معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

خرید اشتراک

 

بسته توصیه سهام ویژه افراد حقیقی

این بسته شامل بخش های زیر مجموعه توصیه سهام می باشد به طوریکه

افرادی که این محصول را خریداری می نمایند تنها به بخش های  سبد پویا و 20 سهم هفتگی دسترسی خواهند داشت.

نوع بستهمبلغ قابل پرداختپرداخت آنلاین
بسته توصیه سهام ماهانه۸۹ هزار تومانپرداخت آنلاین
بسته توصیه سهام ۳ ماهه۲۳۹ هزار تومانپرداخت آنلاین
بسته توصیه سهام ۶ ماهه۴۸۹ هزار تومانپرداخت آنلاین
بسته توصیه سهام سالانه۸۸۹ هزار تومانپرداخت آنلاین

بسته بازار سهام ویژه افراد حقیقی

این بسته شامل تمامی بخش های زیر مجموعه بازار سهام می شود

که شامل کلیه تحلیل های بنیادی ، تکنیکال ، گمانه ها و شنیده ها ،  گزارشات بازار ، فیلترینگ آنلاین و تمامی بخش های زیر مجموعه توصیه سهام می باشد.

نوع بستهمبلغ قابل پرداختپرداخت آنلاین
بسته بازار سهام ماهانه۳۳۹ هزار تومانپرداخت آنلاین
بسته بازار سهام ۳ ماهه۷۸۹ هزار تومانپرداخت آنلاین
بسته بازار سهام ۶ ماهه۱ میلیون و ۴۸۹ هزار تومانپرداخت آنلاین
بسته بازار سهام سالانه۲ میلیون و ۷۹۰ هزار تومانپرداخت آنلاین

بسته بازار آتی سکه ویژه افراد حقیقی

این بسته شامل بخش های زیر مجموعه آتی سکه می باشد به طوریکه

افرادی که این محصول را خریداری می نمایند  به بخش های گزارشات تحلیل ، آمار معاملات آتی و سیگنال خرید و فروش دسترسی خواهند داشت.

نوع بستهمبلغ قابل پرداختپرداخت آنلاین
بسته بازار آتی سکه ماهانه۲۸۹ هزار تومانپرداخت آنلاین
بسته بازار آتی سکه ۳ ماهه۶۶۹ هزار تومانپرداخت آنلاین
بسته بازار آتی سکه ۶ ماهه۱ میلیون و ۲۶۸ هزار تومانپرداخت آنلاین
بسته بازار آتی سکه سالانه۲ میلیون۳۷۸ هزار تومانپرداخت آنلاین

بسته ترکیبی بازار سهام و آتی سکه ویژه افراد حقیقی

این بسته شامل بخش های زیر مجموعه بازار سهام آتی سکه می باشد .

افرادی که این محصول را خریداری می نمایند  به کلیه بخش های تحلیل های بنیادی ، تکنیکال ، گمانه ها و شنیده ها ، گزارشات بازار ، فیلترینگ آنلاین و تمامی بخش های زیر مجموعه توصیه سهام و همچنین زیر مجموعه بازار آتی سکه که شامل بخش های  گزارشات تحلیل بازار آتی سکه و ارز ، آمار معاملات آتی و سیگنال خرید و فروش می باشد ، دسترسی خواهند داشت.

نوع بستهمبلغ قابل پرداختپرداخت آنلاین
بسته ترکیبی سهام و آتی سکه ماهانه۳۹۹ هزار تومانپرداخت آنلاین
بسته ترکیبی سهام و آتی سکه ۳ ماهه۹۳۹ هزار تومانپرداخت آنلاین
بسته ترکیبی سهام و آتی سکه ۶ ماهه۱ میلیون و ۷۳۹ هزار تومانپرداخت آنلاین
بسته ترکیبی سهام و آتی سکه سالانه۳ میلیون و ۲۳۹ هزار تومانپرداخت آنلاین