معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

خرید اشتراک

 

بسته توصیه سهام ویژه افراد حقیقی

این بسته شامل بخش های زیر مجموعه توصیه سهام می باشد به طوریکه

افرادی که این محصول را خریداری می نمایند در کانال VIP معیار وارد خواهند شد.

نوع بستهمبلغ قابل پرداختپرداخت آنلاین
بسته توصیه سهام ماهانه۱۴۹ هزار تومانپرداخت آنلاین
بسته توصیه سهام ۳ ماهه۳۹۹ هزار تومانپرداخت آنلاین
بسته توصیه سهام ۶ ماهه۷۸۰ هزار تومانپرداخت آنلاین
بسته توصیه سهام سالانه ۱ میلیون و ۶۹۰ هزار تومانپرداخت آنلاین

بسته بازار سهام ویژه افراد حقیقی

این بسته شامل تمامی بخش های زیر مجموعه بازار سهام می شود، همچنین مشتریان این بخش به کانال VIP معیار وارد خواهند شد.

که شامل کلیه تحلیل های بنیادی ، تکنیکال ، گمانه ها و شنیده ها ،  گزارشات بازار ، فیلترینگ آنلاین و تمامی بخش های زیر مجموعه توصیه سهام می باشد.

نوع بستهمبلغ قابل پرداختپرداخت آنلاین
بسته بازار سهام ماهانه۳۳۹ هزار تومانپرداخت آنلاین
بسته بازار سهام ۳ ماهه۷۸۹ هزار تومانپرداخت آنلاین
بسته بازار سهام ۶ ماهه۱ میلیون و ۴۸۹ هزار تومانپرداخت آنلاین
بسته بازار سهام سالانه۲ میلیون و ۷۹۰ هزار تومانپرداخت آنلاین