معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

بررسی بازار محصولات پتروشیمی در آسیا شماره 2/ 11 ژانویه 2019 بنزن – مازاد عرضه بنزن اختلاف بنزن ـ نفتا را پایینتر آورده است. – انتظار می رود تقاضا از سوی آمریکا بیشتر شود. وضعیت بازار بنزن در آسیا در هفته اخیر بازهم پررونق ماند و تا روز جمعه روند قیمتها به شکلی هرروزه افزایش […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

اولفین ها و واسطه های فیبری -11 ژانویه 2019 اتیلن- Ethylene رکود بازار پایین دستی رشد اتیلن را محدود کرده بود/ 11 ژانویه 2019 آسیا: اتیلن آسیا روز جمعه بدون تغییر نسبت به روز قبل ارزیابی نهایی شد زیرا قیمت های نقدی به کف قیمت رسیده بودند. در بازار نقدی اتیلن هیچ تغییری نسبت به […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

پلیمر ها – 11 ژانویه 2019 پی‌وی‌سی- PVC احتمال افزایش 10 تا 30 دلار/تن در قیمت عرضه های فوریه وجود دارد/ 11 ژانویه 2019 آسیا: بازار پی‌وی‌سی (پلی‌وینیل‌کلراید) آسیا بدون تغییرات هفتگی روز چهارشنبه ارزیابی شد و فعالان این بازار منتظر ارائه عرضه های تازه فوریه بودند.  منابع بازار انتظار دارند عرضه های فوریه با […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

آروماتیک ها – 11 ژانویه 2019 بنزن- Benzene انتظار میرود تقاضای امریکا بالاتر رود/ 11 ژانویه 2019 آسیا: بنزن آسیا روند رشد و رونق قبل را ادامه داد و در طول هفته افزایش قیمت داشت. مبنای فوب کره روز جمعه پس از 21 دلار رشد هفته به هفته و 4.67 دلار افزایش قیمت در روز […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : جدول اطلاعات پتروشیمی

قیمت و اطلاعات بازار های پتروشیمی- 11 ژانویه 2019 نمودار قیمتی ارائه شده در وب سایت معیار در بخش های پتروشیمی با استفاده از داده های وب سایت های معتبری همچون Platts به صورت هفتگی به کاربران ارائه می شود.

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

گزارش معاملات گزارش معاملات بورس کالا و انرژی هفته گذشته به شرح زیر است:

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

بررسی بازار محصولات پتروشیمی در آسیا شماره یک/ 4 ژانویه 2019 بنزن – در میان رقابت قیمتها، تقاضا در بازار CFR چین همچنان بالا است. – فهرستها در شرق چین با کاهش میزان مصرف افزایش یافتند. در این هفته، قیمت بنزن در بازار آسیا بالاتر ارزیابی شد، روندی که پیرو افزایش قیمت قراردادهای سلف نفت […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

پلیمرها – 4 ژانویه 2019 پی‌وی‌سی- PVC احتمال افزایش نرخ عرضه های تازه برای فوریه/ 04 ژانویه 2019 آسیا: بازار پی‌وی‌سی (پلی‌وینیل‌کلراید) آسیا این هفته مثبت ماند و اولین معاملات سال 2019 در آن انجام شد و نگرانی های مربوط به کم شدن عرضه به این مبادلات رونق داده بود. در چین، برخی از منابع […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

اولفین ها و واسطه های فیبری – 4 ژانویه 2019 اتیلن- Ethylene مارجین اتیلن مثبت ماند/ 04 ژانویه 2019 آسیا: اتیلن آسیا فعالیت سال 2019 خود را با رکود آغاز کرد و قیمت محموله های نقدی روز جمعه با 30 دلار افت روزانه و  60 دلار کاهش هفتگی تحت فشار فزونی عرضه ارزیابی شد. در […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

آروماتیک ها – 4 ژانویه2019 بنزن- Benzene قیمت های رقابیت تقاضای مبنای سی‌اف‌آر چین را افزایش داده بود/ 04 ژانویه 2019 آسیا: بنزن آسیا روز جمعه با رشد هفتگی و به تبعیت از روند رشد بازار آتی نفت خام ارزیابی شد. این هفته قراردادهای مارس نفت برنت با 6.52 دلار/بشکه رشد هفتگی در 56.69 دلار/بشکه […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : جدول اطلاعات پتروشیمی

قیمت و اطلاعات بازار های پتروشیمی- 4 ژانویه 2019 نمودار قیمتی ارائه شده در وب سایت معیار در بخش های پتروشیمی با استفاده از داده های وب سایت های معتبری همچون Platts به صورت هفتگی به کاربران ارائه می شود.

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

گزارش معاملات بورس کالا و انرژی هفته گذشته به شرح زیر است:

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

بررسی بازار آسیا/اقیانوسیه و خلیج فارس شماره 247/ 26 دسامبر 2018 بنزین تحلیل بازار: در نیمه هفته گذشته وضعیت راکد در بازار بنزین آسیا ادامه یافت، در حالی که مبانی بازار و وضعیت قیمت نفت خام سبب شد تا قیمت بنزین 92 RON به شیوه فوب سنگاپور به زیر 55 دلار، یعنی 15/54 دلار، در […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

گزارش معاملات بورس کالا و انرژی هفته گذشته به شرح زیر است:  

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

اتیلن- Ethylene اتیلن رشد هفتگی را تجربه کرد/ 21 دسامبر 2018 آسیا: اتیلن آسیا روز جمعه در بازار نقدی بدون تغییر روزانه در 940 دلار/تن سی‌اف‌آر شمال شرقی آسیا و 830 دلار/تن سی‌اف‌آر جنوب شرقی آسیا ارزیابی شد و سطح مبادلاتی بازار سی‌اف‌آر شمال شرقی آسیا 940 دلار/تن بود در حالیکه هیچ عرضه و تقاضایی […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

پلیمر ها – 21 دسامبر 2018 پی‌وی‌سی- PVC مذاکرات ژانویه تقریبا با 30 دلار افزایش به اتمام رسیدند/ 21 دسامبر 2018 آسیا: بازار پی‌وی‌سی (پلی‌وینیل‌کلراید) آسیا چهارشنبه تقریبا با 15 دلار رشد هفتگی ارزیابی شد و بیشتر خریداران افزایش حدود 30 دلاری قیمت ژانویه نسبت به دسامبر را پذیرفتند. اغلب مصرف کنندگان نهایی این قیمت […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

آروماتیک ها – 21 دسامبر2018 بنزن- Benzene بنزن با افت قیمت ارزیابی شد/ 21 دسامبر 2018 آسیا: بنزن آسیا روز  جمعه با 13.67 دلار افت روزانه و 56.67 دلار کاهش هفتگی در 544 دلار/تن فوب کره ارزیابی شد. این ارزیابی برای بازه چهار و پنج ماه و نیمه آتی ، یعنی نیمه دوم ژانویه و […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : جدول اطلاعات پتروشیمی

قیمت و اطلاعات بازار های پتروشیمی – 21 دسامبر2018 نمودار قیمتی ارائه شده در وب سایت معیار در بخش های پتروشیمی با استفاده از داده های وب سایت های معتبری همچون Platts به صورت هفتگی به کاربران ارائه می شود.

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

بررسی بازار محصولات پتروشیمی در آسیا شماره 50/ 14 دسامبر 2018 بنزن – بازار پس از سقوط به کمترین میزان در 28 ماه گذشته کمی بهبود می یابد. – با ایجاد فرصت برای معامله، تقاضا در بازار CFR چین افزایش یافته است. در آخرین ارزیابی، قیمت بنزن در بازار آسیا 33/15 دلار در هر تن […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

گزارش معاملات بورس کالا و انرژی هفته گذشته به شرح زیر است:                                    

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
صفحه 1 از 1912345...10...آخرین »

مطالب تصادفی

کاهش قیمت بیلت وارداتی در بازار خلیج فارس

کاهش قیمت بیلت وارداتی در بازار خلیج فارس این هفته قیمت واردات بیلت در امارات متحده عربی کاهش یافت. به...

بررسی بازار محصولات پتروشیمی در آسیا شماره 2/ 11 ژانویه

بررسی بازار محصولات پتروشیمی در آسیا شماره 2/ 11 ژانویه 2019 بنزن - مازاد عرضه بنزن اختلاف بنزن ـ نفتا...

آمار معاملات بازار

آمار معاملات بازار 26 دی 1397

آمار معاملات بازار 26 دی 1397 در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک...

بهبود قیمت ها در بازار آتی فولاد چین

بهبود قیمت ها در بازار آتی فولاد چین صبح چهارشنبه 16 ژانویه 2019 قراردادهای آتی محصولات فولادی در بورس آتی...