معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

بررسی گزارش شهریور ماه شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

تاریخ ارسال نوشته: 7 مهر 1398

بررسی گزارش شهریور ماه شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

 

مبلغ فروش فولاد کاوه جنوب کیش در شهریورماه 4.687 میلیارد ریال گزارش شده که این رقم افزایش 3 درصدی نسبت به ماه گذشته را نشان می دهد. همچنین مجموع مبلغ فروش شرکت در نیمسال اول 98 نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش 100 درصدی مواجه شده و به سطح 26.302 میلیارد ریال رسیده است.

تولید شمش بیلت و آهن اسفنجی در شهریورماه به ترتیب با کاهش 3 و 1 درصدی نسبت به ماه گذشته 99 و 135 هزارتن رسیده است . نرخ میانگین فروش شمش بیلت داخلی در شهریور ماه 34 میلیون ریال به ازای هر تن بوده است و این به معنای کاهش 3 درصدی این نرخ نسبت به ماه گذشته است .

مطالب تصادفی

بررسی بازار محصولات پتروشیمی در آسیا شماره 41/ 11 اکتبر

بررسی بازار محصولات پتروشیمی در آسیا شماره 41/ 11 اکتبر 2019 بنزن – در این هفته، شاخص فوب کره 83/3...

آمار معاملات بازار

آمار معاملات بازار 24 مهر 1398

آمار معاملات بازار 24 مهر 1398 در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک...

آمار معاملات آتی زعفران 23 مهر 98

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید آتی سکه یک ماهه, آتی سکه سه ماهه,...

آمار معاملات بازار

آمار معاملات بازار 23 مهر 1398

آمار معاملات بازار 23 مهر 1398 در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک...