معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

دسته بندی : آمار معاملات

آمار معاملات بازار 15 مرداد 1399 در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -5 تا +5، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق بادرآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه می‌باشد.

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : آمار معاملات

آمار معاملات بازار 14 مرداد 1399 در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -5 تا +5، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق بادرآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه می‌باشد.

دسته بندی : گزارش پیش بینی بازار

پیش بینی بازار 14 مرداد 1399 بازار روز گذشته شرایط متفاوتی را پشت سر گذاشت و بر خلاف شروع سبزی که در دو روز ابتدایی هفته داشت با فشار فروش همراه شد. فشار فروشی که شاخص کل را از کانال 2 میلیون واحد بیرون راند و موجب اصلاح 1 درصدی در شاخص کل شد. روز […]

دسته بندی : آمار معاملات

آمار معاملات بازار 13 مرداد 1399 در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -5 تا +5، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق بادرآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه می‌باشد.

دسته بندی : آمار معاملات

آمار معاملات بازار 12 مرداد 1399 در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -5 تا +5، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق بادرآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه می‌باشد.

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش تیرماه شرکت فولاد مبارکه اصفهان فروش فولاد مبارکه در تیرماه مبلغ 48.8 هزار میلیارد ریال گزارش شده است که این مبلغ در مقایسه با ماه گذشته تفاوت چندانی نداشته است. مجموع فروش شرکت در 4 ماهه ایتدایی سال به سطح 175.5 هزار میلیارد ریال گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه سال […]

دسته بندی : گزارش پیش بینی بازار

پیش بینی بازار 12 مرداد 1399 بازار سرمایه دومین هفته از مرداد ماه را با روندی مثبت و خوب آغاز کرد. به طوری که شاخص کل با رشد 50 هزار واحدی بار دیگر وارد کانال یک میلیون و 900 هزار واحد شد و با هیجاناتی که در طرف خرید بازار شکل گرفت قیمت ها را […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : آمار معاملات

آمار معاملات بازار 11 مرداد 1399 در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -5 تا +5، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق بادرآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه می‌باشد.

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش تیر ماه پتروشیمی پردیس فروش پتروشیمی پردیس در تیرماه 7.97 هزار میلیارد ریال گزارش شده است که در مقایسه با ماه گذشته 63 درصد رشد داشته است. 61.7 هزار تن اوره صنعتی با نرخ میانگین 22.3 میلیون ریال به ازای هرتن در بازار داخلی به فروش رسیده است همچنین 191.4 هزارتن از این […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش تیر ماه شرکت پتروشیمی خارک فروش پتروشیمی خارک در تیرماه 321 میلیارد ریال گزارش شده است که این مبلغ نشان دهنده کاهش چشمگیر 85 درصدی نسبت به ماه گذشته است. عدم فروش متانول و پنتان در این ماه را می‌توان از دلایل اصلی این کاهش معرفی کرد. مجموع فروش شرکت در 4 ماهه […]

دسته بندی : آمار معاملات

آمار معاملات بازار 8 مرداد 1399 در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -5 تا +5، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق بادرآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه می‌باشد.

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : آمار معاملات

آمار معاملات بازار 7 مرداد 1399 در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -5 تا +5، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق بادرآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه می‌باشد.

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش تیرماه معدنی املاح ایران مبلغ فروش ماهانه شاملا در تیرماه 287 میلیارد ریال گزارش شده است که نسبت به ماه گذشته افزایش 14 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین مجموع فروش 4 ماهه منتهی به تیرماه به سطح 1.03 هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 9 […]

دسته بندی : آمار معاملات

آمار معاملات بازار 6 مرداد 1399 در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -5 تا +5، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق بادرآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه می‌باشد.

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : گزارشات ماهانه

گزارش معاملات تیر ماه پتروشیمی زاگرس فروش ماهانه پتروشیمی زاگرس در تیرماه 7.8 هزار میلیارد ریال گزارش شده است که در مقایسه با ماه گذشته رشد 10 درصدی را نشان می‌دهد. مجموع فروش شرکت در 4 ماهه منتهی به تیرماه به سطح 29 هزار میلیارد ریال رسیده است. 272 هزار تن متانول شرکت با نرخ […]

دسته بندی : آمار معاملات

آمار معاملات بازار 5 مرداد 1399 در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -5 تا +5، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق بادرآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه می‌باشد.

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : آمار معاملات

آمار معاملات بازار 4 مرداد 1399 در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -5 تا +5، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق بادرآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه می‌باشد.

دسته بندی : آمار معاملات

آمار معاملات بازار 1 مرداد 1399 در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -5 تا +5، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق بادرآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه می‌باشد.

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : آمار معاملات

آمار معاملات بازار 31 تیر 1399 در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -5 تا +5، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق بادرآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه می‌باشد.

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : گزارش پیش بینی بازار

پیش بینی بازار 31 تیر 1399 بازار در روزی که گذشت با روندی بهتر از روزهای قبل کار خود را شروع کرد و پس از برگشت خوبی که در روز یک شنبه داشت، دیروز روند خود را مثبت آغاز کرد و با معاملاتی پر حجم کار خود را ادامه داد. گرچه بار دیگر در پایان […]

صفحه 1 از 8412345...102030...آخرین »

مطالب تصادفی

وقفه در روند صعودی میلگرد چین

وقفه در روند صعودی میلگرد چین با توجه به حجم پایین معاملات، روز سه شنبه 4 آگوست روند صعودی قیمت...

جهش قیمت فولاد تخت در بازار CIS

جهش قیمت فولاد تخت در بازار CIS در هفته منتهی به دوشنبه 4 آگوست قیمت محصولات فولادی تخت صادراتی از...

روند صعودی کلاف گرم صادراتی چین

روند صعودی کلاف گرم صادراتی چین روز سه شنبه 4 آگوست صادرکنندگان چینی قیمت عرضه کلاف گرم فولادی را 10-15...

عبور طلا از مرز 2000 دلار

عبور طلا از مرز 2000 دلار  روز سه شنبه طلا با بیش از 2 درصد جهش موفق شد تا 2020...