معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

Yeah!
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ف

گزارش بورس کالای فلزات هفته منتهی به 20 دی 1396 در معاملات بورس کالای فلزات ، از محصولات فولاد مبارکه ، ورق گرم با افت 0.8 درصدی در قیمت و افت قابل توجه در حجم معاملات همراه بود . تختال فولاد خوزستان افت قیمتی 1.3 درصدی  در قیمت داشت که در مقابل حجم معاملات آن […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ف

در معاملات بورس کالای فلزات ، از محصولات فولاد مبارکه ، ورق گرم با افت قیمتی 1.5 درصدی معامله شد و ورق پوشش دار با رشد 0.1 درصدی را تجربه کرد. تیر اهن ذوب آهن اصفهان رشد 6.6 درصدی در قیمت را به ثبت رساند که با کاهش قابل توجه در حجم معاملات رو به […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ف

در معاملات بورس کالای فلزات ، فولاد مبارکه ورق گرم خود را با رشد 0.3 درصدی در قیمت در حالی به فروش رساند که شاهد کاهش حجم معاملات در هفته مورد بررسی بودیم. فولاد خوزستان محصول شمش خود را با رشد 8.5 درصدی در قیمت به فروش رساند و تختال را با رشد 1.3 درصدی […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ف

در معاملات بورس کالای فلزات در هفته مورد بررسی ، ورق گرم فولاد مبارکه با رشد 1.1 درصدی و رشد قابل توجه در حجم معامله ، نسبت به اخرین معامله خود رو به رو بود. از محصولات شرکت صنایع ملی مس ایران ، مفتول مس با رشد 0.1 درصدی در قیمت و رشد قابل توجه […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ف

در معاملات بورس کالای فلزات در هفته منتهی به 22 آذر ماه سال جاری ، ورق گرم ، محصول فولاد مبارکه با افت 0.5 درصدی در قیمت مورد معامله قرار گرفت. شمش فولاد خوزستان با رشد 1.4 درصدی در قیمت نسبت به آخرین معامله خود ، مورد معامله قرار گرفت . میلگرد ذوب اهن اصفهان […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ف

معاملات بورس کالای فلزات در هفته منتهی به 14 آذر ماه سال جاری به شرح زیر می باشد.

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ف

در معاملات بورس کالای فلزات در هفته گذشته ، محصولات فولاد مبارکه اصفهان بدون تغییر قابل توجه در قیمتمعامله شدند این در حالی است که حجم معاملات در ورق سرد با کاهش ، در ورق گرم با افزایش و در ورق پوشش دار با افزایش حجم همراه بودند. در میان محصولات فولاد خوزستان شمش با […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ف

در معاملات بورس کالای فلزات در هفته گذشته ، محصولات فولاد مبارکه اصفهان بدون تغییر قابل توجه در قیمتمعامله شدند اما در حجم معاملات تغییراتی را به ثبت رساندند. ورق سرد فولاد با افزایش قابل توجه در حجم معاملات از 3.000 به 47.215 تن رسید . ورق پوشش دار نیز با افزایش حجم مواجه بود. […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ف

در معاملات بورس کالای فلزات در هفته منتهی به 17 آبان از محصولات فولاد مبارکه اصفهان ورق گرم با 0.2 درصد رشد و ورق پوشش دار با 0.6 درصد رشد معامله شدند. میلگرد ذوب اهن اصفهان رشد 0.2 درصدی در قیمت داشت. اما محصولات صنایع ملی مس ایران با افت قیمت مواجه بودند، به این […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ف

در معاملات بورس کالای فلزات در هفته منتهی به 10 آبان از محصولات فولاد مبارکه اصفهان فقط ورق گرم مورد معامله قرار گرفت که با رشد 1.4 درصدی قیمت ها مواجه بود. فولاد خوزستان نیز شمش خود را با افت 15.6 درصدی معامله کرد. از محصولات ذوب اهن اصفهان ، میلگرد با افت 1.4 درصدی […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ف

در هفته منتهی به 3 آبان سال جاری از محصولات فولاد خوزستان تختال با رشد 1 درصدی در قیمت مورد معامله قرار گرفت. تیرآهن محصول ذوب اهن اصفهان با رشد 24.7 درصدی در قیمت در معاملات حضور داشت و میلگرد ذوب اهن اصفهان با افزایش قابل توجه در حجم معاملات با رشد 1.9 درصدی در […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ف

در هفته گذشته، محصولات فولاد مبارکه اصفهان ، بدون تغییر قیمت و افزایش محسوس در حجم معاملات ، معامله شدند. از محصولات فولاد خوزستان ، فقط تختال در هفته مورد بررسی حضور داشت که با افت 1 درصدی در قیمت و کاهش در حجم معاملات مواجه بود. ذوب اهن اصفهان در هفته گذشته میلگرد خود […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ف

در هفته گذشته، ورق گرم فولاد مبارکه با میانگین قیمت 24.101 ریال معامله شد که 0.1 درصد نسبت به هفته پیشین رشد داشته و همچنین با افزایش حجم معاملات همراه بوده است. ورق سرد و ورق پوشش دار فولاد مبارکه در هفته مورد بررسی در رینگ معاملات حضور نداشتند. سبد میلگرد و تیراهن ذوب اهن […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ف

در هفته گذشته، ورق گرم فولاد مبارکه با میانگین قیمت 24.074 ریال معامله شد که 0.1 درصد نسبت به هفته پیشین رشد داشته و همچنین با افزایش حجم معاملات همراه بوده است. ورق سرد و ورق پوشش دار فولاد مبارکه در هفته مورد بررسی در رینگ معاملات حضور نداشتند. محصولات صنایع ملی مس ایران در […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ف

در هفته گذشته، ورق گرم و ورق پوشش دار فولاد مبارکه اصفهان با افزایش در حجم معامله بدون تغییر قیمت و با همان قیمت پیشین مورد معامله قرار گرفتند . ورق سرد این شرکت نیز بدون تغییر قیمت معامله شد که البته با کاهش قابل توجه حجم معامله رو به رو بوده است. شمش فولاد […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ف

در هفته گذشته، ورق گرم فولاد مبارکه اصفهان با 2.4% رشد قیمت و ثبات نسبی حجم معامله شد. ورق سرد این شرکت بدون تغییرات قیمتی و با افزایش چشمگیر در حجم معاملات همراه بود و ورق پوشش‌دار نیز چه به لحاظ حجم و چه از نظر قیمت تغییرات خاصی را پشت سر نگذاشت. شمش فولاد […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ف

در پایان هفته منتهی به 15 شهریور، هر سه محصول مورد بررسی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان، با رشد مطلوبی رو به رو شدند. هر سه محصول این شرکت که در هفته ماقبل در میان محصولات معامله شده در رینگ صنعتی غایب بودند، با کاهش حجم نسبت به هفته منتهی به 1 شهریور معامله شدند. […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ف

در هفته گذشته تنها محصولات معامله شده، تختال فولاد خوزستان و محصولات ملی مس بود. تختال فولاد خوزستان با رشد 3 درصدی در قیمت و کاهش حجم همراه بود و محصولات ملی مس نیز، مفتول با رشد قابل توجه 7 درصدی و افزایش حجم و همچنین کاتد با رشد 3 درصدی و ثبات حجم معامله […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ف

در هفته گذشته، محصولات فولاد مبارکه اصفهان مورد معامله قرار نگرفت. در میان محصولات فولاد خوزستان، شمش 5.5% رشد قیمت و اندکی افزایش حجم را تجربه کرد و تختال نیز معامله نشد. دو محصول مورد بررسی در ذوب آهن اصفهان، هر دو نسبت به هفته منتهی به 25 مرداد، با رشد قیمت همراه شدند. اما […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ف

در هفته گذشته، ورق گرم فولاد مبارکه با 2.8% افزایش قیمت معامله شد و همچنین به لحاظ حجم نیز رشد مطلوبی را نسبت به هفته منتهی به 18 مرداد تجربه کرد. دو محصول دیگر این شرکت با ثبات نسبی قیمت معامله شدند و ورق پوشش‌دار بدون تغییرات محسوس و ورق سرد با کاهش در حجم […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.

مطالب تصادفی

نزول قابل توجه در بازار سنگ آهن

نزول قابل توجه در بازار سنگ آهن روز سه شنبه بازار سنگ آهن تحت فشار بود و برای سومین روز...

تداوم نزول در بازار کلاف صادراتی چین

تداوم نزول در بازار کلاف صادراتی چین در میان کاهش قیمت های داخلی، بهای کلاف نورد سرد و کلاف گالوانیزه...

آمار معاملات 27 دی 1396

در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در...

“تحرکات قابل تأمل 27 دی 1396”

در این بخش به معرفی سهامی پرداخته میشود که با توجه به تحرکات جدی شکل گرفته در معاملات سهم، امکان...