معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آبسال

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آبسال (لابسا) :                          

 

 

 

 

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آبسال مورخ 20/4/98 در شرکت آبسال با حضور بیش از 80 درصدی سهامداران برگزار گردید.

مجمع به ریاست رامین حکیم نژاد, صابری و ضیایی نظار و گودرز حکیم نژاد مدیرعامل شرکت آبسال به عنوان منشی مجمع تشکیل شد.

به گزارش معیار, در ابتدای جلسه مجمع دچار حواشی انتخابات اعضای هیئت مدیره شد که با فروکش نمودن اوضاع و قرائت پیام هیئت مدیره توسط مدیر مالی شرکت جلسه شکل رسمی به خود گرفت.

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال منتهی به 29 اسفند 97 حاوی نکاتی به شرح زیر بود :

 • فروش داخلی شرکت در سال 97 مبلغ 1.641.653 میلیون ریال و در سال 96 مبلغ 1.280.455 میلیون ریال بوده که نشان دهنده رشد 28 درصدی می باشد.

 • فروش صادراتی شرکت در سال 97 مبلغ 216.867 میلیون ریال و در سال 96 مبلغ 135.909 میلیون ریال بوده که نشان دهنده رشد 60 درصدی می باشد.

 • بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در سال 97 مبلغ 1.211.833 میلیون ریال و در سال 96 مبلغ 1.077.356 میلیون ریال می باشد که نشان دهنده افزایش 12 درصدی است.

 • هزینه های عملیاتی در سال 97 مبلغ 147.682 میلیون ریال و در سال 96 مبلغ 85.768 میلیون ریال بوده که حاکی از افزایش 72 درصدی می باشد.

 • هزینه های مالی شرکت در سال 97 مبلغ 89.873 میلیون ریال و در سال 96 مبلغ 99.753 میلیون ریال می باشد که حاکی از نزول 10 درصدی است.

 • سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی در سال 97 مبلغ (39.235) میلیون ریال و در سال 96 مبلغ 12.238 میلیون ریال می باشد که نشان دهنده کاهش 421 درصدی است.

 • سود قبل از کسر مالیات در سال 97 مبلغ 244.799 میلیون ریال و در سال 96 مبلغ 1.003 بوده که حاکی از رشد 24.31 درصدی می باشد.

 • سود خالص پس از کسر مالیات در سال 97 مبلغ 206.726 میلیون ریال و در سال 96 مبلغ 1.003 می باشد که نشان دهنده رشد 20.51 درصدی است.

 • فروش انواع کولر آبی در سال 97 به میزان 101.550 دستگاه و در سال 96 میزان 111.048 دستگاه می باشد که حاکی از کاهش 9 درصدی است.

 • فروش انواع بخاری گازی در سال 97 به میزان 105.873 دستگاه و در سال 96 به میزان 153.177 دستگاه می باشد که حاکی از کاهش 31 درصدی است.

 • فروش انواع ماشین لباسشویی در سال 97 به میزان 22.616 دستگاه و در سال 96 به میزان 19.478 دستگاه می باشد که حاکی از رشد 16 درصدی است.

 • شرکت در سال 97 برای تامین مواد اولیه خود از خارج کشور توانست مبلغی حدود 200 هزار یورو ارز دولتی دریافت کند و مابقی واردات مواد خود را با ارز نیمایی انجام داده است.

از برنامه های آتی شرکت برای سال 98 می توان از تنوع در مدل های جدید کولر, لباسشویی, بخاری گازی و سرامیک نام برد.

در ادامه جلسه بازرس قانونی گزارش خود را قرائت کرد و اظهار نظر مشروط نسبت به صورت های مالی را ارائه کرد.

در بند 6 گزارش حسابرس نسبت به لاوصول بودن بخشی از مطالبات تجاری از شرکت السکر سودان به ارزش دفتری 8.373 میلیون ریال (معادل ارزی 690.200 یورو) آورده شده که حکیم نژاد در پاسخ به این بند گفت: شرکت آبسال با شرکت السکر سودان حدود 15 سال همکاری نزدیک داشته و توانسته سود سرشاری از این شرکت بدست آورد و همچنین روابط خوبی بین 2 شرکت برقرار بوده. شرکت السکر برای خرید مجدد از آبسال با بدهی 2 میلیون یورویی رو به رو بوده و تقاضای ثبت سفارش محصولات جدید داشته, شرکت آبسال در جواب پاسخ داده است درصورتی بار جدید ارسال خواهد شد که بدهی السکر به 690 هزار یورو کاهش یابد. السکر با رساندن بدهی خود به میزان 690 هزار یورو موفق به دریافت سفارش شد اما در ادامه کشور سودان دچار جنگ داخلی و بحران شد و با کاهش ارزش پول ملی در کشورشان رو به گردیدند از این رو تاکنون نتوانسته اند بدهی خود به شرکت آبسال را تصفیه کنند. در عین حال حکیم نژاد تاکید کرد ایمیل هایی بین 2 طرف رد و بدل شده و شرکت در راستای اخذ مطالبات تلاش می کند ولی به نظر می رسد موفقیت در این پروژه زمان بر باشد.

در ادامه جلسه سهامداران سوال کردند آیا شرکت برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را مدنظر دارد و حکیم نژاد در پاسخ گفت: شرکت برنامه افزایش سرمایه را در پیش ندارد اما زمینی در مشهد می باشد که پس از انتقال شرکت سرامیک طوس به محل کارخانه فعلی آبسال در ساوه بلا استفاده مانده و در صورت پیدا شدن مشتری با قیمت خرید مناسب حاضر به فروش زمین می باشند. همچنین در صورت تحقق این امر سود قابل توجهی به شرکت اضافه خواهد شد.

حکیم نژاد در رابطه با قیمت سهام اشاره کرد: قیمت سهم در اختیار شرکت نبوده و قیمت فعلی را تایید نمی کنند اما حاضر به عرضه سهم  برای کاهش دادن قیمت هم نیستند و شرایط عرضه و تقاضا بر قیمت اثر خواهد گذاشت.

شرکت آبسال در سال 97 به ازای هر سهم 57.4 تومان سود محقق کرده بود که در نهایت به ازای هر سهم 11 تومان سود تقسیم شد. لازم بذکر است سود سهام از تاریخ 15/8/98 پرداخت خواهد شد.