معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

دسته بندی : جدول اطلاعات پتروشیمی

نمودار قیمتی ارائه شده در وب سایت معیار در بخش های پتروشیمی با استفاده از داده های وب سایت های معتبری همچون Platts به صورت هفتگی به کاربران ارائه می شود.    

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

گزارش معاملات بورس کالا و انرژی هفته گذشته به شرح زیر است:  

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

  بررسی بازار محصولات پتروشیمی در آسیا شماره 32/ 14 ژوئن 2018 بنزن – گفته می شود که شرکت نگی سون ویتنام اقدام به تولید بنزن با مشخصات معین کرده است. – بازار هنوز در انتظار امکان معامله میان آسیا و اروپا باقی مانده است. قیمت بنزن به شیوه فوب کره در آخرین ارزیابی 67/11 […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

اتیلن- Ethylene بازار اتیلن در روز پنج شنبه شاهد رشد قیمت بود/ 14 جون 2018 آسیا: اتیلن آسیا پنج شنبه با 20 دلار رشد روزانه در 1375 سی‌اف‌آر شمال شرقی آسیا ارزیابی شد. آخرین معامله برای جولای در 1375 دلار/تن سی‌اف‌آر چین انجام شده بود. در این میان مبنای سی‌اف‌آر جنوب شرقی آسیا بدون تغییر […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

پلیمر ها – 14 ژوئن 2018 پی‌وی‌سی- PVC بازار پی‌وی‌سی افزایش هفتگی داشت/ 14 جون 2018 آسیا: بازار پلی‌وینیل‌کلراید ( پی‌وی‌سی)  چهارشنبه با 15 دلار رشد هفتگی در 940 دلار/تن ارزیابی شد و پیش از آن محموله های جولای در حدود 940 دلار/تن سی‌اف‌آر چین معامله شده بودند. مبنای سی‌اف‌آر هند نیز با 5 دلار […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

بنزن- Benzene بازار بنزن هفته کاهشی را به اتمام رساند/ 14 جون 2018 آسیا: بنزن آسیا روز پنج شنبه با با 4 دلار افت روزانه در 835 دلار/تن ارزیابی شد. در طول بررسی های بازار برای پروسه ارزیابی نهایی، ای‌اف‌سی‌او آخرین تقاضا را برای سفارش کنسلی آگوست و سپتامبر به ترتیب به قیمت های 838 […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : جدول اطلاعات پتروشیمی

قیمت و اطلاعات بازارهای پتروشیمی-14 ژوئن 2018 نمودار قیمتی ارائه شده در وب سایت معیار در بخش های پتروشیمی با استفاده از داده های وب سایت های معتبری همچون Platts به صورت هفتگی به کاربران ارائه می شود.  

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

گزارش معاملات بورس کالا و انرژی هفته گذشته به شرح زیر است :  

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

بررسی بازار آسیا/اقیانوسیه و خلیج فارس شماره 37/ 5 ژوئن 2018 بنزین تحلیل بازار: در طی این هفته مازاد عرضه در منطقه آسیا بر بازار فشار وارد کرد، در حالی که گفته شده است میزان تقاضا قابل ملاحظه نبوده است و در منطقه خلیج فارس مبانی بازار همچنان متوازن باقی مانده اند؛ یکی از منابع […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

اولفین ها و واسطه های فیبری – 8 ژوئن 2018 اتیلن- Ethylene افت تقاضا در سایه مارجین منفی/ 08 جون 2018 آسیا: اتیلن آسیا روز جمعه با 5 تا 15 دلار رشد هفتگی و بدون تغییر روزانه به پشتوانه محدودیت عرضه، ارزیابی شد و فعالیت های مبادلاتی این بازار محدود بود. قیمت های مبنای سی‌اف‌آر […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

آروماتیک ها – 8 ژوئن 2018 بنزن- Benzene ذخایر بنزن در شرق چین 6000 تن افت کرد/ 08 جون 2018 آسیا: بنزن آسیا روز جمعه با 23.33 دلار افت هفتگی در 843 دلار/تن ارزیابی شد. در مبنای فوب کره مذاکرات برای محموله های بارگیری جولای در روز جمعه از جذابیت افتادند. تقاضاها ابتدا 845 دلار/تن […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

پلیمرها – 8 ژوئن 2018 پی‌وی‌سی- PVC پیش بینی برای تنوعی از قیمت ها در عرضه های جولای/ 08 جون 2018 آسیا: بازار پلی‌وینیل‌کلراید ( پی‌وی‌سی)  چهارشنبه بدون تغییرات هفتگی ارزیابی شد. فعالیت های مبادلاتی این هفته محدود بودند زیرا اغلب فعالان این بازار سیاست انتظار پیشه کرده و منتظر اعلام عرضه های جولای ماندند. […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : جدول اطلاعات پتروشیمی

قیمت و اطلاعات بازارهای پتروشیمی-8 ژوئن 2018 نمودار قیمتی ارائه شده در وب سایت معیار در بخش های پتروشیمی با استفاده از داده های وب سایت های معتبری همچون Platts به صورت هفتگی به کاربران ارائه می شود.  

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

گزارش معاملات بورس کالا و انرژی هفته گذشته به شرح زیر است:  

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

اولفین ها و واسطه های فیبری-1 ژوئن 2018 اتیلن- Ethylene توقف کراکرهای بخار شمال شرقی آسیا در سایه مارجین ضعیف ام‌ایی‌جی و پلی‌اتیلن/ 01 جون 2018 آسیا: اتیلن آسیا روز جمعه با 5 دلار افت روزانه در 1335 دلار/تن سی‌اف‌آر شمال شرقی آسیا ارزیابی شد و شاخص های دیگر در حدود 1335-1375 دلار/تن بود و […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

پلیمرها – 1 ژوئن 2018 پی‌وی‌سی- PVC رشد بازار پی‌وی‌سی/ 01 جون 2018 آسیا: بازار پلی‌وینیل‌کلراید ( پی‌وی‌سی)  این هفته با 15 دلار رشد هفتگی در 925 دلار/تن سی‌اف‌آر چین ارزیابی شد و شاخص مبادلات این بازار 920-930 دلار/تن سی‌اف‌آر چین بود. سی‌اف‌آر جنوب شرقی آسیا این هفته بدون تغییر هفتگی در 920 دلار/تن متوقف […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

آروماتیک ها – 1 ژوئن 2018 بنزن- Benzene افت ذخایر شرق چین تا 233900 تن / 01 جون 2018 آسیا: بنزن آسیا این هفته با 10 دلار رشد روزانه در 866.33 دلار/تن فوب کره ارزیابی شد زیرا بازه ارزیابی های  تمدید شده بود. این ارزیابی برای بازه زمانی نیمه اول و دوم جولای و نیمه […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : جدول اطلاعات پتروشیمی

قیمت و اطلاعات بازارهای پتروشیمی – 1 ژوئن2018 نمودار قیمتی ارائه شده در وب سایت معیار در بخش های پتروشیمی با استفاده از داده های وب سایت های معتبری همچون Platts به صورت هفتگی به کاربران ارائه می شود.

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات بازار جهانی

بررسی بازار محصولات پتروشیمی در آسیا شماره 32، 25 می 2018 بنزن – بالا بودن میزان فهرستها در چین بر تقاضا برای واردات تأثیر گذارده است. – معامله با چین همچنان ناممکن باقی مانده است. در طی هفته جاری قیمت بنزن در بازار آسیا به دلیل تضعیف شرایط مبانی بازار 50/23 تا 31 دلار در […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارشات معاملات بورس کالا

گزارش معاملات بورس کالا و انرژی هفته گذشته به شرح زیر است:  

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
صفحه 1 از 1312345...10...آخرین »

مطالب تصادفی

ايران باشگاه شكست‌خوردگان را همراهي نمي‌كند

بركشلي در گفت‌وگو با «شرق» از همراهي احتمالي ايران با افزايش سقف توليد اوپك خبر مي‌دهد اجلاس پيش‌روي اوپك، سرآغاز...

شایعات و شنیدههای بازار 3 تیر 97

تایرا: شایعات از تقسیم سود بالا در مجمع سالیانه این شرکت حکایت دارد. گروه دارو : خبرها از افزایش نرخ...

وضعیت سیاسی ایتالیا، فرصتی برای رشد طلا

وضعیت سیاسی ایتالیا، فرصتی برای رشد طلا نسبت بدهی به GDP در ایتالیا یکی از بالاترین مقادیر در سطح جهان...

پیش بینی بازار

پیش بینی بازار 3 تیر1397

پیش بینی بازار 3 تیر1397 بازار سرمایه در روزی که گذشت با یک حرکت صعودی دیگر رشدی نیم درصدی را...