معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه دی

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه دی (ودی) :                         

 

 

 

 

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه دی مورخ 27/4/98 در مرکز همایش های بین المللی نیایش با حضور بیش از 85 درصدی سهامداران برگزار گردید که با تقسیم سود 5 تومانی همراه شد.

رئیس مجمع: سهم دینی / نظار: عبدالهیان و آقا بزرگی / منشی مجمع: حسنی / مدیرعامل: کشاورز

در ابتدای جلسه کشاورز گزارش هیئت مدیره را به استماع سهامداران رساند که حاوی نکات زیر بود :

 • حق بیمه صادره در سال 97 مبلغ 35.871.854 میلیون ریال و در سال 96 مبلغ 23.358.603 میلیون ریال بود که نشان دهنده رشد 54 درصدی است.

 • درآمد سرمایه گذاری در سال 97 مبلغ 606.818 میلیون ریال و در سال 96 مبلغ 270.395 میلیون ریال می باشد که حاکی از رشد 124 درصدی است.

 • درآمدهای بیمه ای در سال 97 مبلغ 56.516.861 میلیون ریال و در سال 96 مبلغ 29.282.664 میلیون ریال بود که نشان دهنده رشد 93 درصدی است.

 • سایر درآمدهای غیر بیمه ای در سال 97 مبلغ 7.823 میلیون ریال و در سال 96 مبلغ 8.510 میلیون ریال می باشد که حاکی از کاهش (8) درصدی است.

 • خسارت پرداختی در سال 97 مبلغ 23.947.869 میلیون ریال و در سال 96 مبلغ 7.404.607 میلیون ریال بود که نشان دهنده افزایش 223 درصدی است.

 • زیان انباشته در سال 96 مبلغ (721.595) میلیون ریال بود که در سال 97 تبدیل به سود انباشته به مبلغ 152.431 میلیون ریال شد.

 • سود خالص پس از کسر مالیات در سال 97 مبلغ 1.028.267 میلیون ریال و در سال 96 مبلغ 731.186 میلیون ریال می باشد که حاکی از رشد 41 درصدی است.

 • سال 97 نقطه عطف جديدي در تاريخ فعاليت شركت بيمه دي بود و در واقع سال تثبيت اجراي قرارداد درمان بنياد شهيد و امور ايثارگران محسوب مي گردد. شركت با پذيرفتن قرارداد بزرگ خانواده بنياد شهيد و امور ايثارگران در سال 96 تصميم در پذيرش بزرگترين قرارداد درمان كشور در صنعت بيمه به منظور ارائه خدمات بيمه درمان تكميلي بالغ بر 1.700.000 نفر اعضاي جامعه ايثارگري برداشته است.

 • با حدود 12000 مرجع درماني اعم از سرپايي و بستري قرارداد منعقد گرديد. همچنين واگذاري عمليات ارزيابي خسارت بالغ بر 30 موسسه ارزيابي همراه با نظارت، استقرار سامانه جامع نرم افزاري و ديدار با تك تك مديران بنياد در كليه استان ها از اقدامات ديگر شركت بوده است.

 • با توجه به آمار اوليه، حق بيمه صادره سال 1397 به مبلغ 434.502 ميليارد ريال بوده، بيمه دي با فروش 35.872 ميليارد ريال در سال 97، معادل 8,3 % از سهم بازار را داشته كه در بين كل شركت هاي بيمه رتبه سوم و در بين شركت هاي بيمه خصوصي رتبه دوم را كسب نموده است.

 • در سال 97، مجموع حق بيمه اتكائي واگذاري اعم از اجباري و اختياري شركت حدود 29.954 ميليارد ريال می باشد. همچنین توليد حق بيمه شركت حدود 35.872 ميليارد ريال بوده و بیشترین سهم در گروه های بیمه ای، مربوط به بیمه درمان با در اختیار داشتن سهم 92.57% از کل به مبلغ 33.205.402 میلیون ریال می باشد.

ایشان در ادامه خاطر نشان کرد: از آنجایی كه كه شركت هاي بيمه، منابع حاصل از عمليات بيمه گري خود را به منظور دريافت بازدهي مناسب جهت ايفاي تعهدات آتي خود در زمينه هاي مختلف سرمايه گذاري مي نمايند، لذا كاهش نرخ سود بانكي مي تواند شركت ها را در ايفاي تعهدات آتي خود با مشكل مواجه نمايد. بيمه دي با ايجاد تنوع در سبد سرمايه گذاري خود و انتخاب زمينه هاي مناسب سرمايه گذاري جايگزين، توانسته ريسك كاهش نرخ سود بانكي شركت را به حداقل برساند.

کشاورز درخصوص طرح های آتی شرکت هم به موارد زیر اشاره کرد:

 • فراهم ساختن فروش آنلاین

 • برقراری ساز و کار های نوین سرمایه گذاری

 • گسترش نمایندگی های فروش

 • مدیریت هزینه ها

پس از توضیحات مدیرعامل، بازرس قانونی اظهارنظر مشروط نسبت به صورت های مالی را بیان کرد.

کشاورز در پاسخ به بند 5 گزارش حسابرس، در رابطه با دریافت وصول مطالبات شرکت افزود: طلب بیمه دی از ایران خودرو صرفا مربوط به میزان تخفیف 17.6 درصدی روی بیمه نامه های صادره از شخص ثالث برای شرکت مزبور بوده که با توجه به تصویب قانون بیمه شخص ثالث در تاریخ 29/12/95 مبالغ مزبور از سوی شرکت بیمه دی به عنوان طلب به حساب ایران خودرو منظور شده است. در این خصوص جلسات متعددی با مدیران ایران خودرو برگزار شده که آخرین جلسه در تاریخ 12/4/98 برگزار شده و مقرر گردید مراتب در جلسه هیئت مدیره ایران خودرو مطرح و تعیین تکلیف شود.

ایشان همچنین در پاسخ به بند 7 گزارش حسابرس تاکید کرد: شرکت از سال 92 تا پایان سال 96 دارای زیان انباشته بوده لذا بر اساس بند 12 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم سود عملکرد از محل زیان انباشته مستهلک پذیر بوده و این موضوع مرتبا مورد اعتراض واقع شده است. با توجه به اعتراضات شرکت، سازمان امور مالیاتی در رابطه به عملکرد سال 92 مبلغ 65 میلیارد ریال از زیان شرکت را پذیرفته ولی همچنان بخشی از زیان انباشته مورد قبول واقع نشده است. همچنین شرکت در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نسبت به شمول نمودن کلیه عملیات بیمه گری و سایر عملیات اعتراض داشته و همواره مورد مناقشه قرار گرفته است. در این خصوص بیمه دی منتظر اعلام نظر نهایی سازمان امور مالیاتی می باشد.

کشاورز در خصوص بند 10 هم گفت: در سال مالی 97 به منظور استفاده بهینه از ظرفیت شعب و بروز رسانی، برای شعب شرکت ساختمان هایی با ارزش پایین تر از قیمت کارشناسی و در جهت رعایت صرفه و صلاح خریداری شده. در حال حاضر ارزش بازار املاک مزبور از ارزش افزوده مناسبی برخوردار گشته است.

شرکت بیمه دی به ازای هر سهم 41.1 تومان سود محقق کرده بود که در نهایت به ازای هر سهم 5 تومان سود تقسیم کرد.

# مجمع# بیمه# دی# فروش# آنلاین# بنیاد# شهید# بیمه# درمان