معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش بهمن ماه شرکت ایران ترانسفو فروش ایران ترانسفو در بهمن ماه منتهی به سال 98 با افزایش 31 درصدی نسبت به ماه قبل به 1.274 میلیارد ریال رسید. همچنین مجموع فروش شرکت در 11 ماهه منتهی به بهمن ماه حدود 8 هزار میلیارد ریال گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش بهمن ماه شرکت فولاد هرمزگان جنوب فروش فولاد هرمزگان جنوب در بهمن ماه 98 با کاهش 12 درصدی نسبت به ماه گذشته 5.9 هزار میلیارد ریال گزارش شده است. همچنین مجموع فروش شرکت در 11 ماهه به سطح 54.8 هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش بهمن ماه شرکت بیسکویت گرجی فروش بیسکویت گرجی در بهمن ماه با کاهش 8 درصدی نسبت به ماه گذشته به 219 میلیارد ریال رسیده است. مجموع فروش شرکت در 11 ماهه منتهی به بهمن 2 هزار میلیارد ریال گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 149 درصدی را تجربه […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش دی ماه شرکت لبنیات پاک فروش لبنیات پاک در دی ماه 98 با افزایش 3 درصدی نسبت به ماه گذشته به 815 میلیارد ریال رسیده است. مجموع فروش مبلغ شرکت در 10 ماهه 8 هزار میلیارد ریال گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 39 درصدی را تجربه […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش دی ماه شرکت پتروشیمی پردیس فروش دی ماه پتروشیمی پردیس با رشد چشمگیر 167 درصدی نسبت به ماه گذشته به 6.907 میلیارد ریال رسیده است. مجموع فروش چهارماهه منتهی به دی شرکت به حدود 20 هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 55 درصدی را تجربه […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش آذرماه شرکت آهن و فولاد ارفع فروش آهن و فولاد ارفع در آذرماه با کاهش 38 درصدی نسبت به ماه گذشته به 2.8 هزار میلیارد ریال رسید . مجموع فروش شرکت در دوره 9 ماهه منتهی به آذرماه 23.2 هزار میلیارد ریال گزارش شده که رشد 36 درصدی را نسبت به مدت مشابه […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش آذر ماه شرکت ذوب آهن اصفهان فروش ذوب آهن اصفهان در گزارش ماهانه منتشر شده 8.8 هزار میلیارد ریال گزارش شده که این رقم نسبت به آبان ماه افزایش 10 درصدی را دارد. شرکت در 9 ماهه منتهی به آذرماه 76.7 هزار میلیارد ریال فروش داشته که این مبلغ در مقایسه با مدت […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش آذر ماه شرکت بیسکویت گرجی فروش بیسکویت گرجی با رشد 14 درصدی نسبت به آبان ماه به 259 میلیارد ریال رسیده است. مجموع فروش شرکت در دوره 9 ماهه منتهی به آذرماه به سطح 1.7 هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 209 درصدی را نشان […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش آذر ماه شرکت فولاد خوزستان فروش فولاد خوزستان در آذرماه با کاهش 18 درصدی نسبت به ماه گذشته به 11 هزار میلیارد ریال رسید. مجموع فروش شرکت در 9 ماهه امسال 113 هزار میلیارد ریال گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 48 درصدی را نشان می‌دهد. فروش بلوم و […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش آذرماه کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی فروش کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي در آذرماه 209 میلیارد ریال گزارش شده که نسبت به آبان ماه 98 رشد 46 درصدی را نشان می‌دهد. فروش شرکت در 9 ماهه 98 با افزایش 168 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مبلغ 1.6 هزار میلیارد ریال گزارش […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش آذرماه شرکت صنایع کاغذسازی کاوه فروش صنایع کاغذ سازی کاوه با افزایش 14 درصدی نسبت به ماه گذشته به سطح 90 میلیارد ریال رسیده است .  مجموع فروش شرکت در دوره منتهی به آذر 780 میلیارد ریال گزارش شده است که این مبلغ رشد 76 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش آبان ماه شرکت فولاد هرمزگان جنوب مبلغ فروش فولاد هرمزگان جنوب در شهریورماه 4.220 میلیارد ریال گزارش شده که این مبلغ نسبت به ماه گذشته کاهش 18 درصدی را نشان می دهد.  فروش شرکت در نیمسال اول سال 98 به 27.196 میلیارد ریال رسیده است که این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش آبان ماه شرکت پتروشیمی جم فروش پتروشیمی جم در آبان ماه 98 با کاهش 4 درصدی نسبت به ماه گذشته 5/10 هزار میلیارد ریال گزارش شده است که دلیل اصلی این تفاوت بر اثر کاهش 12 درصدی مقدار فروش اتیلن نسبت به مهرماه می باشد. مجموع فروش شرکت در 8 ماهه منتهی به […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش آبان ماه شرکت پلی پروپیلن جم مبلغ فروش پلی پروپیلن جم در آبان ماه 98 به سطح 2.080 میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با ماه گذشته کاهش 24 درصدی را نشان میدهد. علت این تفاوت را میتوان در کاهش 25 درصدی مقدار فروش “پلی پروپیلن با بسته بندی پالت” نسبت به […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش آبان ماه شرکت بیسکویت گرجی فروش بیسکویت گرجی در آبان ماه 227 میلیارد ریال گزارش شده که این مبلغ کاهش 10 درصدی نسبت به ماه گذشته را نشان میدهد. مجموع فروش شرکت در 8 ماهه منتهی به آبان 98 به سطح 1469 میلیارد ریال رسیده است که این مبلغ در مقایسه با مدت […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش آبان ماه شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه فروش چکاوه در آبان ماه بدون تغییر نسبت به ماه گذشته 79 میلیارد ریال گزارش شده است. مجموع فروش شرکت در 8 ماهه ابتدایی به سطح 690 میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته افزایش 83 درصدی را نشان می دهد […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش آبان ماه کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی مبلغ فروش کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی در آبان ماه با کاهش 6 درصدی نسبت به ماه گذشته 143 میلیارد ریال گزارش شده است. فروش شرکت در 8 ماهه سال 98 به 1433 میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 158 […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش آبان ماه شرکت  فرآوري مواد معدني ايران مبلغ فروش فرآوري مواد معدني ايران در آبان ماه 98 با افزایش 114 درصدی نسبت به ماه گذشته 5 میلیارد ریال گزارش شده است. مجموع فروش شرکت در 8 ماهه ابتدایی سال به سطح 554 میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش مهر ماه شرکت پتروشیمی شازند فروش پتروشیمی شازند در مهرماه با رشد 37 درصدی نسبت به ماه گذشته به 5.920 میلیارد ریال رسید . مجموع فروش شرکت در هفت ماهه ابتدای سال 38 هزار میلیارد ریال گزارش شده که در مقایسه با سال گذشته افزایش 41 درصدی را نشان می دهد. اتیلن گلایکول […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش خرید و فروش مهر ماه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر مبلغ فروش گل گهر در مهرماه با افت 5 درصدی نسبت به ماه گذشته به سطح 10.233 میلیارد ریال رسیده است . همچنین مجموع فروش شرکت در هفت ماهه ابتدایی سال 74.355 میلیارد ریال گزارش شده که نشان دهنده رشد 41 درصدی […]

صفحه 1 از 212

مطالب تصادفی

کاهش تقاضای سنگ آهن در چین

کاهش تقاضای سنگ آهن در چین آتی سنگ آهن در بورس کالای دالیان پس از برخورد با قله 684.5 یوان...

خلاصه تحولات کلان اقتصادی در جهان: سه شنبه 25 فوریه

خلاصه تحولات کلان اقتصادی در جهان: سه شنبه 25 فوریه روز گذشته شاخص دلار آمریکا روندی کاهشی داشت. علت این...

آمار معاملات بازار 6 اسفند 1398

آمار معاملات بازار 6 اسفند 1398 در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک...

پلیمرها – 21 فوریه 2020

پلیمرها – 21 فوریه 2020 پی‌وی‌سی- PVC عرضه های تازه ماه مارس 10 دلار بیشتر / 21 فوریه 2020 آسیا:...