معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

Yeah!
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

اولفین ها و واسطه های فیبری 14 سپتامبر 2018 اتیلن- Ethylene بیشتر محموله های جنوب شرقی آسیا روانه شمال شرقی آسیا شدند/ 14سپتامبر 2018 آسیا: فعالیت های مبادلاتی در بازار هند در طول هفته تحت تأثیر حاشیه نشینی فعالان این بازار تا روشن شدن جهتگیری قیمت ها قرار داشت. بعلاوه، بیشتر محموله های جنوب شرقی […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

پلیمرها 14 سپتامبر 2016 پی‌وی‌سی- PVC شکاف عمیق میان قیمت های در آسیا و امریکا/ 14سپتامبر 2018 آسیا: بازار پلی‌وینیل‌کلراید ( پی‌وی‌سی) چهارشنبه نیز ضعیف و محدود باقی ماند زیرا عرضه محموله ها در بازار بیش از نیاز و تقاضا بود. برخی از فعالان بازار تمایلی به معامله نداشتند زیرا بیشتر خریداران انتظار داشتند افت […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

آروماتیک ها 14 سپتامبر 2018 بنزن- Benzene عرضه های سی‌اف‌آر چین 7 دلار گرانتر از عرضه های فوب کره/ 14سپتامبر 2018 آسیا: بنزن آسیا در طول هفته افت قیمت داشت زیرا عرضه و تقاضا متناسب نبودند و نرخ عملیاتی کارخانه های آروماتیکی بالا بود. بنزن فوب کره این هفته با 6.67 دلار افت هفتگی در […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

بررسی بازار محصولات پتروشیمی در آسیا شماره 37/ 14 سپتامبر 2018 بنزن – قیمت CFR چین با حداقلِ اختلاف 7 دلار در هر تن نسبت به فوب کره ارائه شده است. – واحدهای آروماتیک با میزان تولید بالا به فعالیت خود ادامه می دهند، در حالی که بازار PX وضعیت مطلوبی دارد. قیمت بنزن در […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

بررسی بازار محصولات پتروشیمی در آسیا شماره 36/ 7 سپتامبر 2018 بنزن – وجود عرضه فراوان با وجود بسته بودن امکان معامله با آمریکا – گرایش به خرید با وجود افت قیمتها کاهش می یابد. در این هفته، قیمت بنزن در بازار آسیا در حد طیف موردنظر بود، ولی در روز جمعه افت شدیدی را […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

پلیمر ها – 7 سپتامبر 2018 پی‌وی‌سی- PVC هجوم محموله های امریکایی به چین ادامه دارد/ 07 سپتامبر 2018 آسیا: بازار پلی‌وینیل‌کلراید ( پی‌وی‌سی) هفته ضعیفی را پشت سر گذاشت و قیمت ها در بازار نقدی روز چهارشنبه با 10 دلار افت هفتگی ارزیابی شدند. بازار پی‌وی‌سی آسیا این هفته نیز تحت فشار بود و […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

اتیلن- Ethylene مارجین پلی‌اتیلن‌سنگین فیلم/ اتیلن منفی ماند/ 07 سپتامبر 2018 آسیا: تقاضای اتیلن در بازار آسیا محدود و نادر مانده بود. عرضه نقدی از اروپا، خاورمیانه و جنوب شرقی آسیا روانه بازار شمال شرقی آسیا میشد و بر عرضه های این منطقه افزوده بود و این تمایل به خرید را کاهش داده بود. منبعی […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

بنزن- Benzene توقف آربیتراژ ارسال به امریکا و فزونی عرضه ها/ 07 سپتامبر 2018 آسیا: بنزن آسیا جمعه افت ناگهانی داشت در حالی که در طول هفته بیشتر روند برگشت داشت. بنزن فوب کره روز جمعه با 23.67 دلار افت هفتگی و 13.67 دلار افت روزانه در 854 دلار/تن ارزیابی شد. در حالیکه فعالیت های […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

بررسی بازار محصولات پتروشیمی در آسیا شماره 32/ اول سپتامبر 2018 بنزن – شرکت JXTG قیمت خود برای ماه سپتامبر را در حد 920 دلار در هر تن اعلام کرده است. – قیمتها در شرق چین 30 تا 40 یوان در هر تن در نسبت روزانه افت کردند. قیمت فوب کره در نسبت روزانه در […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

اولفین ها و واسطه های فیبری-31 آگوست 2018 اتیلن- Ethylene فروشندگان نقدی بازار چین را هدف گرفته بودند/ 31 آگوست 2018 آسیا: اتیلن آسیا در مبنای سی‌اف‌آر شمال شرقی آسیا روز جمعه با افت 10-20 دلار/تن روزانه ارزیابی شد که نسبت به هفته قبل اتیلن 40-60 دلار افت داشت. این هفته مبادلات نقدی با وضعیت […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

پلیمرها – 31 آگوست 2018 پی‌وی‌سی- PVC با کمرنگ شدن جنگ تجاری امریکا و چین، عرضه های امریکایی پدیدار شدند/ 31 آگوست 2018 آسیا: بازار پلی‌وینیل‌کلراید ( پی‌وی‌سی) چهارشنبه در میان هجوم محموله های خارجی با ضعف و افت قیمت ارزیابی شد. اواخر هفته قبل، عرضه های تازه محموله های سپتامبر در حدود  960 دلار/تن […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

آروماتیک ها- 31 آگوست 2018 بنزن- Benzene افت 30-40 یوانی قیمت ها در شرق چین/ 31 آگوست 2018 آسیا: بنزن آسیا جمعه با 4 دلار افت روزانه و 9.33 دلار کاهش هفتگی در 877.67 دلار/تن ارزیابی شد، این افت قیمت برخلاف افزایش قیمت نفت خام و نفتا در این هفته بود. قرارداد اکتبر نفت برنت […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

اولفین ها و واسطه های فیبری – 24 آگوست 2018 اتیلن- Ethylene کاهش رونق بازار شمال شرقی آسیا در مقابل عرضه های اروپا/ 24 آگوست 2018 آسیا: اتیلن آسیا در مبنای سی‌اف‌آر شمال شرقی آسیا این هفته بازار آرام و راکدی داشت زیرا تمایل خرید محموله های نقدی اتیلن ضعیف شده و محموله های خارجی […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

پلیمرها-24 آگوست 2018 پی‌وی‌سی- PVC هنوز عرضه های سپتامبر اعلام نشده است/ 24 آگوست 2018 آسیا: بازار پلی‌وینیل‌کلراید ( پی‌وی‌سی) سه شنبه تحت تأثیر دوری اغلب فعالان آن و حضور آنها در کنفرانس بزرگ صنعتی بود. چهارشنبه در سنگاپور تعطیل رسمی بود. عرضه های سپتامبر هنوز اعلام نشده اند از این قیمت مبنای سی‌اف‌آر چین […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

آروماتیک ها -24 آگوست 2018 بنزن- Benzene پیش بینی محدودیت عرضه برای سپتامبر و بارگیری های اکتبر / 24 آگوست 2018 آسیا: بنزن آسیا این هفته با رشد همراه بود هرچند در بازار جهانی بنزن افت قیمت داشت. بنزن فوب کره روز جمعه با 6.67 دلار رشد هفتگی در 887 دلار/تن ارزیابی شد. در بازارهای […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

بنزن – فهرستها در شرق چین در قیاس با هفته قبل 17000 تن افت داشته اند. – تضعیف یوان چین میزان تقاضا برای کالای CFR را کمتر کرده است. قیمت بنزن به شیوه فوب کره در این هفته 66/5 دلار در هر تن در قیاس هفتگی بالاتر رفت و در روز جمعه به 33/880 دلار […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

پلیمرها- 17 آگوست 2018 پی‌وی‌سی- PVC تنوعی از انتظارات برای عرضه های سپتامبر در بازار وجود داشت/ 17 آگوست 2018 آسیا: بازار پلی‌وینیل‌کلراید ( پی‌وی‌سی)  چهارشنبه با حدود 0 تا 5 دلار رشد هفتگی ارزیابی شد.  فعالیت های مبادلاتی در آستانه اعلام عرضه های سپتامبر همچنان راکد و مسکوت مانده بودند. انتظارات بازار برای عرضه […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

اولفین ها و واسطه های فیبری – 17 آگوست 2018 اتیلن- Ethylene افت بازار نفت خام  و کاهش تمایل خرید/ 17 آگوست 2018 آسیا: اتیلن آسیا در مبنای سی‌اف‌آر شمال شرقی آسیا روز جمعه بدون تغییر نسبت به هفته قبل ارزیابی شد. فعالیت های مبادلاتی این هفته در سایه تعطیلات ژاپن و کره جنوبی محدود […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

آروماتیک ها – 17 آگوست2018 بنزن- Benzene افت 17 هزار تنی ذخایر شرقی چین در بازه هفتگی / 17 آگوست 2018 آسیا: بنزن آسیا جمعه با 5.66 دلار رشد هفتگی در 880.33 دلارتن ارزیابی شد زیرا در بازار داخلی در شرق چین قیمت ها حامی تمایل نسبت به محموله های فوب کره بودند. در بازار […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

بررسی بازار محصولات پتروشیمی در آسیا شماره 32/ 10 آگوست 2018 بنزن – تقاضایی مطلوب برای محموله های ورودی در ماه سپتامبر – چین تعرفه 25 درصدی خود را بر روی بنزن ورودی از ایالات متحده اعلام کرد. در نسبت هفتگی در طی هفته گذشته قیمت بنزن به شیوه فوب کره 33/1 دلار در هر […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
صفحه 1 از 812345...آخرین »

مطالب تصادفی

گزارش معاملات بورس کالای فلزات هفته منتهی به 26 شهریور 97

گزارش معاملات بورس کالای فلزات هفته گذشته به شرح زیر است:  این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده...

گزارش معاملات بورس فرآورده های نفتی هفته منتهی به 26 شهریور 97

گزارش معاملات بورس فرآورده های نفتی هفته گذشته به شرح زیر است :این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری...

گزارش معاملات بورس کالا و انرژی هفته منتهی به 26 شهریور 97

گزارش معاملات بورس کالا و انرژی هفته گذشته به شرح زیر است:  این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری...

آمار معاملات آتی زعفران 27 شهریور 1397

آمار معاملات آتی زعفران 27 شهریور 1397برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید آتی سکه...