معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی خارک

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی خارک (شخارک) :          

 

 

 

 

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی خارک مورخ 29/4/98 با حضور بیش از 80 درصدی سهامداران در دانشگاه الزهرا برگزار گردید که با تقسیم سود 1000 تومانی همراه شد.

رئیس مجمع: بهزادپور / نظار: قریچه و سلطانی / منشی مجمع: ثنایی /  مدیرعامل: امیرشقاقی

به گزارش معیار، امیرشقاقی در ابتدای جلسه گزارش فعالیت هیئت مدیره در سال مالی 97 را به استماع سهامداران رساند که حاوی نکاتی به شرح زیر بود :

 • استراتژی شرکت بر اساس افزایش مستمر بهره وری و افزایش تولید با امکانات موجود، توسعه بازارهای جدید با توجه به به شرایط روز جهت فروش تبیین شده است. نامشخص بودن تاثیر شرایط روز در ارتباط با فروش محصولات ریسک عمده و اصلی شرکت است.

 • میزان فروش شرکت در سال 97 مبلغ 29.622.110 میلیون ریال و در سال 96 مبلغ 16.800.401 میلیون ریال بوده که نشان دهنده رشد 76 درصدی بدلیل افزایش نرخ جهانی محصولات و نرخ تسعیر ارز می باشد.

 • میزان بهای تمام شده مبلغ (9.722.364) میلیون ریال و در سال 96 مبلغ (7.061.844) میلیون ریال بوده که حاکی از افزایش 38 درصدی بدلیل افزایش سطح عمومی هزینه ها از جمله قیمت گاز خوراک است.

 • خالص سایر هزینه ها و درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی در سال 97 مبلغ 8.736.796 میلیون ریال و در سال 96 مبلغ 1.469.976 میلیون ریال بوده که نشان دهنده رشد 494 درصدی بدلیل افزایش درآمد تسعیر ارز عملیاتی و افزایش سود سرمایه گذاری ها می باشد.

 • سود خالص شرکت در سال 97 مبلغ 25.488.187 میلیون ریال و در سال 96 مبلغ 9.739.363 میلیون ریال بوده که حاکی از رشد 162 درصدی بدلیل افزایش مبلغ فروش محصولات و نرخ تسعیر ارز می باشد.

 • مانده تسهیلات ارزی شرکت معادل 9.292.024 یورو است.

 • جهت رفع مغایرت هاي موجود با شرکت ملی نفت ایران، مکاتبات و جلسات متعددي با حضور مسئولین ذیربط دو شرکت تشکیل شده که با توجه به رعایت صرفه و صلاح شرکت در ارتباط با رفع اختلاف سیستم اندازه گیري پیگیري لازم از نظر فنی صورت گرفته است. صورتحساب هاي دریافتی هزینه گاز، با توجه به تأیید نرخ گاز توسط وزیر محترم نفت و تأیید مقدار گاز مصرفی توسط اداره کل نظارت وزارت نفت، از طرف شرکت پتروشیمی خارك، قطعی تلقی می گردد. ضمنا پیش نویس قرارداد خرید گاز از شرکت ملی نفت ایران توسط طرفین امضاء گردیده و در مراحل نهایی می باشد.

 • انعقاد قرارداد تأمین گاز مورد نیاز متانول دوم در دو بخش خوراك و سوخت با شرکت ملی گاز ایران در دي ماه 97

 • مابقی طلب شرکت زیمنس بابت کمپرسورهاي طرح، پرداخت و کمپرسورها قبل از تحریم جدید امریکا، حمل و ترخیص شده و در حال حاضر در انبار مرکزي خارك در مجتمع نگهداري می شود.

 • با توجه به کندي روند اجراي طرح NGL شرکت فلات قاره به عنوان تامین کننده گاز خوراك طرح متانول دوم و تغییر سیاست کلان شرکت مبنی بر تغییر مبنع تامین گاز خوراك از طریق احداث خط لوله گاز از خط لوله سراسري گاز سرزمین اصلی، انجام مطالعات فنی و اقتصادي طرح، فعالیت هاي مربوط به سرویس هاي جانبی (احداث نیروگاه گازي)، آماده سازي زمین احداث طرح، توسعه اسکله بارگیري، احداث انبارهاي طرح، استحصال زمین از دریا، خرید کمپرسورهاي فرآیندي و احداث مخازن ذخیره و بارگیري در دستور کار قرار گرفت و به اتمام رسیدند و در حال حاضر پیشرفت پروژه به میزان 27.8 درصد می باشد که با تلاش صورت گرفته هم اینک انعقاد قرارداد مهندسی احداث خط لوله گاز خوراك از IGAT6 بندر گناوه به جزیره خارك در حال انجام می باشد.

 • دریافت وام جهت تأمین مالی طرح احداث پست برق اسکله، با موافقت اصولی هیأت مدیره بانک تجارت به صورت سندیکایی و عاملیت دو بانک دیگر از محل اعتبار آن بانک ها نزد صندوق توسعه ملی در حال پیگیري می باشد

 • با توجه به محدودیت هاي موجود بانکی، شرکت سعی نموده حتی المقدور از سیستم بانکی بانک هاي داخلی و صرافی در امارات جهت وصول مطالبات فروش و پرداخت وجه خرید قطعات و لوازم مورد نیاز مجتمع استفاده نماید.

 • با توجه به گذشت بیش از 17 سال کارکرد مداوم واحد متانول و کاهش کارایی عایق هاي ریفرمر (بدلیل پدیده Aging)، کارکرد نامناسب مشعل ها و اتلاف حرارتی زیاد و در نتیجه کاهش تولید بخار HP از 200 به180 تن در ساعت، همچنین کاهش توان کمپرسور سنتز، افزایش Purge Gas و در نهایت کاهش تولید متانول به میزان 85 درصد تولید نامی اقدام به تعمیرات اساسی واحد متانول گردید. لازم به ذکر است پیشنهاد اولیه پیمانکار خارجی جهت تعویض کل عایق ها 42 روز بود لذا با انجام تعمیرات اساسی توسط پیمانکار داخلی در مدت زمان 24 روز، عملا 18 روز واحد متانول زودتر در سرویس قرار گرفت و با توجه به تولید روزانه 1900 تن متانول در مجموع 34200 تن به ارزش 1100 میلیارد ریال صرفه جویی گردید.

 • تعمیرات اساسی واحد LGP در سال 97 صورت گرفت که شامل: نصب ESDV در مسیر گاز ورودی به مجتمع از شرکت نفت فلات قاره، نصب 8 عدد Orifice در واحد LPG به منظور کنترل انرژی و پایش مصارف، بازسازی و نوسازی و تعویض 2600 متر از خط لوله 14 اینچ گاز خوراك فشار پایین ارسالی از کارخانه اسکو به مجتمع به علت فرسودگی لوله قدیمی و می باشد.

 • اقدامات انجام شده جهت بازسازی و نوسازی واحد دانه بندی گوگرد و اسکله شامل: تکمیل نصب Sea Shield های پایل های اسکله، نصب Hypochlorite Package اسکله به منظور افزایش عمر مفید تجهیزات آبسازی، اجرای کابل کشی جدید زیرزمینی فشار قوی از سوئیچ روم مخزن دو منظوره به واحد دانه بندي گوگرد و اقدام جهت ذخیره سازي فرآورده هاي تولیدي در مخازن

 • تعویض کنترل ولو TCV-001 و بخشی از لوله کشی مسیر خروجی WHB واحد گوگردی، تعویض مجموعه پمپ و الکتروموتورها Pump Water Fresh با یک مجموعه پمپ و الکتروموتور جدید، بدلیل کاهش راندمان و عدم کارایی پمپ های قدیمی، احداث خط لوله 16 اینچ از کارخانه دورود 3 و اتصال به خط لوله گاز فشار بالای 18 اینچ جهت افزایش گاز خوراک که در دست اجراست.

مدیرعامل برنامه های آینده شرکت را شامل موارد زیر دانست :

 • طرح توسعه واحد یوتیلیتی و واحدهاي متانول دوم

 • تکمیل طرح احداث مخازن ذخیره سازي متانول با ظرفیت مجموع 180,000 تن

 • برنامه ریزي مستمر به منظور حفظ و توسعه سهم بازار

 • برنامه ریزي در تأمین نیازهاي خط تولید و شناسایی راهکار براي مشکلاتی که ممکن است بعضاً درواردات قطعات و کاتالیست اتفاق بیفتد.

 • راه اندازی کمپرسورهای Pre Saturation

در نهایت شرکت پتروشیمی خارک علاوه بر تصویب سود 1000 تومانی، در جلسه فوق العاده افزایش سرمایه 200 درصدی از محل سود انباشته را تصویب کرد.

# مجمع# پتروشیمی# خارک# تعمیرات# اساسی# افزایش# سرمایه# سود# انباشته# توسعه# متانول# دوم