معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

Yeah!
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

گزارش بورس کالا و انرژی هفته منتهی به 23 اسفند 1396 در معاملات بورس کالای پتروشیمی هفته گذشته ، در گروه پلی اتیلن ها شاهد افزایش قیمت 2.5 درصدی پلی اتیلن سنگین امیر کبیر بودیم که بیشترین رشد را در این گروه داشته است . در مقابل پلی اتیلن سنگین مارون با افت 5.3 درصدی […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

گزارش بورس کالا و انرژی هفته منتهی به 16 اسفند 1396 در معاملات بورس کالای پتروشیمی ، پلی اتیلن سنگین جم همراه افزایش قابل توجه حجم معاملات با رشد 15.3 درصدی نسبت به آخرین معامله خود رو به رو بود که بیشترین رشد را در میان رقیبان خود به ثبت رساند. در میان پلی اتیلنی […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

گزارش بورس کالا و انرژی هفته منتهی به 9 اسفند 1396 در معاملات هفته گذشته در بورس کالای پتروشیمی ، در میان پلی اتیلنی ها ، پلی اتیلن سنگین شازند بیشترین رشد را به ثبت رساند در حالی که با کاهش حجم معاملات همراه بود.پلی اتیلن ترفتالات تندگویان نیز با رشد 4.6 درصدی معامله شد. […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

گزارش بورس کالا و انرژی هفته منتهی به 2 اسفند 1396 در معاملات هفته گذشته در بورس کالای پتروشیمی ، در میان پلی اتیلن ها ، محصول پلی اتیلن سنگین جم با رشد 9.2 درصدی ، بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده است و در مقابل پلی اتیلن ترفتالات تندگویان با افت 0.5 درصدی در […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

گزارش بورس کالا و انرژی هفته منتهی به 25 بهمن 1396 در معاملات هفته گذشته در بورس کالای پتروشیمی ، در میان پلی اتیلن ها ، محصول پلی اتیلن سنگین امیر کبیر با رشد 3.8 درصدی ، بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده است و در مقابل پلی اتیلن سنگین مارون با افت 6.7 درصدی […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

گزارش بورس کالا و انرژی هفته منتهی به 18 بهمن 1396 معاملات هفته گذشته در رینگ پتروشیمی ، در میان تولید کنندگان پلی اتیلن پتروشیمی جم با رشد 7.2 درصدی در قیمت نسبت به آخرین معامله خود بیشترین رشد را به ثبت رساند و محصول پتروشیمی لاله با 2.5 درصد افت در این گروه معامله […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

گزارش بورس کالا و انرژی هفته منتهی به 11 بهمن 1396 معاملات هفته گذشته در رینگ پتروشیمی ، در گروه پلی اتیلنی ها ، پلی اتیلن سنگین محصول پتروشیمی مارون با رشد 8.9 درصدی بیشترین را تجربه کرد. پلی وینیل کلراید غدیر رشد 4.9 رصدی و پلی وینیل کلراید آبادان رشد 4.4 درصدی قیمت را […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

گزارش بورس کالا و انرژی هفته منتهی به 4 بهمن 1396 معاملات هفته گذشته در رینگ پتروشیمی ، اکثرا با رشد قیمت همراه بود به طوریکه در میان پلی اتیلنی ها، محصول پلی اتیلن سنگین جم با رشد 6.2 درصدی در قیمت نسبت به هفته گذشته معامله شد ، حجم معاملات این محصول نیز دو […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

گزارش بورس کالا و انرژی هفته منتهی به  27 دی 1396 در معاملات هفته گذشته بورس کالای پتروشیمی ، در میان پلی اتیلنی ها ، محصول پتروشیمی امیرکبیر با بیشترین رشد نسبت به آخرین معامله خود مورد معامله قرار گرفت و پلی اتیلن سبک مارون نیز با 6.3 افت در معاملات خود بیشترین افت را […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

گزارش بورس کالا و انرژی هفته منتهی به  20 دی 1396 معاملات هفته گذشته در رینگ پتروشیمی ، اکثرا با رشد قیمت همراه بود به طوریکه در میان پلی اتیلنی ها ، محصول پلی اتیلن سنگین جم با رشد 7.3 درصدی در قیمت نسبت به هفته گذشته معامله شد ، حجم معاملات این محصول نسبت […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

در معاملات هفته گذشته پتروشیمی ها ، در میان پلی اتیلنی ها ، پلی اتیلن سبک لاله بیشترین افت قیمت را نسبت به اخرین معامله خود تجربه کرد . در مقابل پتروشیمی مارون توانست بیشترین رشد را در میان رقبای خود به ثبت برساند، پلی اتیلن سنگین مارون رشد 5.8 درصدی قیمت را تجربه کرد. […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

در معاملات هفته گذشته پتروشیمی ها ، در میان تولید کنندگان پلی اتیلن ، محصول شرکت مارون با رشد 4.8 درصدی در قیمت نسبت به اخرین معامله خود ، بیشترین رشد را به ثبت رساند و در مقابل پلی اتیلن ترفتالات محصول پتروشیمی مارون ، با افت 1.9 درصدی بیشترین افت را داشته است. پلی […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

در معاملات هفته گذشته در رینگ پتروشیمی ، در میان پلی اتیلنی ها ، محصول پتروشیمی امیرکبیر با افت 0.8 درصدی در قیمت ، بیشترین افت را به ثبت رساند و پلی اتیلن سنگین پتروشیمی شازند با بیشترین رشد قیمتی به فروش رسید. قیمت در گروه پلی پروپیلن ها کاهشی بود به طوری که محصول […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

در معاملات گروه پلی اتیلن ها ، پلی اتیلن سنگین مارون با افت 3.4 درصدی در قیمت نسبت به اخرین معامله خود بیشترین افت را به در میان رقبا داشته است و پلی اتیلن ترفتالات محصول پتروشیمی تندگویان با رشد 2.8 درصدی در قیمت نسبت به آخرین معامله خود بیشترین رشد را داشته است. پلی […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

در معاملات گروه پلی اتیلن ها ، پلی اتیلن سبک لاله با افت 5.9 درصدی بیشترین افت را در میان هم گروه های خود تجربه کرد و پتروشیمی مارون محصول پلی اتیلن سنگین خود را با رشد 15.4 درصدی در قیمت نسبت به آخرین معامله خود ، معامله کرد. پلی پروپیلن ها در این هفته […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

در معاملات گروه پلی اتیلن ها ، پلی اتیلن سنگین محصول پتروشیمی امیرکبیر با افت 1.1 درصدی نسبت به آخرین معامله خود ، بیشترین افت را به ثبت رساند و در مقابل پلی اتیلن ترفتالات تندگویان با رشد 3.4 درصدی در قیمت، نسبت به اخرین معامله ، بیشترین رشد را داشت . اسید ترفتالیک ، […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

در معاملات هفته گذشته پتروشیمی ها،در میان تولید کنندگان پلی اتیلن ، پلی اتیلن سنگین جم با افت 4.7 درصدی در قیمت مواجه بود. در میان پلی اتیلن ها ، بیشترین رشد را می توان به محصول پلی اتیلن ترفتالات پتروشیمی تندگویان با 5.7 درصد رشد نسبت داد. در میان پلی پروپیلن ها ، محصول […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

در معاملات هفته گذشته پتروشیمی ها ، در میان تولید کنندگان پلی اتیلن ، پتروشیمی جم ، پلی اتیلن سنگین خود را رشد 8.6 درصدی در قیمت که بیشترین رشد در این گروه محسوب می شود به فروش رساند. در این گروه پتروشیمی امیر کبیر پلی اتیلن سنگین خود را با افت بیشتری نسبت به […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

در معاملات هفته گذشته پتروشیمی ها ، در گروه پلی اتیلن ها ، پلی اتیلن سنگین جم با رشد 2 درصدی بیشترین افزایش قمیت را در این بین تجربه کرد. پلی اتیلن سنگین شازند با افت 2.2 درصدی در قیمت بیشترین افت را داشته است. پلی پروپیلن محصول پتروشیمی شازند 13.2 درصد افت در قیمت […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

در معاملات هفته گذشته رینگ پتروشیمی ، در گروه پلی اتیلن ها ، پلی اتیلن سبک محصول پتروشیمی لاله با رشد 4 درصدی قیمت ، صدر نشین این گروه بود و پلی اتیلن سنگین امیرکبیر با افت 3 درصدی بیشترین افت را به ثبت رساند. در گروه پلی پروپیلن ها محصول پتروشیمی شازند با 10.2 […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
صفحه ۱ از ۳۱۲۳

مطالب تصادفی

بازگشت سنگ آهن به مسیر نزول

بازگشت سنگ آهن به مسیر نزول روز جمعه بازار سنگ آهن نقدی چین عقب گرد شدیدی داشت و تمام سود...

کاهش قیمت کلاف فولادی عرضه آوریل توسط شرکت بنشی

کاهش قیمت کلاف فولادی عرضه آوریل توسط شرکت بنشی شرکت آهن و فولاد بنشی (Benxi) در شمال شرق چین قیمت...

گزارش بازار آتی: 19 مارس 2018

گزارش بازار آتی: 19 مارس 2018 روز دوشنبه 19 مارس در جلسه صبح آسیا از بورس آتی شانگهای همه فلزات...

تقویت دلار و معاملات ضعیف طلا در آغاز هفته

تقویت دلار و معاملات ضعیف طلا در آغاز هفته روز دوشنبه بهای طلا اندکی کاهش یافت در حالی که تقویت...