معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

Yeah!
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا

گزارش بورس کالای فرآورده‌های نفتی هفته منتهی به 23  اسفند 1396 معاملات هفته گذشته بورس کالای فراورده های نفتی به شرح زیر است.

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا

گزارش بورس کالای فرآورده‌های نفتی هفته منتهی به 16  اسفند 1396 معاملات هفته گذشته بورس کالای فراورده های نفتی به شرح زیر است.

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا

گزارش بورس کالای فرآورده‌های نفتی هفته منتهی به 9  اسفند 1396 در معاملات هفته گذشته بورس کالای فراورده های نفتی وکیوم باتوم ها افزایش 0.6 درصدی در قیمت را به ثبت رساندند. لوبکات سنگین پالایشگاه بندرعباس افت 4.5 درصدی در قیمت نسبت به اخرین معامله خود داشت است و لوبکات پالایشگاه تهران با افت 4.4 […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا

گزارش بورس کالای فرآورده‌های نفتی هفته منتهی به 2  اسفند 1396 معاملات هفته گذشته در بورس کالای فراورده های نفتی به شرح زیر می باشد.

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا

گزارش بورس کالای فرآورده‌های نفتی هفته منتهی به 25  بهمن 1396 معاملات هفته گذشته در بورس کالای فراورده های نفتی به شرح زیر می باشد.

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا

گزارش بورس کالای فرآورده‌های نفتی هفته منتهی به 18  بهمن 1396 معاملات هفته گذشته در بورس کالای فراورده های نفتی به شرح زیر می باشد.                                                    

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا

گزارش بورس کالای فرآورده‌های نفتی هفته منتهی به 11  بهمن 1396 معاملات هفته گذشته در بورس کالای فراورده های نفتی به شرح زیر می باشد.

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا

گزارش بورس کالای فرآورده‌های نفتی هفته منتهی به 04  بهمن 1396 معاملات هفته گذشته در بورس کالای فراورده های نفتی به شرح زیر می باشد.

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا

گزارش بورس کالای فرآورده‌های نفتی هفته منتهی به 27 دی 1396 در معاملات هفته گذشته در بورس کالای فراورده های نفتی وکیوم باتوم پالایشگاه شیراز با رشد 3 درصدی بیشترین افزایش قیمت را به ثبت رساند و وکیوم باتوم پالایشگاه تبریز با 0.2 درصد رشد ، کمترین رشد را در قیمت تجربه کرده است. لوبکات […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا

گزارش بورس کالای فرآورده‌های نفتی هفته منتهی به 20 دی 1396 معاملات هفته گذشته در بورس کالای فراورده های نفتی به شرح زیر می باشد.  

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا

معاملات هفته گذشته در بورس کالای فراورده های نفتی به شرح زیر می باشد.                          

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا

در معاملات هفته گذشته در بورس کالای فراورده های نفتی ، وکیوم باتوم ها با تغییراتی مشابه روندی رو به رشدی را طی کردند به طوری که وکیوم باتوم محصول پالایشگاه های بندر عباس ، تبریز و اصفهان رشد 3.1 درصدی را به ثبت رساندند. وکیوم باتوم پالایشگاه تهران با رشد 3.2 درصدی و محصول […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا

در هفته مورد بررسی ، در بورس کالای مربوط به محصولات منتخب فراورده های نفتی ، معاملات بدون تغییر قیمتی خاصی نسبت به آخرین معامله خود ، انجام شدند.

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا

معاملات بورس کالای محصولات منتخب فراورده های نفتی ، به تفکیک نوع محصول و تولیدکننده در جداول زیر عنوان شده است.

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا

در معاملات بورس کالای محصولات منتخب فراورده های نفتی ، محصول لوبکات سنگین پالایشگاه بندرعباس با رشد 12.2 درصدی در قیمت نسبت به اخرین معامله خود ، معامله شد. از محصولات پالایشگاه تهران ، وکیوم باتوم با افت 0.3 درصدی در قیمت مواجه بود . گوگرد پالایشگاه تبریز با رشد قابل توجه 69.7 درصدی در […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا

در داد و ستد محصولات منتخب از فرآورده‌های نفتی، در معاملات هفته منتهی به 8 اذر ماه سال جاری ، وکیوم باتوم پالایشگاه تهران با رشد 24.1 درصدی در قیمت نسبت به اخرین معامله خود مورد معامله قرار گرفت و دیگر رقبا با اختلاف کمی نسبت به این پالایشگاه معاملات خود را انجام دادند . […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا

در داد و ستد محصولات منتخب از فرآورده‌های نفتی، در معاملات هفته گذشته در گروه وکیوم باتوم ها تغییر قیمت قابل توجهی نداشتیم. لوبکات سنگین محصول پالایشگاه بندرعباس با افت 5 درصدی در قیمت و لوبکات محصول پالایشگاه تهران با رشد 3.8 درصدی همراه بودند. قیر 60-70 نفت پاسارگاد با افت 2.7 درصدی در قیمت […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا

در داد و ستد محصولات منتخب از فرآورده‌های نفتی، در معاملات هفته گذشته در گروه وکیوم باتوم ها تغییر قیمت قابل توجهی نداشتیم. لوبکات سنگین محصول پالایشگاه بندرعباس با رشد 5.2 درصدی در قیمت مواجه بود.. در این بین حجم معاملات این محصول شرکت کمی بالاتر رفت.لوبکات محصول پالایشگاه تهران با رشد 0.7 درصدی معامله […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا

در داد و ستد محصولات منتخب از فرآورده‌های نفتی، در هفته گذشته در گروه وکیوم باتوم ها تغییر قیمت قابل توجهی نداشتیم. لوبکات محصول پالایشگاه تهران با 0.1 درصد رشد در قیمت ، به روش مچینگ معامله شد. حجم معاملات لوبکات این پالایشگاه نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است. قیر 60-70 محصول پالایشکاه نفت […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا

در داد و ستد محصولات منتخب از فرآورده‌های نفتی، در هفته منتهی به 10 آبان ماه سال جاری وکیوم باتوم پالایشگاه تبریز با رشد 3.6 درصدی در قیمت ها معامله شد. قیمت وکیوم باتوم پالایشگاه شیراز 4.4 درصد رشد داشت و وکیوم باتوم پالایشگاه اصفهان رشد 4 درصدی داشت. قیر 60-70 نفت پاسارگاد رشد 4.3 […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
صفحه ۱ از ۲۱۲

مطالب تصادفی

بازگشت سنگ آهن به مسیر نزول

بازگشت سنگ آهن به مسیر نزول روز جمعه بازار سنگ آهن نقدی چین عقب گرد شدیدی داشت و تمام سود...

کاهش قیمت کلاف فولادی عرضه آوریل توسط شرکت بنشی

کاهش قیمت کلاف فولادی عرضه آوریل توسط شرکت بنشی شرکت آهن و فولاد بنشی (Benxi) در شمال شرق چین قیمت...

گزارش بازار آتی: 19 مارس 2018

گزارش بازار آتی: 19 مارس 2018 روز دوشنبه 19 مارس در جلسه صبح آسیا از بورس آتی شانگهای همه فلزات...

تقویت دلار و معاملات ضعیف طلا در آغاز هفته

تقویت دلار و معاملات ضعیف طلا در آغاز هفته روز دوشنبه بهای طلا اندکی کاهش یافت در حالی که تقویت...