معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

خرید اشتراک

بسته توصیه سهام ویژه افراد حقیقی

این بسته شامل بخش های زیر مجموعه توصیه سهام می باشد به طوریکه افرادی که این محصول را خریداری می نمایند تنها به بخش های  سبد پویا و 20 سهم هفتگی دسترسی خواهند داشت.

نوع بستهمبلغ قابل پرداختپرداخت آنلاین
بسته توصیه سهام ماهانه۸۹ هزار تومانپرداخت آنلاین
بسته توصیه سهام ۳ ماهه۲۳۹ هزار تومانپرداخت آنلاین
بسته توصیه سهام ۶ ماهه۴۸۹ هزار تومانپرداخت آنلاین
بسته توصیه سهام سالانه۸۸۹ هزار تومانپرداخت آنلاین

بسته بازار سهام ویژه افراد حقیقی

این بسته شامل تمامی بخش های زیر مجموعه بازار سهام می شود که شامل کلیه تحلیل های بنیادی ، تکنیکال ، گمانه ها و شنیده ها ، کدال و مجامع ، گزارشات بازار ، فیلترینگ آنلاین و تمامی بخش های زیر مجموعه توصیه سهام می باشد.

نوع بستهمبلغ قابل پرداختپرداخت آنلاین
بسته بازار سهام ماهانه۳۳۹ هزار تومانپرداخت آنلاین
بسته بازار سهام ۳ ماهه۷۸۹ هزار تومانپرداخت آنلاین
بسته بازار سهام ۶ ماهه۱ میلیون و ۴۸۹ هزار تومانپرداخت آنلاین
بسته بازار سهام سالانه۲ میلیون و ۷۹۰ هزار تومانپرداخت آنلاین