معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

Yeah!
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

پلیمرها – 19 جولای 2019 پی‌وی‌سی- PVC فرموسا واحد پی‌وی‌سی میلیائو خود را در ماه دسامبر تعطیل میکند/ 19 جولای 2019 آسیا: بازار پی‌وی‌سی (پلی‌وینیل‌کلراید) آسیا چهارشنبه بدون تغییر هفتگی ارزیابی شد زیرا پیش بینی میشد قیمت ها هفته بعد کمتر شوند. تولیدکننده ای در شمال شرقی آسیا میگفت: “به باور من تولیدکننده بزرگ این […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

بررسی بازار محصولات پتروشیمی در آسیا شماره 28/ 12 جولای 2019 بنزن – تقاضای فراوان از سوی چین و جنوب شرق آسیا – عدم قطعیت درباره معامله بین فوب کره و DDP ساحل خلیج آمریکا در روز جمعه، شاخص فوب کره باری دیگر به بالاترین حد در سال جاری رسید، و قیمتها به بالای 700 […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

اولفین ها و وسطه های فیبری – 12 جولای 2019 اتیلن- Ethylene تأخیر در افتتاح کارخانه جدید متانول- به -الفین شرکت لوکسی کمیکال/ 12 جولای 2019 آسیا: اتیلن آسیا روز جمعه بدون تغییر ارزیابی شد و هم خریداران و هم فروشندگان دست از مبادلات کشیده بودند و تقاضا برای تولیدات پایین دستی اتیلنی شرایط مشخص […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

آروماتیک ها – 12 جولای 2019 بنزن- Benzene تقاضاهای چین و جنوب شرقی آسیا مثبت و افزایشی بودند/ 12 جولای 2019 آسیا: بنزن آسیا جمعه  یکبار دیگر رکورد سال خود را زد و به بالاتر از 700 دلار/تن رسید. مبنای فوب کره این هفته با 10 دلار رشد روزانه و 45 دلار رشد هفتگی در […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

پلیمرها – 12 جولای 2019 پی‌وی‌سی- PVC هیچ معامله ای نهایی نشد/ 12 جولای 2019   آسیا: بازار پی‌وی‌سی (پلی‌وینیل‌کلراید) آسیا چهارشنبه بدون تغییر هفتگی ارزیابی شد زیرا فعالان این بازار منتظر بودند تا جهتگیری قیمت ها مشخص شود. برخی از تولیدکنندگان در شمال شرقی آسیا میگفتند تمایل خرید ضعیف تر بود و این هفته […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

بررسی بازار محصولات پتروشیمی در آسیا شماره 27/ 6 جولای 2019 بنزن – انجام مزایده های برای ماه آگوست به اختلاف قیمت 13 دلار در هر تن نسبت به WMOPK آگوست – وارونه گی آگوست/سپتامبر به رقم 14 دلار در هر تن افزایش یافت. در طی هفته گذشته، فوب کره 30 دلار در هر تن […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

اولفین ها و واسطه های فیبری – 5 جولای 2019 اتیلن- Ethylene پی‌تی‌تی تایلند مناقصه فروش اتیلن ثبت کرد/ 05 جولای 2019 آسیا: اتیلن آسیا روز جمعه بین صفر تا 10 دلار رشد قیمت روزانه داشت. نسبت به هفته قبل اتیلن آسیا حدود 20 تا 30 دلار رشد قیمت داشت. فعالیت های مبادلاتی این هفته […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

آروماتیک ها – 5 جولای 2019 بنزن- Benzene جهش قیمت در بازار بنزن کره/ 05 جولای 2019 آسیا: بنزن آسیا جمعه  با 30 دلار جهش هفتگی در 660.33 دلار/تن فوب کره ارزیابی شد و تمایل خرید برای محموله های بارگیری آگوست در این بازار خوب توصیف میشد و بازار داخلی چین نیز قوی بود. در […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

  پلیمرها- 5 جولای 2019 پی‌وی‌سی- PVC افزایش رقابت در سایه بالا رفتن اختلاف بازارهای هند و امریکا/ 05 جولای 2019 آسیا: بازار پی‌وی‌سی (پلی‌وینیل‌کلراید) آسیا چهارشنبه بدون تغییر هفتگی ارزیابی شد. مذاکرات قیمتی این هفته و در آستانه اعلام عرضه های آگوست که هفته بعد خواهد بود، بشدت محدود شده بودند. برخی از منابع […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

بررسی بازار محصولات پتروشیمی در آسیا شماره 26/ 28 ژوئن 2019 بنزن – تضعیف قیمت گذاری در آمریکا در حالی که میزان واردات بالا است. – UXTG قیمت ACP ماه جولای را در حد 635 دلار در هر تن تنظیم کرد. وضعیت بازار فوب در هفته قبل به شدت متکی بر تحرک قیمتها در بازار […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

اولفین ها و واسطه های فیبری – 28 ژوئن 2019 اتیلن- Ethylene بازار اتیلن در کمترین سطح ده ساله اخیر خود باقی ماند / 28 جون 2019 آسیا: اتیلن آسیا روز جمعه بدون تغییر روزانه در 760 دلار/تن سی‌اف‌آر شمال شرقی آسیا و 680 دلار/تن سی‌اف‌آر جنوب شرقی آسیا ارزیابی شد و سطح مبادلاتی در […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

پلیمرها – 28 ژوئن 2019 پی‌وی‌سی- PVC پیش بینی هایی برای افزایش قیمت های آگوست وجود دارد/ 28 جون 2019 آسیا: بازار پی‌وی‌سی (پلی‌وینیل‌کلراید) آسیا چهارشنبه بدون تغییر هفتگی در 880 دلار/تن متوقف ماند و مبنای سی‌اف‌آر هند نیز بدون تغییر در 910 دلار/تن ارزیابی شد. این هفته در مبنای سی‌اف‌آر چین / هند هیچ […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

آروماتیک ها – 28 ژوئن 2019 بنزن- Benzene قیمت بنزن کاهش یافت/ 28 جون 2019   آسیا: بنزن آسیا جمعه  با 4 دلار افت روزانه در 629.67 دلار/تن فوب کره ارزیابی شد. در جریان تهیه این ارزیابی در روز جمعه، هیچ عرضه و تقاضای شفافی در بازار نهایی نشد. بازه نیمه دوم جولای این هفته […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

اولفین ها و واسطه های فیبری-21 ژوئن 2019 اتیلن- Ethylene نرخ عملیاتی کراکرهای بخار در آسیا همچنان بالا ماند / 21 جون 2019 آسیا: اتیلن آسیا روز جمعه با 10 دلار افت هفتگی پس از آن که هفته قبل در کمترین سطح ده ساله خود ثبت شده بود، ارزیابی شد. این افت قیمت این هفته […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

پلیمرها- 21 ژوئن 2019 پی‌وی‌سی- PVC فروشندگان در تلاش بری افزایش قیمت جولای برای ارسال به چین/ 21 جون 2019 آسیا: بازار پی‌وی‌سی (پلی‌وینیل‌کلراید) آسیا چهارشنبه بین ده تا بیست دلار/تن رشد هفتگی  داشت. خریداران هندی مجبور به پذیرش عرضه های تازه جولای با قیمت 910 دلار/تن سی‌اف‌آر هند بودند زیرا در این منطقه قیمت […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

آروماتیک ها – 21 ژوئن 2019 بنزن- Benzene تقاضا در بازار تایوان و جنوب شرقی آسیا/ 21 جون 2019 آسیا: بنزن آسیا جمعه  با 19 دلار رشد هفتگی در 638 دلار/تن فوب کره ارزیابی شد و روند رشد بازار بالادستی را دنبال کرد.  در بازا رامریکا بنزن آگوست با 16 سنت رشد هفتگی به 249 […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

بررسی بازار محصولات پتروشیمی در آسیا شماره 24/ 14 ژوئن 2019 بنزن – امکان معامله با آمریکا وجود دارد، ولی تقاضا محدود است. – کاهش میزان واردات در چین معاملات داخلی در شرق این کشور را دستخوش نوسان کرده است. با وجود ضعف در بازارِ تبادل نفت برنت به شیوه سلف برای ماه آگوست، بحثها […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

اولفین ها و واسطه های فیبری – 14 ژوئن 2019 اتیلن- Ethylene نرخ عملیاتی بالا در کراکرهای بخار / 14 جون 2019 آسیا: اتیلن آسیا روز جمعه با 20 دلار افت به کمترین سطح ده سال اخیر تنزل داشت. اتیلن آسیا اما تحت حمایت های ناشی از نگرانی های عرضه مربوط به کره جنوبی در […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

آروماتیک ها – 14 ژوئن 2019 بنزن- Benzene با وجود امکان ارسال اربیتراژی به امریکا تقاضا محدود بود/ 14 جون 2019 آسیا: بنزن آسیا جمعه به رغم نوساتان مبادلاتی برای قراردادهای اگوست در بازار آتی نفت برنت، مذاکرات نسبتا بدون تغییری داشت و مبنای فوب کره با 67 سنت رشد هفتگی در 619 دلار/تن ارزیابی […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

پلیمرها-14 ژوئن 2019 پی‌وی‌سی- PVC هند مالیات دامپینگ برای واردات از امریکا، چین و تایلند را تمدید میکند/ 14 جون 2019 آسیا: بازار پی‌وی‌سی (پلی‌وینیل‌کلراید) آسیا چهارشنبه 10 دلار رشد هفتگی داشت و عرضه های تازه برای جولای با رشد 40-50 دلاری نسبت به قیمت های ماه جون در بازار مطرح شدند. نتیجه این شد […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
صفحه 1 از 1512345...10...آخرین »

مطالب تصادفی

ارزیابی تحولات صنایع کشور ترکیه

ارزیابی تحولات صنایع کشور ترکیه صنایع فولاد ترکیه در سال 2018 با 0/6% درصد کاهش تولید نسبت به سال 2018،...

پلیمرها – 19 جولای 2019

پلیمرها - 19 جولای 2019 پی‌وی‌سی- PVC فرموسا واحد پی‌وی‌سی میلیائو خود را در ماه دسامبر تعطیل میکند/ 19 جولای...

افزایش بهای قراضه سرب در ایالات متحده

افزایش بهای قراضه سرب در ایالات متحده با توجه به روند مثبت تقاضای صادراتی، قیمت قراضه سرب در ایالات متحده...

رای WTO به نفع چین و امکان تحریم آمریکا

رای WTO به نفع چین و امکان تحریم آمریکا با توجه به رای صادر شده توسط سازمان تجارت جهانی (WTO)...