معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

Yeah!
دسته بندی : تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال ماشین سازی اراک (فاراک) اصلاح تا 62 درصد فیبوناچی نمودار تعدیل شده فاراک را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی اسفند 96 تا 14 آذر 97 مشاهده می کنید. ماشین سازی اراک طی تابستان امسال روند صعودی پرشتابی داشت که با اصلاح 62 درصدی طی پاییز همراه بود. اکنون پس از […]

دسته بندی : تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال داروسازی تولید دارو (دتولید) خروج از دامنه نوسانی نمودار تعدیل شده دتولید را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی تیر تا 30 آبان 97 مشاهده می کنید. در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته دتولید با تشکیل شمعی صعودی بالای سقف دامنه نوسانی یک ماه اخیر بسته شد. RSI که در این […]

دسته بندی : تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال پتروشیمی فجر (بفجر) تشکیل الگوی پرچم نمودار تعدیل شده بفجر را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی تیر تا 30 آبان 97 مشاهده می کنید. با توجه به خروج پتروشیمی فجر از سقف مثلث تشکیل شده در دو ماه اخیر، الگوی پرچم با هدف تقریبی 1000 تومان تکمیل شده است. در […]

دسته بندی : تحلیل تکنیکال

شاخص کل احتمال تشکیل الگوی پرچم نمودار شاخص کل را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی مرداد تا 23 آبان 97 مشاهده می کنید. نوسانات شاخص کل ساختار مثلثی تشکیل داده که تقریبا به انتهای آن رسیده ایم و احتمالا به زودی شاهد خروج از سقف یا کف آن خواهیم بودیم. در صورت […]

دسته بندی : تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال صنایع شیمیایی فارس (شفارس) بازگشت قوی از حمایت 62 درصد فیبوناچی نمودار تعدیل شده شفارس را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی دی 96 تا 15 آبان 97 مشاهده می کنید. پس از تکمیل اصلاح 62 درصدی برای موج صعودی که قیمت شفارس را از حدود 160 تا 360 تومان رساند، […]

دسته بندی : تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور) عبور از مقاومت نمودار تعدیل شده کنور را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی تیر تا 15 آبان 97 مشاهده می کنید. هفته گذشته پس از حدود یک ماه نوسان زیر مقاومت 600 تومان کنور موفق شد از این سطح عبور کند. با توجه به […]

دسته بندی : اسلایدر, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بانک ملت (وبملت) آزمایش سقف تاریخی نمودار تعدیل شده وبملت را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی اردیبهشت تا 9 آبان 97 مشاهده می کنید. از نظر آخرین معامله بانک ملت سقف قبلی خود را شکسته و لذا صعود بیشتر تا مقاومت های 285 و 315 تومان که بر اساس بسط […]

دسته بندی : تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) حرکت داخل پرچم مثلثی نمودار تعدیل شده فولاد را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی تیر تا 9 آبان 97 مشاهده می کنید. فولاد مبارکه در مسیر مثلثی نوسان دارد و به نظر می رسد روند آتی آن بستگی به خروج از سقف یا کف این مثلث […]

دسته بندی : تحلیل تکنیکال

کالسیمین (فاسمین) الگوی برگشتی پس از 62 درصد اصلاح نمودار تعدیل شده فاسمین را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی خرداد تا 28 مهر 97 مشاهده می کنید. پس از 62 درصد اصلاح از آخرین موج صعودی، کالسیمین از روند نزولی کوتاه مدت خارج شده و الگوی برگشتی در نمودار آن دیده می […]

دسته بندی : تحلیل تکنیکال

شاخص کل تکمیل الگوی کف دوقلو نمودار شاخص کل را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی خرداد تا 25 مهر 97 مشاهده می کنید. حمایت 173 هزار واحد برای دومین بار در یک ماه گذشته با موفقیت آزمایش شد و پس از صعود مجدد شاخص بالای 181 هزار واحد الگوی کف دوقلویی با […]

دسته بندی : تحلیل تکنیکال

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب) تکمیل اصلاح 50 درصدی نمودار تعدیل شده غشهداب را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی آبان 96 تا 18 مهر 97 مشاهده می کنید. شهداب روند صعودی بسیار پرشتابی داشت اما نهایتا پس از رسیدن RSI این سهم به 96.5 واحد وارد فاز اصلاحی شد که […]

دسته بندی : تحلیل تکنیکال

شاخص کل افزایش عرضه پس از بازگشت از حمایت نمودار شاخص کل را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی اردیبهشت 97 تا 18 مهر 97 مشاهده می کنید. در دومین روز پس از بازگشت از حمایت 173 هزار واحد، شاخص کل با افزایش عرضه و مقاومت در محدوده 182 هزار واحد مواجه شد. […]

دسته بندی : تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال ملی صنایع مس ایران (فملی) اصلاح تا حمایت 62 درصد فیبوناچی نمودار تعدیل شده فملی را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی اردیبهشت 97 تا 11 مهر 97 مشاهده می کنید. موج اصلاحی در نمودار ملی مس ایران تا 50 درصد از آخرین موج صعودی پیش رفته و بازگشت از روی […]

دسته بندی : تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال پتروشیمی خارک (شخارک) احتمال برگشت از کف 3800 تومان نمودار تعدیل شده شخارک را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی اردیبهشت 97 تا 11 مهر 97 مشاهده می کنید. پس از برخورد پتروشیمی خارک با سقف کانال صعودی شاهد اصلاح قیمت این سهم هستیم. در سقف کانال RSI به 86 واحد […]

دسته بندی : تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال کارخانجات داروپخش (دارو) ثبت قله جدید نمودار تعدیل شده دارو را در تایم فریم هفتگی و در بازه زمانی دی 93 تا 27 شهریور 97 مشاهده می کنید. اواخر بهار امسال کارخانجات داروپخش با خروج از کانال نزولی چند ساله، الگوی پرچم را با هدف تقریبی 725 تومان تکمیل کرد. اکنون این سهم […]

دسته بندی : تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال نفت پاسارگاد (شپاس) خروج از روند اصلاحی نمودار تعدیل شده شپاس را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی اردبهشت 97 تا 27 شهریور 97 مشاهده می کنید. با توجه به عبور قیمت از خط روند نزولی و پایان موج اصلاحی، آزمایش مقاومت های 485 و 530 تومان محتمل بنظر می‌رسد. نزدیک […]

دسته بندی : تحلیل تکنیکال

سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (وآذر) تشکیل موج صعودی نمودار تعدیل شده وآذر را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی مرداد 96 تا 21 شهریور 97 مشاهده می کنید. ماه گذشته وآذر از خط روند نزولی که از زمستان سال پیش آغاز شده بود عبور کرد. پس از آن دوره ای از صعود تدریجی […]

دسته بندی : تحلیل تکنیکال

پتروشیمی خارک (شخارک) اتمام موج اصلاحی و تشکیل الگوی صعودی نمودار تعدیل شده شخارک را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی فروردین تا 21 شهریور 97 مشاهده می کنید. با توجه به شکسته شدن خط روند اصلاحی و تکمیل الگوی پرچم، تداوم صعود پتروشیمی خارک محتمل به نظر می‌رسد. اندیکاتورهای این سهم نیز […]

دسته بندی : تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال صنایع کاغذسازی کاوه (چکاوه) احتمال تشکیل روند صعودی نمودار تعدیل شده چکاوه را در تایم فریم هفتگی و در بازه زمانی مرداد 95 تا 14 شهریور 97 مشاهده می کنید. از اواخر سال 95 تا اوایل سال جاری صنایع کاغذسازی کاوه روندی نزولی داشت. بهار امسال این روند نزولی شکسته شد و با […]

دسته بندی : اسلایدر, تحلیل تکنیکال

مدیریت پروژه های نیروگاهی (رمپنا) خروج از روند نزولی بلندمدت نمودار تعدیل شده مپنا را در تایم فریم هفتگی و در بازه زمانی مهر 94 تا 30 مرداد 97 مشاهده می کنید.هفته گذشته مپنا پس از عبور از میانگین متحرک به سرعت افزایش قیمت داشت و توانست خط روند نزولی بلندمدت را بشکند. در بازه […]

صفحه 4 از 11« اولین...23456...10...آخرین »

مطالب تصادفی

پلیمرها – 15 نوامبر 2019

پلیمرها – 15 نوامبر 2019 پی‌وی‌سی- PVC پی‌وی‌سی بین صفر تا 10 دلار افت پس از عرضه های دسامبر داشت/...

قیمت و اطلاعات بازار های پتروشیمی – 15 نوامبر 2019

قیمت و اطلاعات بازار های پتروشیمی – 15 نوامبر 2019 نمودار قیمتی ارائه شده در وب سایت معیار در بخش...

آمار معاملات آتی 26 آبان 98

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید آتی سکه یک ماهه, آتی سکه سه ماهه,...

آمار معاملات بازار

آمار معاملات بازار 27 آبان 1398

آمار معاملات بازار 27 آبان 1398 در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک...