معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

Yeah!
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

گزارش بورس کالا و انرژی هفته منتهی به  20 دی 1396 معاملات هفته گذشته در رینگ پتروشیمی ، اکثرا با رشد قیمت همراه بود به طوریکه در میان پلی اتیلنی ها ، محصول پلی اتیلن سنگین جم با رشد 7.3 درصدی در قیمت نسبت به هفته گذشته معامله شد ، حجم معاملات این محصول نسبت […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

در معاملات هفته گذشته پتروشیمی ها ، در میان پلی اتیلنی ها ، پلی اتیلن سبک لاله بیشترین افت قیمت را نسبت به اخرین معامله خود تجربه کرد . در مقابل پتروشیمی مارون توانست بیشترین رشد را در میان رقبای خود به ثبت برساند، پلی اتیلن سنگین مارون رشد 5.8 درصدی قیمت را تجربه کرد. […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

در معاملات هفته گذشته پتروشیمی ها ، در میان تولید کنندگان پلی اتیلن ، محصول شرکت مارون با رشد 4.8 درصدی در قیمت نسبت به اخرین معامله خود ، بیشترین رشد را به ثبت رساند و در مقابل پلی اتیلن ترفتالات محصول پتروشیمی مارون ، با افت 1.9 درصدی بیشترین افت را داشته است. پلی […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

در معاملات هفته گذشته در رینگ پتروشیمی ، در میان پلی اتیلنی ها ، محصول پتروشیمی امیرکبیر با افت 0.8 درصدی در قیمت ، بیشترین افت را به ثبت رساند و پلی اتیلن سنگین پتروشیمی شازند با بیشترین رشد قیمتی به فروش رسید. قیمت در گروه پلی پروپیلن ها کاهشی بود به طوری که محصول […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

در معاملات گروه پلی اتیلن ها ، پلی اتیلن سنگین مارون با افت 3.4 درصدی در قیمت نسبت به اخرین معامله خود بیشترین افت را به در میان رقبا داشته است و پلی اتیلن ترفتالات محصول پتروشیمی تندگویان با رشد 2.8 درصدی در قیمت نسبت به آخرین معامله خود بیشترین رشد را داشته است. پلی […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

در معاملات گروه پلی اتیلن ها ، پلی اتیلن سبک لاله با افت 5.9 درصدی بیشترین افت را در میان هم گروه های خود تجربه کرد و پتروشیمی مارون محصول پلی اتیلن سنگین خود را با رشد 15.4 درصدی در قیمت نسبت به آخرین معامله خود ، معامله کرد. پلی پروپیلن ها در این هفته […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

در معاملات گروه پلی اتیلن ها ، پلی اتیلن سنگین محصول پتروشیمی امیرکبیر با افت 1.1 درصدی نسبت به آخرین معامله خود ، بیشترین افت را به ثبت رساند و در مقابل پلی اتیلن ترفتالات تندگویان با رشد 3.4 درصدی در قیمت، نسبت به اخرین معامله ، بیشترین رشد را داشت . اسید ترفتالیک ، […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

در معاملات هفته گذشته پتروشیمی ها،در میان تولید کنندگان پلی اتیلن ، پلی اتیلن سنگین جم با افت 4.7 درصدی در قیمت مواجه بود. در میان پلی اتیلن ها ، بیشترین رشد را می توان به محصول پلی اتیلن ترفتالات پتروشیمی تندگویان با 5.7 درصد رشد نسبت داد. در میان پلی پروپیلن ها ، محصول […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

در معاملات هفته گذشته پتروشیمی ها ، در میان تولید کنندگان پلی اتیلن ، پتروشیمی جم ، پلی اتیلن سنگین خود را رشد 8.6 درصدی در قیمت که بیشترین رشد در این گروه محسوب می شود به فروش رساند. در این گروه پتروشیمی امیر کبیر پلی اتیلن سنگین خود را با افت بیشتری نسبت به […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

در معاملات هفته گذشته پتروشیمی ها ، در گروه پلی اتیلن ها ، پلی اتیلن سنگین جم با رشد 2 درصدی بیشترین افزایش قمیت را در این بین تجربه کرد. پلی اتیلن سنگین شازند با افت 2.2 درصدی در قیمت بیشترین افت را داشته است. پلی پروپیلن محصول پتروشیمی شازند 13.2 درصد افت در قیمت […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

در معاملات هفته گذشته رینگ پتروشیمی ، در گروه پلی اتیلن ها ، پلی اتیلن سبک محصول پتروشیمی لاله با رشد 4 درصدی قیمت ، صدر نشین این گروه بود و پلی اتیلن سنگین امیرکبیر با افت 3 درصدی بیشترین افت را به ثبت رساند. در گروه پلی پروپیلن ها محصول پتروشیمی شازند با 10.2 […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

در هفته گذشته، در گروه پلی اتیلن ها، پلی اتیلن سنگین جم با رشد 18.7 درصدی بیشترین افزایش در قیمت را در این گروه داشت و پلی اتیلن ترفتالات محصول پتروشیمی تندگویان با افت 3.1 درصدی بیشترین افت را به ثبت رساند. پلی پروپیلن محصول پتروشیمی شازند رشد 0.9 درصدی ، محصول پتروشیمی جم با […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

در هفته گذشته، در گروه پلی اتیلن ها، پلی اتیلن سنگین محصول پتروشیمی امیرکبیر با رشد 4 درصدی در قیمت ، صدر نشین این گروه بود و پلی اتیلن سنگین جم با 3.9 درصد افت در قیمت بیشترین افت را در هفته مورد بررسی تجربه کرد. در میان پروپیلن ها پتروشیمی شازند محصول خود را […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

در هفته گذشته، در گروه پلی اتیلن ها، معاملات مثبت دنبال شد به غیر از پلی اتیلن سبک لاله که با افت قیمتی 6.5 درصدی نسبت به هفته پیشتر خود مواجه بود. در این گروه پلی اتیلن سنگین شازند با رشد 12.4 درصدی قیمت نسبت به هفته گذشته بیشترین رشد را داشته است. در عوض […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

در هفته گذشته، در گروه پلی اتیلن ها، پلی اتیلن سنگین جم با افت 1.7 درصدی در قمیت نسبت به سایر رقبا بیشترین کاهش را تجربه کرد ، این در حالی است که در حجم معاملات نیز با کاهش همراه بوده است و پلی اتیلن سبک لاله با رشد 2.7 درصدی بیشترین افزایش را در […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

در هفته گذشته، در گروه پلی اتیلن ها، محصول پتروشیمی جم با کاهش 9.1 درصدی قیمت همراه شد که در مقابل ، رشد قابل توجه در حجم معاملات خود داشت که در کل ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته با کاهش همراه بود. این پتروشیمی محصول خود را نسبت به سایر رقبا با افت قیمتی […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

در هفته گذشته، در گروه پلی اتیلن ها ، پلی اتیلن سنگین پتروشیمی امیر کبیر در هفته مورد بررسی غایب بود ، این پتروشیمی پلی اتیلن سبک خود را با افت 2.9 درصدی به فروش رساند. در میان پلی اتیلن ها ، پتروشیمی تندگویان ، پلی اتیلن ترفتالات خود را با رشد بیشتری نسبت به […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

در هفته گذشته، در گروه پلی اتیلن ها ، پلی اتیلن سنگین امیر کبیر معامله نشد و پلی اتیلن سبک امیر کبیر 1.2 درصد افزایش قیمت داشت. در میان پلی اتیلن ها ، پلی اتیلن سنگین محصول پتروشیمی جم با 4.7 درصد ، بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرد در مقابل پلی اتیلن سبک محصول […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

در هفته گذشته، در گروه پلی اتیلن ها ،پلی اتیلن سنگین امیر کبیر معامله نشد. پلی اتیلن سنگین جم با 15.5 درصد بیشترین افزایش قیمت را در این گروه داشت .پلی اتیلن سبک امیر کبیر 7.3 درصد ، پلی اتیلن سنگین شازند 6.5 درصد ، پلی اتیلن سبک شازند 0.3 درصد ، پلی اتیلن سنگین […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

در هفته گذشته، در گروه پلی اتیلن ها ، پلی اتیلن سبک لاله با 5.7 درصد کاهش بیشترین کاهش را داشته است. پلی اتیلن سنگین امیر کبیر و سبک امیر کبیر به ترتیب 1.6 و 1.9 درصد افزایش قیمت را تجربه کردند. در میان محصولات پتروشیمی شازند ، پلی اتیلن سنگین 1.6 و پلی اتیلن […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.

مطالب تصادفی

نزول قابل توجه در بازار سنگ آهن

نزول قابل توجه در بازار سنگ آهن روز سه شنبه بازار سنگ آهن تحت فشار بود و برای سومین روز...

تداوم نزول در بازار کلاف صادراتی چین

تداوم نزول در بازار کلاف صادراتی چین در میان کاهش قیمت های داخلی، بهای کلاف نورد سرد و کلاف گالوانیزه...

آمار معاملات 27 دی 1396

در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در...

“تحرکات قابل تأمل 27 دی 1396”

در این بخش به معرفی سهامی پرداخته میشود که با توجه به تحرکات جدی شکل گرفته در معاملات سهم، امکان...