معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

Yeah!
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

اولفین ها و واسطه های فیبری – 17 ژانویه 2020 اتیلن- Ethylene عرضه همچنان محدود بود/ 17  ژانویه 2020 آسیا: اتیلن آسیا جمعه با 15 دلار رشد روزانه  و 30 دلار رشد هفتگی در 835 دلار/تن سی‌اف‌آر شمال شرقی آسیا و با 5 دلار رشد روزانه و 15 دلار رشد هفتگی در 715 دلار/تن سی‌اف‌آر […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

پلیمرها – 17 ژانویه 2020 پی‌وی‌سی- PVC روند فعالیت های خرید در بازار هند با رشد همراه بود/ 17  ژانویه 2020 آسیا: بازار پی‌وی‌سی (پلی‌وینیل‌کلراید) آسیا چهارشنبه با 10 دلار رشد هفتگی در 890 دلار/تن سی‌اف‌آر هند ارزیابی شد و مبنای سی‌اف‌آر چین نیز بدون تغییر هفتگی در 860 دلار/تن متوقف ماند و سی‌اف‌آر جنوب […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

آروماتیک ها – 17 ژانویه 2020 بنزن- Benzene با ثبات پالایشگاه های جدید، عرضه افزایش داشت/ 17  ژانویه 2020 آسیا: بنزن آسیا روز جمعه با 4 دلار افت هفتگی در 731 دلار/تن فوب کره ارزیابی شد زیرا اظهار محموله های ورود فوریه انجام شده بود. آربیتراژ ارسال از شمال آسیا به امریکا ممکن شده بود […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

بررسی بازار محصولات پتروشیمی در آسیا شماره 2/ 10 ژانویه 2020 تحلیل بنزن آسیا: وضعیت کانتانگو میان فوریه و مارس در ادامه در حد منفی 6 دلار در هر تن ثابت ماند. – صادرات بنزن هند در نوامبر 6/29 درصد در مقایسه ماهانه رشد داشت. – وضعیت کانتانگو میان فوریه و مارس در حد منفی […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

پلیمرها – 10 ژانویه 2020 پی‌وی‌سی- PVC عرضه های فوریه در بازار پی‌وی‌سی 20 دلار گرانتر از ژانویه / 10  ژانویه 2020 آسیا: بازار پی‌وی‌سی (پلی‌وینیل‌کلراید) آسیا چهارشنبه با حدود 10 تا 20 دلار/تن رشد نسبت به سه شنبه قبل گزارش شد زیرا عرضه های تازه برای فوریه 20 دلار گرانتر از قیمت ژانویه بودند. […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

اولفین ها و واسطه های فیبری – 10 ژانویه 2020 اتیلن- Ethylene عرضه اتیلن همچنان کمیاب بود/ 10  ژانویه 2020 آسیا: اتیلن آسیا جمعه با 25 دلار رشد در 805 دلار/تن سی‌اف‌آر شمال شرقی آسیا ارزیابی شد و مبنای سی‌اف‌آر جنوب شرقی آسیا نیز با 5 دلار رشد در 700 دلار/تن ارزیابی شد زیرا تقریبا […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

آروماتیک ها – 10 ژانویه 2020 بنزن- Benzene صادرات بنزن در ماه نوامبر در هند 29.6 درصد رشد ماهانه داشت/ 10  ژانویه 2020 آسیا: بنزن آسیا روز جمعه با 12.33 دلار رشد در 726 دلار/تن فوب کره ارزیابی شد زیرا تقاضا در بازار نقدی برای پوشش نیاز فوریه بیشتر شده بود. با توجه به تقاضای […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

بررسی بازار آسیا/اقیانوسیه و خلیج فارس شماره 3/ 6 ژانویه 2020 تحلیل بازار بنزین آسیا و اقیانوسیه – CPC پیشنهادِ ارائه­ی بنزین و reformate را داده است. – انبارهای بنزین آسیا در بالاترین حد در 9 ماه اخیر – تنشها در خاورمیانه ایجاد نگرانی کرده است. بازار بنزین آسیا در این هفته کار را با […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

اولفین ها و واسطه های فیبری – 3 ژانویه 2020 اتیلن- Ethylene مبادلات بازار اتیلن مسکوت مانده بود/ 03  ژانویه 2020 آسیا: اتیلن آسیا جمعه در پی مسکوت ماندن فعالیت های مبادلاتی، در 750 دلار/تن سی‌اف‌آر شمال شرقی آسیا و 670 دلار/تن جنوب شرقی آسیا متوقف ماند. برخی از فروشندگان در خاور دور آسیا در […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

پلیمرها – 3 ژانویه 2020 پی‌وی‌سی- PVC قیمت های به دنبال محدودیت عرضه در جنوب شرقی آسیا، 20 دلار رشد کردند/ 03  ژانویه 2020 آسیا: بازار پی‌وی‌سی (پلی‌وینیل‌کلراید) آسیا سه شنبه با 20 دلار رشد هفتگی در 850 دلار/تن سی‌اف‌آر جنوب شرقی آسیا ارزیابی شد در حالیکه سی‌اف‌آر هند هیچ تغییری نداشت و در 840 […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

آروماتیک ها – 3 ژانویه 2020 بنزن- Benzene برغم تعطیلات سال نو میلادی، مبنای فوب کره 3.67 دلار/تن رشد قیمت داشت/ 03  ژانویه 2020 آسیا: بنزن آسیا روز جمعه با 3.67 دلار/تن رشد هفتگی در 740.33 دلار/تن ارزیابی شد به رغم آن که تا اواسط هفته تعطیلات آخر سال بود. قرارداد نفت خام این هفته […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

بررسی بازار آسیا/اقیانوسیه و خلیج فارس شماره 244/ 20 دسامبر 2019 بنزین تحلیل روزانه بازار بنزین آسیا و خاورمیانه – با قدرت گرفتن RBOB، بازار بنزین آسیا نیز تحرک می یابد. – افزایش عرضه در سطح منطقه در روز جمعه، برای دومین مرتبه، بازار بنزین آسیا با رشد دوباره همراه بود، امری که به واسطه […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

اولفین ها و واسطه های فیبری – 20 دسامبر 2019 اتیلن- Ethylene قیمت ها در شمال شرقی آسیا درپی محدودیت عرضه، رشد داشت/ 20 دسامبر 2019 آسیا: اتیلن آسیا جمعه با 10 دلار رشد در 750 دلار/تن سی‌اف‌آر شمال شرقی آسیا ارزیابی شد در حالیکه بازار سی‌اف‌آر جنوب شرقی آسیا بدون تغییر در 680 دلار/تن […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

پلیمرها – 20 دسامبر 2019 پی‌وی‌سی- PVC با تأخیر محموله های اروپایی، تقاضای هند بیشتر شد/ 20 دسامبر 2019 آسیا: بازار پی‌وی‌سی (پلی‌وینیل‌کلراید) آسیا این هفته با 5 -25 دلار رشد ارزیابی شد، پیش از آن عرضه های ژانویه نسبت به دسامبر 10 دلار/تن افزایش یافته بودند. اوایل این هفته عرضه های تازه برای ژانویه […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

آروماتیک ها – 20 دسامبر 2019 بنزن- Benzene انتظار میرود مبادلات نقدی از هفته آینده بیشتر شود/ 20 دسامبر 2019 آسیا: بنزن آسیا روز جمعه با 9.34 دلار رشد نسبت به هفته قبل در 725.67 دلار/تن ارزیابی شد، این هفته بازار نوسانی بود و عرضه و تقاضای فاندامنتالها مرتبا در حال تغییر بود. در مبنای […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

اولفین ها و واسطه های فیبری – 13 دسامبر 2019 اتیلن- Ethylene افت 10 تا 20 دلاری اتیلن در پی رشد میزان عرضه/ 13 دسامبر 2019 آسیا: اتیلن آسیا جمعه با 20 دلار افت روزانه در 730 دلار/تن سی‌اف‌آر شمال شرقی آسیا و با 10 دلار افت در 680 دلار/تن سی‌اف‌آر جنوب شرقی آسیا ارزیابی […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

پلیمرها – 13 دسامبر 2019 پی‌وی‌سی- PVC فعالان بازار پی‌وی‌سی در وضعیت انتظار بودند/ 13 دسامبر 2019 آسیا: بازار پی‌وی‌سی (پلی‌وینیل‌کلراید) آسیا چهارشنبه بدون تغییرات هفتگی در 830 دلار/تن سی‌اف‌آر چین، 825 دلار/تن سی‌اف‌آر جنوب شرقی آسیا و 855 دلار/تن سی‌اف‌آر هند ارزیابی شد زیرا فعالان این بازار در فاز انتظار بودند تا عرضه های […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

آروماتیک ها – 13 دسامبر 2019 بنزن- Benzene بازار بنزن در طول هفته رشد قیمت داشت/ 13 دسامبر 2019 آسیا: بنزن آسیا روز جمعه با 8 دلار روزانه در 716.33 دلار/تن فوب کره ارزیابی شد زیرا بازار محدود بود و مذاکرات در مبنای فوب کره و سی‌اف‌آر چین کم تعداد بودند. اما بنزن در بازه […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

بررسی بازار آسیا/اقیانوسیه و خلیج فارس شماره 237/ 11 دسامبر 2019 تحلیل بازار بنزین آسیا و خاورمیانه – فورموسا محموله ای از 92 RON را ارائه کرده است. – افزایش فعالیتهای پرسود در نیمه هفته اخیر، وضعیت بازار بنزین آسیا با افزایش عرضه از سوی شمال منطقه بهبود یافت. شرکت فورموسای تایوان محموله ای در […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

چشم انداز بازار جهانی اتیلن تا 2029 در سلسه گزارش هایی قصد داریم تا وضعیت بازار جهانی اولفین ها و دو محصول اتیلن و پروپیلن تا سال 2029 را طبق گزارش های پلتز بررسی کنیم. در این گزارش نگاه کلی به وضعیت بازار جهانی اتیلن در یک دهه آتی خواهیم داشت و سپس در گزارش […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
صفحه 1 از 1912345...10...آخرین »

مطالب تصادفی

رکود در بازار کلاف گرم چین

رکود در بازار کلاف گرم چین روز پنجشنبه بازار کلاف گرم چین رونقی نداشت در حالی که بیشتر فعالان بازار...

افزایش موجودی فلزات اساسی در انبارهای بورس آتی شانگهای

افزایش موجودی فلزات اساسی در انبارهای بورس آتی شانگهای  در هفته منتهی به پنجشنبه 23 ژانویه موجودی بیشتر فلزات اساسی...

آمار معاملات آتی 6 بهمن 98

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید آتی سکه یک ماهه, آتی سکه سه ماهه,...

آمار معاملات بازار

آمار معاملات بازار 6 بهمن 1398

در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در...