معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

Yeah!
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

اولفین ها و واسطه های فیبری – 16 اکتبر 2020 اتیلن- Ethylene تقاضا در بازار اتیلن همچنان ضعیف بود/16 اکتبر 2020 آسیا: بازار اتیلن آسیا روز 16 اکتبر با محدودیت مذاکرات نقدی به کار خود پایان داد، این هفته تمایل خرید پایین بود و انتظار میرود عرضه در ماه دسامبر بیشتر باشد. تقاضای شمال و […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

پلیمرها – 16 اکتبر2020 پی‌وی‌سی- PVC عرضه های تازه نوامبر حدود 90 تا 100 دلار/تن رشد ماهانه داشتند/16 اکتبر 2020 آسیا: بازار پی‌وی‌سی (پلی‌وینیل‌کلراید) آسیا روز چهارشنبه 14 اکتبر تحت تاثیر محدودیت های عرضه جهانی هفته را با رشد به پایان رساند. مبنای سی‌اف‌آر چین در این روز با 90 دلار رشد  در 1060 دلار/تن، […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

آروماتیک ها – 16اکتبر2020 بنزن- Benzene سینوپک قیمت خود در شرق چین را ظرف سه روز دوبار افزایش داد/16 اکتبر 2020 آسیا: بنزن آسیا روز 16 اکتبر با 17 سنت رشد در  روز در 419.5 دلار/تن فوب کره ارزیابی شد و تمایل خرید در این بازار یکنواخت بود. بنزن با 19.17 دلار رشد در هفته […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

بررسی بازار محصولات پتروشیمی در آسیا شماره 41/ 9 اکتبر 2020 تحلیل بازار بنزن آسیا: همسو با بازار نفتا، قیمتها در بازار بنزن با 9 دلار در هر تن افزایش در قیاس هفتگی همراه بودند. – با بازگشت چین به بازار فوب کره افت کرد. – سینوپک قیمت بنزن را پایین آورد. در این هفته، […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

اولفین ها و واسطه های فیبری – 9 اکتبر 2020 اتیلن- Ethylene خریداران با بیشتر شدن عرضه در بازار به حاشیه رفتند/09 اکتبر 2020 آسیا: بازار اتیلن آسیا این هفته از صفر تا 10 دلار رشد قیمت در روز نهم اکتبر داشت زیرا تعدادی تقاضای نقدی با بازگشت فعالان چینی از تعطیلات در بازار دیده […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

پلیمرها – 9 اکتبر2020 پی‌وی‌سی- PVC هنوز بازار چین در تعطیلات بود و قیمت ها تغییری نداشت/09 اکتبر 2020 آسیا: بازار پی‌وی‌سی (پلی‌وینیل‌کلراید) آسیا این هفته بدون تغییر روز 7 اکتبر ارزیابی شد زیرا فعالان چینی در تعطیلات هفته طلایی بودند و خریداران منتظر بودند تا یک تولیدکننده بزرگ تایوانی قیمت حمل های نوامبر خود […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

آروماتیک ها – 9 اکتبر 2020 بنزن- Benzene رشد قیمت بنزن در تبعیت از بازار نفتا/09 اکتبر 2020 آسیا: بنزن آسیا در مبنای فوب کره روز 9 اکتبر به رغم بازگشت فعالان چینی به بازار بعد از تعطیلات هفته طلایی در این کشور و با افزایش قیمت ها در بازارهای بالادستی،با 8.67 دلار افت در […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

بررسی بازار محصولات پتروشیمی در آسیا شماره 40/ 2 اکتبر 2020 تحلیل بازار بنزن آسیا: شاخص فوب در قیاس روزانه 67/2 دلار در هر تن افت کرد و در قیاس هفتگی نیز 34/28 دلار در هر تن کاهش یافت./ – محدودیت نقدینه گی در آسیا به دلیل فرارسیدن زمان تعطیلات در بازارهای آسیا – در […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

پلیمرها – 2 اکتبر 2020 پی‌وی‌سی- PVC برخلاف محدودیت عرضه، بازار پی‌وی‌سی راکد ماند/02 اکتبر 2020 آسیا: بازار پی‌وی‌سی (پلی‌وینیل‌کلراید) آسیا این هفته راکد و ثابت بود زیرا فعالیت ها در آستانه تعطیلات هفته طلایی چین بسیار اندک شده بود. فعالان کره ای نیز این هفته در تعطیلات پاییزی بودند. مبنای سی‌اف‌آر چین روز 30 […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

اولفین ها و واسطه های فیبری – 2 اکتبر 2020 اتیلن- Ethylene خریداران جنوب شرقی آسیا دست از مبادلات کشیدند/02 اکتبر 2020 آسیا: بازار اتیلن آسیا روز دوم اکتبر همچنان با محدودیت مذاکرات ارزیابی شد زیرا فعالان شمال شرقی آسیا در تعطیلات عمومی بودند. در میانه روز جمعه بعد از اعلام مثبت شدن تست کووید-19 […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

آروماتیک ها – 2 اکتبر 2020 بنزن- Benzene مبنای فوب کره با افت روزانه و هفتگی ارزیابی شد/02 اکتبر 2020 آسیا: بنزن آسیا دوم اکتبر در مبنای فوب کره با افت ارزیابی شد زیرا بازار حامل های انرژی کاهشی بود و بیشتر فعالان در شمال شرقی آسیا به تعطیلات رفتند. جریان بازار این هفته بسیار […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

اولفین ها و واسطه های فیبری – 25 سپتامبر2020 اتیلن- Ethylene مناقصات تازه خرید از تایلند /25 سپتامبر 2020 آسیا: بازار اتیلن آسیا 25 سپتامبر با 10 دلار رشد در روز در 860 دلار/تن سی‌اف‌آر شمال شرقی آسیا ارزیابی شد و مبنای سی‌اف‌آر جنوب شرقی آسیا نیز در 820 دلار/تن ارزیابی شد زیرا عرضه محدود […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

پلیمرها – 25 سپتامبر2020 پی‌وی‌سی- PVC چین به بازار صادراتی بازگشت/25 سپتامبر 2020 آسیا: بازار پی‌وی‌سی (پلی‌وینیل‌کلراید) آسیا  این هفته بعضا راکد و بعضا با رشد تا 10 دلار در بازه هفته ارزیابی شد. عرضه ها هنوز محدود بودند اما تمایل خرید دیگر مانند هفته قبل قوی نبود زیرا فعالان بازار به دنبال صعودهای شدید […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

آروماتیک ها – 25 سپتامبر 2020 بنزن- Benzene بنزن فوب کره برخلاف روند تقاضای نوامبر کاهشی ارزیابی شد/25 سپتامبر 2020 آسیا: بنزن آسیا 25 سپتامبر در حالیکه بیشتر هفته روند کاهشی داشت و در سایه رکود بازارهای بالادستی، ضعیف ارزیابی شد. در بازار فوب کره، روز 25 سپتامبر نیمه دوم اکتبر در 408 دلار/تن تقاضا […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

پلیمرها – 18 سپتامبر 2020 پی‌وی‌سی- PVC عرضه های تازه برای اکتبر 130 دلار رشد در ماه داشتند/18 سپتامبر 2020 آسیا: بازار پی‌وی‌سی (پلی‌وینیل‌کلراید) آسیا روز 16 سپتامبر با 70 دلار رشد در 970 دلار/ت سی‌اف‌آر چین ارزیابی شد که بالاترین نرخ این مبنا از 19 اکتبر سال 2014 بشمار میرود و در آن تاریخ […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

اولفین ها و واسطه های فیبری – 18 سپتامبر 2020 اتیلن- Ethylene اتیلن با رشد هفتگی ارزیابی شد/18 سپتامبر 2020 آسیا: بازار اتیلن آسیا روز 18 سپتامبر  با 50 دلار رشد در هفته در 850 دلار/تن سی‌اف‌ار شمال شرقی آسیا ارزیابی شد. بنا به آمار میزان بازه تولید کراکری در ژاپن در ماه آگوست 91.7 […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

آروماتیک ها – 18سپتامبر2020 بنزن- Benzene بازار بنزن با رشد در مبنای فوب کره ارزیابی شد/18 سپتامبر 2020 آسیا: بنزن آسیا این هفته بازار پر رونقی داشت. قرارداد نوامبر نفت برنت در بازار آتی روز جمعه با 1.37 دلار/بشکه رشد در روز در 43.49 دلار/تن در روز 18 سپتامبر ارزیابی شد و شاخص قیمت نفتا […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

بررسی بازار محصولات پتروشیمی در آسیا شماره 38/ 18 سپتامبر 2020 تحلیل بازار بنزن آسیا: نرخ فوب کره 18 دلار در هر تن جهش داشت در همان حال که بازار بالادستی نیز استحکام یافته است. – پس از یک هفته نوسان نقدینه گی، مزایده ها برای نیمه دوم اکتبر و نوامبر مساعد بوده اند. – […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

بررسی بازار آسیا/اقیانوسیه و خلیج فارس شماره 170/ 9 سپتامبر 2020 تحلیل بازار بنزین آسیا و خاورمیانه: – با تعطیلی برخی از واحدها، بازار بنزین بهبود یافته است. – شرکت پتروچاینا دالیان صادرات سپتامبر را کاهش داده است. – کاهش میزان تولید در آمریکا به احتمال قوی بازار را تقویت نخواهدکرد. در روز 9 سپتامبر، […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

بررسی بازار محصولات پتروشیمی در آسیا شماره 36/ 4 سپتامبر 2020 تحلیل بازار بنزن آسیا: شاخص فوب کره 67/7 دلار در هر تن جهش کرد. – امکان معامله در بازار CFR چین با افت یوان/دلار ایجاد شده است. در این هفته، شاخص فوب کره 67/7 دلار در هر تن در قیاس هفتگی بالاتر رفت و […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
صفحه 1 از 2412345...1020...آخرین »

مطالب تصادفی

اولفین ها و واسطه های فیبری – 16 اکتبر 2020

اولفین ها و واسطه های فیبری - 16 اکتبر 2020 اتیلن- Ethylene تقاضا در بازار اتیلن همچنان ضعیف بود/16 اکتبر...

پلیمرها – 16 اکتبر2020

پلیمرها - 16 اکتبر2020 پی‌وی‌سی- PVC عرضه های تازه نوامبر حدود 90 تا 100 دلار/تن رشد ماهانه داشتند/16 اکتبر 2020...

آروماتیک ها – 16اکتبر2020

آروماتیک ها - 16اکتبر2020 بنزن- Benzene سینوپک قیمت خود در شرق چین را ظرف سه روز دوبار افزایش داد/16 اکتبر...

قیمت و اطلاعات بازارهای پتروشیمی – 16 اکتبر 2020

قیمت و اطلاعات بازارهای پتروشیمی – 16 اکتبر 2020 نمودار قیمتی ارائه شده در وب سایت معیار در بخش های...