معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

Yeah!
دسته بندی : اسلایدر, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شرکت کالسیمین (فاسمین) عبور از سقف تاریخی نمودار تعدیل شده فاسمین را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی فروردین تا 25 دی 98 مشاهده می کنید. هفته گذشته کالسیمین پس از تکمیل موج اصلاحی موفق شد به سرعت از مقاومت 1500 تومان عبور کند. RSI به 73 واحد رسیده و تقاطع صعودی […]

دسته بندی : اسلایدر, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شرکت ملی سرب و روی ایران (فسرب) خروج از سقف کانال نوسانی نمودار تعدیل شده فسرب را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی شهریور تا 25 دی 98 مشاهده می کنید. در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته ملی سرب و روی موفق شد از سقف 3000 تومان عبور کند. در دو ماه […]

دسته بندی : اسلایدر, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شرکت پارس خودرو (خپارس) ثبت قله جدید نمودار تعدیل شده خپارس را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی مرداد تا 4 دی 98 مشاهده می کنید. پس از اصلاح قیمت تا 155 تومان موجی صعودی تشکیل شده که از رکورد قبلی پارس خودرو عبور کرده است. با توجه به تقاطع صعودی MACD […]

دسته بندی : اسلایدر, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شرکت باما (کاما) بازگشت از موج اصلاحی نمودار تعدیل شده باما را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی مرداد تا 4 دی 98 مشاهده می کنید. در دو روز پایانی هفته گذشته باما پس از برخورد با حمایت 1800 تومان به سرعت صعودی شد و روز چهارشنبه توانست در قله جدیدی بسته […]

دسته بندی : اسلایدر, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شرکت نفت پارس (شنفت) عبور از سقف تاریخی نمودار تعدیل شده شنفت را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی تیر تا 20 آذر 98 مشاهده می کنید. هفته گذشته نفت پارس موفق شد با قدرت از مقاومت 2150 تومان عبور کند و پس از آن تشکیل گپ صعودی و رشد سریع قیمت […]

دسته بندی : اسلایدر, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شرکت فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) صعود تا هدف الگوی تکنیکی نمودار تعدیل شده فولاد را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی بهمن 97 تا 20 آذر 98 مشاهده می کنید. پس از صعود قیمت تا 500 تومان و تحقق هدف تکنیکی، فشار فروش و الگوی برگشتی را در نمودار شمعی فولاد شاهد […]

دسته بندی : اسلایدر, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال ملی سرب و روی ایران (فسرب) خروج از کانال نزولی نمودار تعدیل شده فسرب را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی تیر تا 6 آذر 98 مشاهده می کنید. در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته فسرب موفق شد از کانال نزولی سه ماهه خود خارج شود. به این ترتیب دو هدف تکنیکی […]

دسته بندی : اسلایدر, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شرکت داروسازی زهراوی (دزهراوی) تکمیل الگوی کف دوقلو نمودار تعدیل شده دزهراوی را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی تیر تا 6 آذر 98 مشاهده می کنید. با عبور از 815 تومان الگوی کف دوقلویی در نمودار دزهراوی تکمیل شد که هدف تقریبی 965 تومان را نشان می دهد. همچنین قیمت از […]

دسته بندی : تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شرکت ایران تایر (پتایر) تکمیل الگوی کف دوقلو نمودار تعدیل شده پتایر را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی خرداد تا 22 آبان 98 مشاهده می کنید. با عبور موفق از 1710 تومان الگوی کف دو قلویی با هدف تقریبی 1900 تومان تکمیل شد. همچنین عبور از میانگین متحرک 45 روزه فاکتور […]

دسته بندی : تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ( وبانک) احتمال صعود بیشتر نمودار تعدیل شده وبانک را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی اسفند 97 تا 22 آبان 98 مشاهده می کنید. همانطور که در نمودار مشخص است وبانک با شیب ملایمی روی کف کانال صعودی خود حرکت می کند و در آخرین روز […]

دسته بندی : تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شرکت بهمن لیزینگ (ولبهمن) عبور از میانگین متحرک نمودار تعدیل شده ولبهمن را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی دی ماه 97 تا 14 آبان 98 مشاهده می کنید. هفته گذشته به دنبال شکسته شدن خط روند نزولی، قیمت ولبهمن به سرعت بیش از 25 درصد افزایش یافت و اکنون با مقاومت […]

دسته بندی : تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شرکت کی بی سی (کی بی سی) صعود تا سقف کانال نزولی نمودار تعدیل شده کی بی سی را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی خرداد تا 14 آبان 98 مشاهده می کنید. با تکمیل اصلاح 62 درصدی برای موج صعودی مرداد- شهریور امسال، بهبود قیمت را در نماد کی بی سی […]

دسته بندی : تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر) تکمیل اصلاح 62 درصدی نمودار تعدیل شده شبصیر را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی دی ماه 97 تا 1 آبان 98 مشاهده می کنید. همانطور که در نمودار ملاحظه می کنید موج اصلاحی به اندازه 62 درصد از روند صعودی بلندمدت ادامه داشته و پس […]

دسته بندی : تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شرکت بهنوش ایران (غبهنوش) خروج از کانال نزولی نمودار تعدیل شده غبهنوش را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی خرداد تا 1 آبان 98 مشاهده می کنید. پس از 62 درصد اصلاح برای موج صعودی مرداد و شهریور امسال، تشکیل الگوی برگشتی روی حمایت 1900 تومان را ملاحظه می کنید. با توجه […]

دسته بندی : تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال فولاد خراسان (فخاس) خروج از روند اصلاحی نمودار تعدیل شده فخاس را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی دی ماه 97 تا 17 مهر 98 مشاهده می کنید. در دو روز معاملاتی اخیر فولاد خراسان موفق شد از روند اصلاحی خارج شود. اندیکاتورهای این سهم نیز بهبود قابل توجهی داشت. RSI از […]

دسته بندی : تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سایپا (خساپا) آزمایش سقف تاریخی نمودار تعدیل شده خساپا را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی اردیبهشت تا 3 مهر 98 مشاهده می کنید. پس از تکمیل 38 درصد اصلاح از آخرین موج صعودی، سایپا بار دیگر سقف تاریخی در محدوده 195 تومان را آزمایش می کند. این مقاومت قبلا در تیرماه […]

دسته بندی : تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال ایران دارو (دیران) ثبت رکورد جدید نمودار تعدیل شده دیران را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی اردیبهشت تا 3 مهر 98 مشاهده می کنید. پس از برخورد و بازگشت از خط روند صعودی ایران دارو موفق شد از سقف 760 تومان عبور کرده و رکورد تازه ای به ثبت برساند. اندیکاتورهای […]

دسته بندی : تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال نفت بهران (شبهرن) تکمیل الگوی کاهنده نمودار تعدیل شده شبهرن را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی آبان 97 تا 27 شهریور 98 مشاهده می کنید. پس از چند هفته نوسان بین 1960 و 2080 تومان نفت بهران در روز پایانی هفته گذشته کف این کانال را شکست و الگوی سقف سه […]

دسته بندی : تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شاخص کل الگوی برگشتی و تشکیل موج اصلاحی نمودار شاخص کل را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی آذر 97 تا 27 شهریور 98 مشاهده می کنید. هفته گذشته شاخص کل موفق نشد بالای 300 هزار دوام بیاورد و نهایتا روز چهارشنبه با تشکیل شمعی نزولی و بلند به ارتفاع حدود 8000 […]

دسته بندی : اسلایدر, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال پالایش نفت لاوان (شاوان) عبور از سقف تاریخی نمودار تعدیل شده شاوان را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی آبان 97 تا 13 شهریور 98 مشاهده می کنید. پس از اصلاح نسبتا سریع تا 3200 تومان، هفته گذشته برگشت قیمت و عبور از قله قبلی را شاهد بودیم. از نظر اندیکاتورها، RSI […]

صفحه 1 از 1212345...10...آخرین »

مطالب تصادفی

رکود در بازار سنگ آهن چین

رکود در بازار سنگ آهن چین روز سه شنبه 28 ژانویه بازار سنگ آهن وارداتی چین راکد بود در حالی...

افزایش تولید فولاد جهان در سال 2019

افزایش تولید فولاد جهان در سال 2019 رشد قابل توجه تولید فولاد چین باعث شدکه مجموع تولید فولاد خام جهان...

تقویت شاخص دلار در آستانه جلسه فدرال رزرو

تقویت شاخص دلار در آستانه جلسه فدرال رزرو در پایان معاملات روز سه شنبه قیمت طلا کاهش داشت در حالی...