معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید برق عسلویه مپنا

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا) :            

 

 

 

 

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید برق عسلویه مپنا مورخ 31/4/98 در محل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با حضور بیش از 94 درصدی سهامداران برگزار گردید که با تقسیم سود 9 تومانی به ازای هر سهم همراه شد.

رئیس مجمع: میرزایی / نظار: حاجی ولی و بهبهانی / منشی مجمع: تاجیک

به گزارش معیار، تاجیک مدیرعامل شرکت گزارش فعالیت هیئت مدیره را قرائت کرد و گفت: نیروگاه عسلویه با تولید 3.582 میلیون کیلووات ساعت، 1.2 درصد از سهم تولید برق کشور را در سال مالی 97 به خود اختصاص داده است. میزان تولید نیروگاه نسبت به مدت مشابه سال 96، حدود 17 درصد کاهش یافته است که عمدتا به دلیل ورود به بازار برق و مکانیزم عرضه و تقاضای بازار مذکور، عدم نیاز شبکه برق و دستورات دیسپاچینگ بوده است. نیروگاه عسلویه دارای 6 واحد گازی از نوع V94.2 ساخت شرکت توگا (تحت لیسانس زیمنس آلمان) می باشد. این واحدها با سوخت گاز و گازوئیل قابلیت کارکرد دارند. همچنین این واحدها امکان توسعه به سیکل ترکیبی را نیز دارند و عمده نیروگاه های حرارتی کشور از این واحدها استفاده می نمایند. واحدهای 1 و 2 نیروگاه در سال 1390 به ورژن MAP2+ با افزایش ظرفیت اسمی 9 مگاوات ارتقا یافته اند و همچنین واحدهای 3 و 4 نیروگاه نیز در سال 96 به ورژن MAP2B ارتقا یافته اند که در نتیجه ظرفیت اسمی واحدها در حدود 24 مگاوات و راندمان هر واحد حدود 2 درصد افزایش یافته است که در مجموع 7 درصد به ظرفیت نامی نیروگاه اضافه شده است.

در ادامه جلسه تاجیک نکاتی در رابطه با وضعیت عمومی و طرح ها و برنامه های آتی شرکت عنوان کرد که به شرح زیر می باشد :

 • قرارداد فروش تضمینی برق (ECA) در تاریخ 3/10/96 پایان یافت و پس از تاریخ ذکر شده تحویل برق به توانیر در بازار برق کشور انجام شده است.

 • مجموع درآمدعملیاتی شرکت در سال 97 نسبت به سال 96 به دلیل اتمام قرارداد خرید تضمینی برق، کاهش 43 درصدی داشته است.

 • وام ارزی شرکت مربوط به پروژه احداث واحد گازی، به ریال تبدیل شده و بخش بزرگی از آن با استقراض از سهامدار عمده پرداخت شده است.

 • معافیت مالیاتی شرکت برای 10 سال دوم تمدید شده است لذا ذخیره مالیاتی برای سال گذشته صفر لحاظ می شود.

 • در بازار برق هزینه سوخت به عهده شرکت می باشد بنابراین در صورت افزایش نرخ سوخت نیروگاهی، هزینه انرژی در بازار برق طبیعتا افزایش خواهد یافت.

 • با ارتقا واحدها هم اکنون ظرفیت اسمی تولید نیروگاه به 1008 مگاوات رسیده است.

 • با اجرای واحد بخار، راندمان نیروگاه از 32% فعلی به 49% افزایش خواهد یافت.

 • طرح توسعه نیروگاه طی قرارداد بصورت خرید متقابل منعقد شده و مجموعا 3 واحد توربین ژنراتور بخار، هر کدام به ظرفیت اسمی 160 مگاوات را اضافه می کند که مجموع ارزش قرارداد 408 میلیون یورو می باشد. نحوه تامین سرمایه برای این پروژه از محل مطالبات شرکت بابت فروش برق است.

 • پیشرفت اورهال پروژه تاکنون 60% بوده است و اولین واحد نهایتا در آبان ماه 98 به اتمام خواهد رسید و سنکرون می شود. (پیشرفت کنونی واحد اول 82% است)

 • شرکت فاز اول افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و سود انباشته را اجرایی خواهد کرد.

 • شرکت از برنامه زمان بندی شده برای پروژه توسعه بخش بخار نیروگاه عسلویه 200 روز عقب است بطوریکه آخرین برآوردها حاکی از اتمام پروژه تا اردیبهشت ماه 98 می داد اما تحولات ناشی از تحریم و نرخ ارز تاثیر خود را بر زمان بهره برداری پروژه گذاشت.

در نهایت مجمع با تصویب صورت های مالی رای به تقسیم سود 9 تومانی به ازای هر سهم داد.

# مجمع# تولید# برق# عسلویه# مپنا# افزایش# سرمایه# آورده# نقدی# سود# انباشته# توسعه# بخش# بخار