معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش اردیبهشت ماه شرکت فولاد مبارکه اصفهان فروش فولاد مبارکه اصفهان در اردیبهشت ماه 51.7 هزار میلیارد ریال گزارش شده است که این مبلغ در مقایسه با ماه گذشته افزایش 100 درصدی را نشان می‌دهد. مجموع فروش شرکت در دو ماهه ابتدایی سال 99 به سطح 77.5 هزار میلیارد ریال رسیده است. 539 هزارتن […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش اردیبهشت ماه شرکت فولاد خراسان فروش فولاد خراسان در اردیبهشت ماه با رشد 337 درصدی نسبت به ماه گذشته به 4 هزار میلیارد ریال رسیده است. مجموع فروش شرکت در دو ماهه ابتدایی سال 5 هزار میلیارد ریال گزارش شده است که این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش 33 […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش اردیبهشت ماه شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه فروش صنایع کاغذسازی کاوه در اردیبهشت با افزایش 88 درصدی نسبت به ماه گذشته 154 میلیارد ریال گزارش شده است. همچنین این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 52 درصدی را نشان می‌دهد. 2069 تن فلوتینگ با نرخ میانگین 58.7 میلیون ریال به […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش فروردین ماه پتروشیمی خراسان فروش پتروشیمی خراسان در فروردین ماه به 996 میلیارد ریال رسیده است که این مبلغ نسبت به فروردین ماه سال گذشته افزایش 41 درصدی داشته است درمقابل این مبلغ نسبت به اسفندماه کاهش 40 درصدی را تجربه می‌کند. 12 هزارتن اوره با نرخ میانگین 27 میلیون ریال به ازای […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش فروردین ماه فولاد مبارکه اصفهان فروش فولاد مبارکه اصفهان در فروردین ماه 25.8 هزار میلیارد ریال گزارش شده است که این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 11 درصدی را نشان می‌دهد. 271 هزارتن محصولات گرم شرکت با نرخ میانگین 53.1 میلیارد ریال به ازای هرتن در فروردین ماه به […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش فروردین ماه شرکت سنگ آهن گهر زمین فروش سنگ آهن گهر زمین در فروردین ماه با کاهش 48 درصدی نسبت به ماه گذشته 2.9 هزار میلیارد ریال گزارش شده است. مجموع فروش شرکت در 4ماهه منتهی به فروردین به 19.2 هزار میلیارد رسیده است که این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه سال […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش فروردین ماه شرکت نفت سپاهان فروش نفت سپاهان در فروردین ماه با کاهش 47 درصدی نسبت به سال گذشته به 1.5 هزار میلیارد رسیده است. شرکت در اسفندماه 56.8 هزارتن روانکار تولید کرده که این مقدار نسبت به اسفندماه 2 درصد کاهش پیدا کرده است اما در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش فروردین ماه شرکت فولاد خوزستان فروش فولاد خراسان در فروردین 99 با کاهش 57 درصدی نسبت به فروردین سال گذشته 935 میلیارد ریال گزارش شده است. همچنین مجموع مقدار تولید شرکت در فروردین ماه به 102 هزارتن رسیده است که این مقدار نسبت به سال گذشته کاهش 71 درصدی را نشان می‌دهد. شرکت […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش فروردین ماه شرکت فولاد امیر کبیر کاشان فروش فروردین ماه 99 فولاد امیرکبیر کاشان با کاهش 30 درصدی نسبت به فروردین سال گذشته به 421 میلیارد ریال رسیده است. همچنین مجموع مقدار تولید شرکت 29 هزار تن در فروردین گزارش شده که کاهش 40 درصدی را نسبت به سال 98 نشان می‌دهد. 4.5 […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش فروردین ماه کارخانه قند مرودشت قند مرودشت در فروردین 99 با کاهش 51 درصدی نسبت به ماه گذشته 64 میلیارد ریال فروش داشته است. مجموع فروش شرکت در 9 ماهه منتهی به فروردین ماه 706 میلیارد ریال گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش 28 درصدی را نشان […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش فروردین ماه شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت ملی صنایع مس ایران در فروردین ماه 5.6 هزار میلیارد ریال فروش داشته است که نسبت به فروردین 98 این رقم افزایش 66 درصدی را نشان می‌دهد. اما مجموع مقدار فروش شرکت با کاهش 13 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8.5 هزار تن […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش اسفند ماه شرکت تولید مواد اولیه شمواد تولید مواداولیه الیاف مصنوعی در اسفندماه با رشد 41 درصدی نسبت به ماه گذشته 295 میلیارد ریال فروش داشته است. مجموع فروش شرکت در 6 ماهه منتهی به اسفندماه 1.4 هزار میلیارد ریال گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 8 درصدی […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش اسفند ماه کشت و صنعت شهداب ناب خراسان   فروش کشت و صنعت شهداب ناب خراسان در اسفندماه 208 میلیارد ریال بوده است که این مبلغ نسبت به ماه گذشته افزایش 51 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین مجموع فروش 12 ماهه شرکت با رشد 26 درصدی نسبت به سال گذشته به سطح 2.5 […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش اسفند ماه کارخانجات قند قزوین فروش قند قزوین در اسفندماه با کاهش 4 درصدی نسبت به ماه گذشته 204 میلیارد ریال گزارش شده است. مجموع مبلغ  فروش در 12 ماهه منتهی به اسفند 98 به سطح 2.1 هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش 6 درصدی […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش اسفند ماه شرکت فرآورده های نسوز ایران فروش فرآورده‌های نسوز ایران در اسفندماه به 339 میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با ماه گذشته افزایش 19 درصدی را نشان می‌دهد. مجموع فروش شرکت در 12 ماهه منتهی به اسفندماه 3.2 هزار میلیارد ریال گزارش شده است که  این مبلغ در مدت مشابه […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش اسفند ماه شرکت پتروشیمی خراسان همانطور که ملاحظه می شود مبلغ فروش پتروشیمی خراسان در اسفندماه 1.7 هزار میلیارد ریال گزارش شده است. مجموع فروش شرکت در 12 ماهه 98 به سطح 14.1 هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 49 درصدی را نشان می‌دهد. مجموع […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش اسفند ماه شرکت نفت پارس     فروش نفت پارس در اسفندماه 2.4 هزار میلیارد ریال گزارش شده که نسبت به ماه گذشته افزایش 31 درصدی را نشان می‌دهد. مجموع فروش شرکت در 12 ماهه منتهی به اسفند 98 به سطح 22.5 هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش اسفند ماه شرکت صنایع کاغذسازی کاوه فروش صنایع کاغذ سازی کاوه در اسفندماه با کاهش 15 درصدی نسبت به ماه گذشته به سطح 88 میلیارد ریال رسیده است. مجموع فروش شرکت در دوره 12 ماهه هزار میلیارد ریال گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 53 درصدی را […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش اسفند ماه شرکت پتروشیمی پردیس (شپدیس) فروش اسفندماه پتروشیمی پردیس با رشد 4 درصدی نسبت به ماه گذشته به 6.4 هزار میلیارد ریال رسیده است. مجموع فروش 6 ماهه منتهی به اسفند شرکت به حدود 32.4 هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 77 درصدی را […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش اسفند ماه فولاد هرمزگان جنوب فروش فولاد هرمزگان جنوب در گزارش اسفندماه 3/6 هزار میلیارد ریال منتشر شده که در مقایسه با ماه گذشته 8 درصد افزایش را نشان میدهد. مجموع فروش شرکت در 12ماهه سال 98 به سطح 1/61  هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته […]

صفحه 1 از 3123

مطالب تصادفی

آمار معاملات بازار 10 خرداد 1399

آمار معاملات بازار 10 خرداد 1399 در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک...

تحقیقات مقابله با دامپینگ کانادا برای واردات پلیت فولادی

تحقیقات مقابله با دامپینگ کانادا برای واردات پلیت فولادی آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA) تحقیقات مقابله با دامپینگ را برای...

از سرگیری فعالیت خودروسازان در هند

از سرگیری فعالیت خودروسازان در هند با کاهش محدودیت های کرونا، در هفته های اخیر صنعت خودروسازی هند تدریجا فعالیت...

آتی قراضه آهن تایوان عاملی در راستای تحول بازار آسیا

آتی قراضه آهن تایوان عاملی در راستای تحول بازار آسیا عرضه قرارداد آتی قراضه آهن تایوان می تواند نقطه عطفی...