معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

Yeah!
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ن

گزارش بورس کالای فرآورده‌های نفتی هفته منتهی به 20 دی 1396 معاملات هفته گذشته در بورس کالای فراورده های نفتی به شرح زیر می باشد.  

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ن

معاملات هفته گذشته در بورس کالای فراورده های نفتی به شرح زیر می باشد.                          

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ن

در معاملات هفته گذشته در بورس کالای فراورده های نفتی ، وکیوم باتوم ها با تغییراتی مشابه روندی رو به رشدی را طی کردند به طوری که وکیوم باتوم محصول پالایشگاه های بندر عباس ، تبریز و اصفهان رشد 3.1 درصدی را به ثبت رساندند. وکیوم باتوم پالایشگاه تهران با رشد 3.2 درصدی و محصول […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ن

در هفته مورد بررسی ، در بورس کالای مربوط به محصولات منتخب فراورده های نفتی ، معاملات بدون تغییر قیمتی خاصی نسبت به آخرین معامله خود ، انجام شدند.

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ن

معاملات بورس کالای محصولات منتخب فراورده های نفتی ، به تفکیک نوع محصول و تولیدکننده در جداول زیر عنوان شده است.

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ن

در معاملات بورس کالای محصولات منتخب فراورده های نفتی ، محصول لوبکات سنگین پالایشگاه بندرعباس با رشد 12.2 درصدی در قیمت نسبت به اخرین معامله خود ، معامله شد. از محصولات پالایشگاه تهران ، وکیوم باتوم با افت 0.3 درصدی در قیمت مواجه بود . گوگرد پالایشگاه تبریز با رشد قابل توجه 69.7 درصدی در […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ن

در داد و ستد محصولات منتخب از فرآورده‌های نفتی، در معاملات هفته منتهی به 8 اذر ماه سال جاری ، وکیوم باتوم پالایشگاه تهران با رشد 24.1 درصدی در قیمت نسبت به اخرین معامله خود مورد معامله قرار گرفت و دیگر رقبا با اختلاف کمی نسبت به این پالایشگاه معاملات خود را انجام دادند . […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ن

در داد و ستد محصولات منتخب از فرآورده‌های نفتی، در معاملات هفته گذشته در گروه وکیوم باتوم ها تغییر قیمت قابل توجهی نداشتیم. لوبکات سنگین محصول پالایشگاه بندرعباس با افت 5 درصدی در قیمت و لوبکات محصول پالایشگاه تهران با رشد 3.8 درصدی همراه بودند. قیر 60-70 نفت پاسارگاد با افت 2.7 درصدی در قیمت […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ن

در داد و ستد محصولات منتخب از فرآورده‌های نفتی، در معاملات هفته گذشته در گروه وکیوم باتوم ها تغییر قیمت قابل توجهی نداشتیم. لوبکات سنگین محصول پالایشگاه بندرعباس با رشد 5.2 درصدی در قیمت مواجه بود.. در این بین حجم معاملات این محصول شرکت کمی بالاتر رفت.لوبکات محصول پالایشگاه تهران با رشد 0.7 درصدی معامله […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ن

در داد و ستد محصولات منتخب از فرآورده‌های نفتی، در هفته گذشته در گروه وکیوم باتوم ها تغییر قیمت قابل توجهی نداشتیم. لوبکات محصول پالایشگاه تهران با 0.1 درصد رشد در قیمت ، به روش مچینگ معامله شد. حجم معاملات لوبکات این پالایشگاه نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است. قیر 60-70 محصول پالایشکاه نفت […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ن

در داد و ستد محصولات منتخب از فرآورده‌های نفتی، در هفته منتهی به 10 آبان ماه سال جاری وکیوم باتوم پالایشگاه تبریز با رشد 3.6 درصدی در قیمت ها معامله شد. قیمت وکیوم باتوم پالایشگاه شیراز 4.4 درصد رشد داشت و وکیوم باتوم پالایشگاه اصفهان رشد 4 درصدی داشت. قیر 60-70 نفت پاسارگاد رشد 4.3 […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ن

در داد و ستد محصولات منتخب از فرآورده‌های نفتی، در هفته منتهی به 3 آبان ماه سال جاری وکیوم باتوم پالایشگاه بندرعباس با رشد 6.7 درصد بیشترین رشد را در این گروه داشته است. محصول پالایشگاه تهران با کاهش قابل توجه در حجم همراه بود در حالی که 3.6 درصد رشد قیمت داشت. وکیوم باتوم […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ن

در داد و ستد محصولات منتخب از فرآورده‌های نفتی، در گروه وکیوم باتوم ها ، محصول پالایشگاه بندرعباس با رشد 0.7 درصدی و محصول پالایشگاه اصفهان با رشد 3.5 درصدی و محصول پالایشگاه شیراز با رشد 0.2 درصدی معامله شدند و سایر رقبا بدون تغییر قیمت معاملات خود را در پیش گرفتند. در گروه لوبکات […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ن

در هفته گذشته و در بررسی داد و ستد محصولات منتخب از فرآورده‌های نفتی، در گروه وکیوم باتوم ها ، محصول پالایشگاه بندرعباس با رشد 2.9 درصدی بیشترین افزایش را به ثبت رساند که در هفته مورد بررسی حجم معاملات در این محصول کاهش ناچیزی داشته است. محصول پالایشگاه اصفهان نیز با رشد 2 درصدی […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ن

در هفته گذشته و در بررسی داد و ستد محصولات منتخب از فرآورده‌های نفتی، در گروه وکیوم باتوم ها تغییر قیمت ها تقریبا در یک حدود بود ، وکیوم باتوم تهران ، تبریز ، شیراز با 2 درصد رشد معامله شدند . وکیوم باتوم بندرعباس 1 درصد رشد داشت و محصول پالایشگاه اصفهان با 0.2 […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ن

در هفته گذشته و در بررسی داد و ستد محصولات منتخب از فرآورده‌های نفتی، شاهد معاملاتی با ثبات و متعادلی بودیم. در گروه وکیوم باتوم‌ها، پالایشگاه بندر عباس محصول خود را با رشد 1.8 درصدی که نسبت به سایر رقبا رشد بیشتری داشت ، مورد معامله قرار داد . وکیوم باتوم اصفهان نیز با رشد […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ن

در هفته گذشته و در بررسی داد و ستد محصولات منتخب از فرآورده‌های نفتی، شاهد معاملاتی با ثبات و نسبتاً مثبتی بودیم. در گروه وکیوم باتوم‌ها، پالایش نفت تهران و اصفهان، با رشد قیمت همراه شدند و هر دو شرکت نیز رشد چشمگیری در حجم معاملات داشتند. سایر رقبا معاملات خود را با ثبات حجم […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ن

در هفته منتهی به 15 شهریور، وضعیت معاملات وکیوم باتوم شرکت‌های مختلف، متفاوت بود. در حالی که پالایش نفت بندرعباس و تبریز، با ثبات قیمتی همراه بودند، پالایشگاه تهران و شیراز، حدود 2% رشد قیمت را تجربه کردند و در طرف دیگر محصول پالایش نفت اصفهان با همین میزان کاهش همراه شد. در معاملات لوبکات، […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ن

در هفته گذشته، معاملات محصولات مورد بررسی در گروه فرآورده‌های نفتی، به لحاظ قیمتی مثبت بود. در گروه وکیوم باتوم‌ها، پالایش نفت شیراز در میان رقبا غایب بود و پالایش نفت تبریز بیشترین افزایش قیمت را داشت. همچنین پالایش نفت بندرعباس از رشد حجمی مطلوبی نسبت به هفته پیش‌تر برخوردار شد. در معاملات لوبکات نیز، […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : گزارش معاملات بورس کالا ن

در هفته گذشته، روند کلی معاملات مثبت بود و اکثر محصولات مورد بررسی با رشد قیمت و یا ثبات قیمتی نسبت به هفته پیش‌تر مورد معامله قرار گرفتند. در گروه وکیوم باتوم، پالایش نفت اصفهان با 2.8% محصول خود را به فروش رساند و از لحاظ حجمی تغییر خاصی در مقایسه با هفته قبل نداشت. […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.

مطالب تصادفی

نزول قابل توجه در بازار سنگ آهن

نزول قابل توجه در بازار سنگ آهن روز سه شنبه بازار سنگ آهن تحت فشار بود و برای سومین روز...

تداوم نزول در بازار کلاف صادراتی چین

تداوم نزول در بازار کلاف صادراتی چین در میان کاهش قیمت های داخلی، بهای کلاف نورد سرد و کلاف گالوانیزه...

آمار معاملات 27 دی 1396

در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در...

“تحرکات قابل تأمل 27 دی 1396”

در این بخش به معرفی سهامی پرداخته میشود که با توجه به تحرکات جدی شکل گرفته در معاملات سهم، امکان...