معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش آبان ماه شرکت فولاد هرمزگان جنوب مبلغ فروش فولاد هرمزگان جنوب در شهریورماه 4.220 میلیارد ریال گزارش شده که این مبلغ نسبت به ماه گذشته کاهش 18 درصدی را نشان می دهد.  فروش شرکت در نیمسال اول سال 98 به 27.196 میلیارد ریال رسیده است که این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش آبان ماه شرکت پتروشیمی جم فروش پتروشیمی جم در آبان ماه 98 با کاهش 4 درصدی نسبت به ماه گذشته 5/10 هزار میلیارد ریال گزارش شده است که دلیل اصلی این تفاوت بر اثر کاهش 12 درصدی مقدار فروش اتیلن نسبت به مهرماه می باشد. مجموع فروش شرکت در 8 ماهه منتهی به […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش آبان ماه شرکت پلی پروپیلن جم مبلغ فروش پلی پروپیلن جم در آبان ماه 98 به سطح 2.080 میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با ماه گذشته کاهش 24 درصدی را نشان میدهد. علت این تفاوت را میتوان در کاهش 25 درصدی مقدار فروش “پلی پروپیلن با بسته بندی پالت” نسبت به […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش آبان ماه شرکت بیسکویت گرجی فروش بیسکویت گرجی در آبان ماه 227 میلیارد ریال گزارش شده که این مبلغ کاهش 10 درصدی نسبت به ماه گذشته را نشان میدهد. مجموع فروش شرکت در 8 ماهه منتهی به آبان 98 به سطح 1469 میلیارد ریال رسیده است که این مبلغ در مقایسه با مدت […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش آبان ماه شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه فروش چکاوه در آبان ماه بدون تغییر نسبت به ماه گذشته 79 میلیارد ریال گزارش شده است. مجموع فروش شرکت در 8 ماهه ابتدایی به سطح 690 میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته افزایش 83 درصدی را نشان می دهد […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش آبان ماه کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی مبلغ فروش کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی در آبان ماه با کاهش 6 درصدی نسبت به ماه گذشته 143 میلیارد ریال گزارش شده است. فروش شرکت در 8 ماهه سال 98 به 1433 میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 158 […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش آبان ماه شرکت  فرآوري مواد معدني ايران مبلغ فروش فرآوري مواد معدني ايران در آبان ماه 98 با افزایش 114 درصدی نسبت به ماه گذشته 5 میلیارد ریال گزارش شده است. مجموع فروش شرکت در 8 ماهه ابتدایی سال به سطح 554 میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش مهر ماه شرکت پتروشیمی شازند فروش پتروشیمی شازند در مهرماه با رشد 37 درصدی نسبت به ماه گذشته به 5.920 میلیارد ریال رسید . مجموع فروش شرکت در هفت ماهه ابتدای سال 38 هزار میلیارد ریال گزارش شده که در مقایسه با سال گذشته افزایش 41 درصدی را نشان می دهد. اتیلن گلایکول […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش خرید و فروش مهر ماه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر مبلغ فروش گل گهر در مهرماه با افت 5 درصدی نسبت به ماه گذشته به سطح 10.233 میلیارد ریال رسیده است . همچنین مجموع فروش شرکت در هفت ماهه ابتدایی سال 74.355 میلیارد ریال گزارش شده که نشان دهنده رشد 41 درصدی […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

مبلغ فروش  گروه صنعتی بارز در مهرماه با رشد 15 درصدی 1.515 میلیارد ریال گزارش شده است . جمع فروش شرکت تا انتهای مهرماه به 8.476 میلیارد ریال که در مقایسه با سال گذشته افزایش 41 درصدی را تجربه کرده است . در گزارش منتشر شده مقدار تولید تایر بایاس و رادیال  با رشد 20 […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش مهر ماه شرکت پتروشیمی فن آوران مبلغ فروش پتروشیمی فن آوران در مهر ماه 98 با رشد 74 درصدی نسبت به ماه گذشته به 2.740 میلیارد ریال رسیده است که این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش 22 درصدی را نشان می دهد. مجموع مبلغ فروش شرکت از ابتدای سال […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش شهریور ماه شرکت کویر تایر در گزارش شهریورماه منتشرشده از شرکت کویر تایر ، مبلغ فروش شرکت در این ماه به سطح 698 میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با ماه گذشته رشد 69 درصدی را نشان می دهد. مجموع مبلغ فروش شرکت در 6 ماهه اول سال 3.127 میلیارد ریال گزارش شده […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش شهریور ماه شرکت فولاد کاوه جنوب کیش   مبلغ فروش فولاد کاوه جنوب کیش در شهریورماه 4.687 میلیارد ریال گزارش شده که این رقم افزایش 3 درصدی نسبت به ماه گذشته را نشان می دهد. همچنین مجموع مبلغ فروش شرکت در نیمسال اول 98 نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش 100 […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش شهریور ماه شرکت فرآورده های نسوز آذر بررسی روند مبلغ فروش فرآورده های نسوز آذر نشان می دهد که در شهریور ماه 98 ، شرکت با رشد 10 درصدی نسبت به ماه گذشته به سطح 147 میلیارد ریالی رسیده است . همچنین این مبلغ در مجموع 6 ماهه اول سال 813 میلیارد ریال […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش شهریور ماه شرکت کشت وصنعت شهداب ناب خراسان فروش غشهداب در شهریور ماه 98 با رشد 23 درصدی به 291 میلیارد ریال رسیده است . مجموع فروش شرکت در نیمسال اول 1.375 میلیارد ریال گزارش شده که این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 71 درصدی را نشان می دهد. مقدار […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش تولید و فروش شهریور ماه شرکت فولاد مبارکه اصفهان روند فروش فولاد مبارکه اصفهان در شهریورماه 98 با رشد 11 درصدی نسبت به ماه گذشته به 36.447 میلیارد ریال رسیده است . همچنین مبلغ فروش 6 ماهه شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 104 درصدی را نشان می دهد. مقدار تولید […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش تولید و فروش شرکت فولاد هرمزگان مبلغ فروش فولاد هرمزگان جنوب در شهریورماه 4.220 میلیارد ریال گزارش شده که این مبلغ نسبت به ماه گذشته کاهش 18 درصدی را نشان می دهد.  فروش شرکت در نیمسال اول سال 98 به 27.196 میلیارد ریال رسیده است که این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش تولید و فروش شهریور ماه شرکت بیسکویت گرجی مبلغ فروش غگرجی در شهریورماه 98 با رشد 10 درصدی نسبت به ماه گذشته به 245 میلیارد ریال رسیده است . مجموع مبلغ فروش 6 ماهه 98 به سطح 991 میایارد ریال رسیده در حالی که این مبلغ در مدت مشابه سال گذشته 276 میلیارد […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش تولید و فروش مرداد ماه شرکت لوله و ماشین سازی ایران

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش تولید و فروش مرداد ماه شرکت داروسازی فارابی( دفارا)   مبلغ فروش ماهانه دفارا با رشد 21 درصدی نسبت به ماه گذشته در مرداد 98 به سطح 615 میلیارد ریال رسیده که این مبلغ رشد چشمگیر 99 درصدی را نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته را نشان می دهد. کپسول و […]

صفحه 1 از 212

مطالب تصادفی

ثبات قیمت پلیت اروپا به رغم افزایش قیمت اسلب

ثبات قیمت پلیت اروپا به رغم افزایش قیمت اسلب در هفته منتهی به چهارشنبه 4 دسامبر قیمت پلیت سنگین در...

آمار معاملات آتی 17 آذر 98

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید آتی سکه یک ماهه, آتی سکه سه ماهه,...

آمار معاملات بازار

آمار معاملات بازار 17 آذر 1398

آمار معاملات بازار 17 آذر 1398 در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک...

کاهش موجودی سنگ آهن در 35 بندر چین

کاهش موجودی سنگ آهن در 35 بندر چین  در هفته منتهی به جمعه 6 دسامبر موجودی سنگ آهن نگهداری شده...