معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

Yeah!
دسته بندی : اسلایدر, تحلیل بنیادی, معاملات ماهانه شرکت های سرمایه گذاری

بررسی گزارش تولید و فروش مرداد ماه شرکت لوله و ماشین سازی ایران

دسته بندی : اسلایدر, تحلیل تکنیکال, معاملات ماهانه شرکت های سرمایه گذاری

بررسی گزارش تولید و فروش مرداد ماه شرکت داروسازی فارابی( دفارا)   مبلغ فروش ماهانه دفارا با رشد 21 درصدی نسبت به ماه گذشته در مرداد 98 به سطح 615 میلیارد ریال رسیده که این مبلغ رشد چشمگیر 99 درصدی را نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته را نشان می دهد. کپسول و […]

دسته بندی : اسلایدر, تحلیل بنیادی, معاملات ماهانه شرکت های سرمایه گذاری

بررسی گزارش تولید و فروش مرداد ماه شرکت فولاد خوزستان فروش ماهانه فولاد خوزستان در گزارش منتشر شده مردادماه با رشد ناچیز 8 درصدی نسبت به ماه گذشته به سطح 14 هزار میلیارد رسیده است که این مبلغ نشان دهنده افزایش 88 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. مقدار فروش بلوم و […]

دسته بندی : اسلایدر, معاملات ماهانه شرکت های سرمایه گذاری

معاملات شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی در دی ماه 1396 این شرکت سرمایه‌گذاری در دی ماه با احتساب شرکت در افزایش سرمایه، حدود 202 میلیارد ریال خرید داشته که 111 میلیارد ریال از آن ناشی از افزایش سرمایه رکیش بوده است. جم و فولاد از خریدهای مهم ماه گذشته وخارزم در بازار بوده‌اند. مجموع فروش‌ها در دی […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : اسلایدر, معاملات ماهانه شرکت های سرمایه گذاری

معاملات شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در دی ماه 1396 این شرکت سرمایه‌گذاری در دی ماه حدود 198 میلیارد ریال خرید داشته که عمدتا شسپا، شتران و کچاد بوده است. در طرف مقابل 321 میلیارد ریال فروش محقق کرده که بخش اعظم آن واگذاری بلوکی بانک اقتصاد نوین بوده و منجر به شناسایی سود […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : اسلایدر, معاملات ماهانه شرکت های سرمایه گذاری

معاملات شرکت سرمایه‌گذاری پردیس در دی ماه 1396 این شرکت سرمایه‌گذاری در دی ماه حدود 81 میلیارد ریال خرید داشته که عمدتا فولاد، فملی و شپنا بوده است. در طرف مقابل 191 میلیارد ریال فروش محقق کرده که بخش اعظم آن واگذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده و منجر به شناسایی سود 401 میلیون ریالی شده است. […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : معاملات ماهانه شرکت های سرمایه گذاری

این شرکت سرمایه‌گذاری در آذر ماه حدود 391 میلیارد ریال خرید داشته که عمدتا فایرا بوده است. در طرف مقابل 275 میلیارد ریال فروش محقق کرده که منجر به شناسایی سود 113 میلیارد ریالی شده است. عمده فروش در قند اصفهان و سرمایه‌گذاری امید بوده است. صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده   صورت ریز […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : معاملات ماهانه شرکت های سرمایه گذاری

این شرکت سرمایه‌گذاری در آذر ماه حدود 284 میلیارد ریال خرید داشته که عمدتا مبین و تاپیکو بوده است. در طرف مقابل 1,546 میلیارد ریال فروش محقق کرده که منجر به شناسایی سود 142 میلیارد ریالی شده است. عمده فروش در نماد وبانک به صورت بلوکی بوده است. فروش فولاد مبارکه در قیمت 2821 ریال […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : معاملات ماهانه شرکت های سرمایه گذاری

این شرکت سرمایه‌گذاری در آذر ماه حدود 65 میلیارد ریال خرید داشته که عمدتا کگل و شپنا بوده است. در طرف مقابل 145 میلیارد ریال فروش محقق کرده که منجر به شناسایی سود 37 میلیارد ریالی شده است. عمده فروش در نماد فولاد در قیمت 2832 ریال صورت گرفته است. صورت ریز معاملات سهام تحصیل […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : معاملات ماهانه شرکت های سرمایه گذاری

این شرکت جزو شرکت‌های فرعی و زیرمجموعه شرکت گل‌گهر است که ارزش روز پرتفوی بورسی آن در پایان تابستان 649 میلیارد ریال بوده که معادل 394 میلیارد ریال در زیان است. این شرکت سرمایه‌گذاری در طی تابستان هیچ‌گونه خریدی در بازار سهام نداشته و صرفا اقدام به فروش کرده است. به نظر می‌رسد سیاست گل‌گهر […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : معاملات ماهانه شرکت های سرمایه گذاری

این شرکت در مهرماه ماه حدود 20 میلیارد ریال خرید داشته و در طرف مقابل 73 میلیارد ریال فروش محقق کرده که منجر به شناسایی سود 12817میلیون ریالی شده است. مخابرات ایران بیشترین سهم را در بین خریدهای این ماه صندوق کارکنان بانک‌ها داشته‌ است. در بخش فروش نیز پترول و همراه بیشترین وزن فروش […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : معاملات ماهانه شرکت های سرمایه گذاری

این شرکت سرمایه‌گذاری در مهر ماه حدود 113 میلیارد ریال خرید داشته که 59 میلیارد از آن ناشی از خرید های وب بوده است. در طرف مقابل 66 میلیارد ریال فروش محقق کرده که منجر به شناسایی سود 7965 میلیون ریالی شده است  

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : معاملات ماهانه شرکت های سرمایه گذاری

این شرکت سرمایه‌گذاری در ماه گذشته 132 میلیارد ریال خرید داشته که 42 میلیارد ریال از آن اوراق خزانه خارج بورسی و 90 میلیارد ریال سهام بوده است. در طرف مقابل 113 میلیارد ریال فروش محقق کرده که منجر به شناسایی سود 5873 میلیون ریالی شده است.  

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : معاملات ماهانه شرکت های سرمایه گذاری

این شرکت سرمایه‌گذاری در شهریور ماه حدود 55 میلیارد ریال خرید داشته که 11 میلیارد از آن ناشی از خرید پارسان بوده است. در طرف مقابل 51 میلیارد ریال فروش محقق کرده که منجر به شناسایی سود 2928 میلیون ریالی شده است.  

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : معاملات ماهانه شرکت های سرمایه گذاری

این شرکت سرمایه‌گذاری در شهریور ماه حدود 94 میلیارد ریال خرید داشته که 81 میلیارد از آن ناشی از خرید پالایش نفت بندرعباس بوده است. در طرف مقابل 5763 میلیون ریال فروش محقق کرده است.  

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : معاملات ماهانه شرکت های سرمایه گذاری

این شرکت سرمایه‌گذاری در مرداد ماه حدود 146 میلیارد ریال خرید (با احتساب شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌ها) داشته که 88 میلیارد ریال از آن ناشی از شرکت در افزایش سرمایه رکیش بوده است. در طرف مقابل 54 میلیارد ریال فروش محقق کرده که منجر به شناسایی سود 5588 میلیون ریالی شده است .   […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : معاملات ماهانه شرکت های سرمایه گذاری

این شرکت سرمایه‌گذاری در مرداد ماه حدود 172 میلیارد ریال خرید (با احتساب شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌ها) داشته که 145 میلیارد از آن ناشی از شرکت در افزایش سرمایه چادر ملو بوده است. همچنین اوراق اخزا نیز به مبلغ 926 میلیارد ریال خرید شده است. در طرف مقابل 74 میلیارد ریال فروش محقق کرده […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : معاملات ماهانه شرکت های سرمایه گذاری

این شرکت سرمایه‌گذاری در ماه گذشته حدود76 میلیارد ریال داشته و در طرف مقابل 2,101 میلیارد ریال فروش محقق کرده که منجر به شناسایی سود 238 میلیارد ریالی شده است. وبانک در ماه گذشته 48 میلیون از سهام بترانس به فروش رسانده که از این محل 209 میلیارد ریال سود شناسایی کرده است.  

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : معاملات ماهانه شرکت های سرمایه گذاری

این شرکت سرمایه‌گذاری در ماه گذشته حدود 248 میلیارد ریال خرید (با احتساب شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌ها) داشته و در طرف مقابل 201 میلیارد ریال فروش محقق کرده که منجر به شناسایی سود 5385 میلیون ریالی شده است.  

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
دسته بندی : معاملات ماهانه شرکت های سرمایه گذاری

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس در مرداد ماه حدود 124 میلیارد ریال خرید داشته و در طرف مقابل 113 میلیارد ریال فروش محقق کرده که منجر به شناسایی زیان 5074 میلیون ریالی شده است. خرید 37 میلیون از سهام فملی در قیمت‌های فعلی از نکات جالب عملکرد شرکت در طی ماه اخیر است که ظاهرا مبلغ خرید […]

این پست فقط برای اعضایی که اشتراک خریداری کرده انددر دسترس است.
صفحه 1 از 212

مطالب تصادفی

آروماتیک ها – 13 سپتامبر 2019

آروماتیک ها – 13 سپتامبر 2019 بنزن- Benzene تعداد محدود مذاکرات در آسیا در سایه تعطیلات/ 13 سپتامبر 2019 آسیا:...

نوسان طلا زیر 1500 دلار

نوسان طلا زیر 1500 دلار روز سه شنبه قیمت طلا با فاصله کمی زیر مقاومت 1500 دلار نوسان دارد در...

کاهش قیمت قراضه و تضعیف بازار بیلت

کاهش قیمت قراضه و تضعیف بازار بیلت افت قیمت قراضه آهن و روند نزولی حاکم بر بیشتر بازارهای جهانی سبب...

پیش بینی بازار

پیش بینی بازار 26 شهریور1398

پیش بینی بازار 26 شهریور1398 بازار سرمایه در روزی که گذشت، با رشدی بیش از 3 هزار و 500 واحد...