معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

اولفین ها و واسطه های فیبری – 13 سپتامبر 2019 اتیلن- Ethylene اختلاف قیمت اتیلن- نفتا در حدود 360 تا 380 دلار/تن / 13 سپتامبر 2019 آسیا: اتیلن آسیا جمعه بخاطر تعطیلات اواسط سپتامبر بدون تغییر روزانه و تقریبا در سکون ارزیابی شد. بیشتر فعالان بازار در شمال شرقی آسیا از جمله چین، تایوان و […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

آروماتیک ها – 13 سپتامبر 2019 بنزن- Benzene تعداد محدود مذاکرات در آسیا در سایه تعطیلات/ 13 سپتامبر 2019 آسیا: بنزن در مبنای فوب کره این هفته عمدتا روند کاهشی داشت اما روز جمعه رشد کرد، در مقابل در بازار آتی قرارداد نوامبر نفت برنت که اوایل هفته رشد کرده بود در پایان هفته افت […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

پلیمرها – 13 ستامبر 2019 پی‌وی‌سی- PVC این هفته شاهد افزایش سطح عرضه پی‌وی‌سی بودیم/ 13 سپتامبر 2019 آسیا: بازار پی‌وی‌سی (پلی‌وینیل‌کلراید) آسیا چهارشنبه بدون تغییر هفتگی ارزیابی شد زیرا در آستانه اعلام عرضه های تازه برای اکتبر، سطح مبادلات مسکوت مانده بود؛ قرار است این عرضه های تازه برای اکتبر تا هفته آینده در […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : جدول اطلاعات پتروشیمی

قیمت و اطلاعات بازار های پتروشیمی – 23 شهریور 98 نمودار قیمتی ارائه شده در وب سایت معیار در بخش های پتروشیمی با استفاده از داده های وب سایت های معتبری همچون Platts به صورت هفتگی به کاربران ارائه می شود.

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

بررسی بازار محصولات پتروشیمی در آسیا شماره 36/ 6 سپتامبر 2019 بنزن – تقاضای مناسب در سطح جهان برای بنزن آسیا – افزایش دوباره گرایش به خریدِ محموله های CFR چین در قیاس هفتگی، شاخص فوب در این هفته 33/20 دلار در هر تن افزایش یافت و به رقم 702 دلار در هر تن در […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

گزارش معاملات بورس کالا و انرژی هفته گذشته به شرح زیر می باشد:

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

اولفین ها و واسطه های فیبری – 6 سپتامبر 2019 اتیلن- Ethylene شرکت شیل سنگاپور کراکر بخار خود را در ماه اکتبر تعطیل میکند/ 06 سپتامبر 2019 آسیا: اتیلن آسیا جمعه با 10 دلار افت روزانه و 30 دلار کاهش هفتگی ارزیابی شد. این هفته بازار اتیلن آسیا منفی آغاز شد و با عنایت به […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

آروماتیک ها – 6 سپتامبر 2019 بنزن- Benzene تمایل خرید به بازار سی‌اف‌ار چین بازگشت/ 06 سپتامبر 2019 آسیا: بنزن در مبنای فوب کره روز جمعه با 20.33 دلار/تن رشد هفتگی در 702 دلار/تن ارزیابی شد و این رشد از افزایش قیمت های بازار بالادستی و بهبود اوضاع اقتصادی ناشی میشد. فراتر از این موارد، […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

پلیمرها – 6 سپتامبر 2019 پی‌وی‌سی- PVC عرضه های اکتبر بین صفر تا بیست دلار رشد قیمت داشتند/ 06 سپتامبر 2019 آسیا: بازار پی‌وی‌سی (پلی‌وینیل‌کلراید) آسیا چهارشنبه در آستانه عرضه های تازه اکتبر که هفته های آینده در بازار مطرح میشوند، تقریبا بدون تغییر هفتگی ارزیابی شده بود. منابع بازار میگفتند عرضه های تازه برای […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : جدول اطلاعات پتروشیمی

قیمت و اطلاعات بازار های پتروشیمی – 16 شهریور 98 نمودار قیمتی ارائه شده در وب سایت معیار در بخش های پتروشیمی با استفاده از داده های وب سایت های معتبری همچون Platts به صورت هفتگی به کاربران ارائه می شود.

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

گزارش معاملات بورس کالا و انرژی هفته گذشته به شرح زیر می باشد:

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

گزارش معاملات بورس کالا و انرژی هفته گذشته به شرح زیر می باشد:  

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

پلیمرها و واسطه های فیبری – 23 آوست 2019 اتیلن- Ethylene مارجین پایین دستی بشدت کاهش یافت/ 23 آگوست 2019 آسیا: اتیلن آسیا جمعه با 20 دلار افت روزانه و 65 دلار افت هفتگی در مبنای سی‌اف‌آر شمال شرقی آسیا ارزیابی شد زیرا عرضه مازاد بر نیاز بود و تقاضای بازار ضعیف شده بود. معاملاتی […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

آروماتیک ها – 23 آگوست 2019 بنزن- Benzene تقاضاهایی از امریکا و اروپا در بازار مطرح بودند/ 23 آگوست 2019 آسیا: بنزن در مبنای فوب کره روز جمعه با 22 دلار رشد هفتگی در 674 دلار/تن ارزیابی شد زیرا تقاضا در سراسر منطقه در وضعیت مطلوب بود.  بازار تأثیرگذار بنزن فوب کره تا روز جمعه […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

بررسی بازار آسیا/اقیانوسیه و خلیج فارس شماره 157/ 20 آگوست 2019 بنزین تحلیل بازار: در روز سه شنبه بازار بنزین آسیا وضعیتی مناسب را پشت سر گذارد با آنکه وضعیت معاملات بر روی کاغذ و در بازار فیزیکی نشانگر افتی دیگر بود. بر طبق نظر منابع بازار، قیمت تبادل محصول 92 RON بین 44/4 تا […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

پلیمرها – 23 آگوست 2019  پی‌وی‌سی- PVC احتمال افزایش سطح عرضه های اکتبر توسط تولیدکنندگان آسیایی/ 23 آگوست 2019 آسیا: بازار پی‌وی‌سی (پلی‌وینیل‌کلراید) آسیا چهارشنبه بین صفر تا 25 دلار رشد هفتگی ارزیابی شد زیرا تقاضا بیشتر شده بود. برای سپتامبر مذاکرات در حدود 880 تا 890 دلار/تن سی‌اف‌آر چین و 900 دلار/تن سی‌اف‌آر هند […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : جدول اطلاعات پتروشیمی

قیمت و اطلاعات بازار های پتروشیمی – 2 شهریور 98 نمودار قیمتی ارائه شده در وب سایت معیار در بخش های پتروشیمی با استفاده از داده های وب سایت های معتبری همچون Platts به صورت هفتگی به کاربران ارائه می شود.

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

گزارش معاملات بورس کالا و انرژی هفته گذشته به شرح زیر می باشد:  

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

بررسی بازار محصولات پتروشیمی در آسیا شماره 33/ 16 آگوست 2019 بنزن – بهبود نسبی کمبود عرضه در جنوب شرق آسیا – تداوم تقاضای مناسب از سوی منطقه ساحل خلیج آمریکا در هفته اخیر، شاخص فوب کره 67/24 دلار در هر تن بالاتر آمد و در روز پنجشنبه به نرخ 652 دلار در هر تن […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

پلیمرها – 16 آگوست 2019 پی‌وی‌سی- PVC احتمال افزایش بازار پی‌وی‌سی آسیا در ماه اکتبر/ 16 آگوست 2019 آسیا: بازار پی‌وی‌سی (پلی‌وینیل‌کلراید) آسیا چهارشنبه با 5 دلار رشد هفتگی ارزیابی شد. این هفته عرضههای تازه برای سپتامبر در 880 دلار/تن سی‌اف‌آر چین و 900 دلار/تن سی‌اف‌آر هند و 850 دلار/تن فوب کره مطرح شدند که […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
صفحه 1 از 2812345...1020...آخرین »

مطالب تصادفی

اولفین ها و واسطه های فیبری – 13 سپتامبر 2019

اولفین ها و واسطه های فیبری - 13 سپتامبر 2019 اتیلن- Ethylene اختلاف قیمت اتیلن- نفتا در حدود 360 تا...

آروماتیک ها – 13 سپتامبر 2019

آروماتیک ها - 13 سپتامبر 2019 بنزن- Benzene تعداد محدود مذاکرات در آسیا در سایه تعطیلات/ 13 سپتامبر 2019 آسیا:...

نوسان طلا زیر 1500 دلار

نوسان طلا زیر 1500 دلار روز سه شنبه قیمت طلا با فاصله کمی زیر مقاومت 1500 دلار نوسان دارد در...

کاهش قیمت قراضه و تضعیف بازار بیلت

کاهش قیمت قراضه و تضعیف بازار بیلت افت قیمت قراضه آهن و روند نزولی حاکم بر بیشتر بازارهای جهانی سبب...