معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

مجمع عمومی عادی فوق العاده شرکت قند ثابت خراسان

مجمع عمومی عادی فوق العاده شرکت قند ثابت خراسان (قثابت) :       

 

 

 

 

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) شرکت قند ثابت خراسان مورخ 12/3/98 با حضور 50.2 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی در برج نگین قلهک برگزار گردید. در این مجمع کاظمی به عنوان رئیس مجمع, نوری و سرپوشی نظار مجمع و حسین پور به عنوان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار حضور یافتند.

از ابتدای مجمع جو متشنجی در خصوص تعیین اعضای هیئت مدیره شکل گرفت که پس از گذشت 1 ساعت و 30 دقیقه, از بین 4 نفر کاندیدا آقایان نوری و سرپوشی با انتخاب سهامداران برای سمت نظار انتخاب شدند.

به گزارش معیار, کاظمی مدیرعامل شرکت پس از برگزاری انتخابات در مورد وضعیت نه چندان مناسب شرکت در سال گذشته گزارشی را به استماع سهمامداران رساند.

او دلیل این وضعیت را وجود فروشندگان و تولیدکنندگان با نفوذتر در بازار شکر اعلام کرد که باعث شد در سال گذشته شرکت به اهدافش نرسد. او با بیان اینکه بدلیل در دست افتادن بازار شکر به شرکت های وابسته به نهادهای بزرگ استان به عنوان رهبر بازار و همچنین کمتر بودن مسافت مابقی شرکت های قندی واقع در استان خراسان که منجر به پرداخت هزینه حمل کمتری نسبت به شرکت می شود, برگ برنده را ندارند و شرکت قندثابت برای باقی ماندن در رقابت مجبور به دادن تخفیف بیشتر به مشتریان شده است. این عوامل درکنار بالا رفتن نرخ تورم و هزینه ها از عمده دلایل مهم عدم بهبود در وضعیت شرکت قندثابت خراسان است.

کاظمی درخصوص برنامه های شرکت در سال 98 اضافه کرد که تمام تلاش شرکت بر این است که امسال بتوانند بدهی های خود را با کمک دولت تهاتر کنند و امسال از وضعیت زیان خارج شده. ایشان وعده کاهش هزینه ها و تولید با حداکثر ظرفیت در سال 98 را به سهامداران داد.

از نکات حائز اهمیت این مجمع مطلع ساختن سهامداران از فروش زمین های شرکت واقع در شهر مشهد بود که با توجه به صحبت های گفته شده در خصوص قیمت بنظر می آید سرمایه قابل توجهی را به شرکت اضافه کند.

در قسمت پرسش و پاسخ سهامداران از کاظمی تقاضا کردند با توجه به رشد مناسب قیمت سهام از فروردین ماه از دادن اطلاعیه هایی با مضامین گمراه کننده در کدال خودداری کرده تا قیمت سهم دچار نوسان های شدید نشود.

در پایان جلسه با توجه به زیان ده بودن شرکت در سال 97 سودی به سهامداران تعلق نگرفت.