معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

بررسی گزارش تولید و فروش مرداد ماه شرکت داروسازی فارابی( دفارا)

تاریخ ارسال نوشته: 4 شهریور 1398

بررسی گزارش تولید و فروش مرداد ماه شرکت داروسازی فارابی( دفارا)

  مبلغ فروش ماهانه دفارا با رشد 21 درصدی نسبت به ماه گذشته در مرداد 98 به سطح 615 میلیارد ریال رسیده که این مبلغ رشد چشمگیر 99 درصدی را نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته را نشان می دهد. کپسول و قرص که از محصولات پرفروش شرکت هستند به ترتیب فروش 235 و 214 میلیارد ریالی داشته اند که این مبالغ در ماه گذشته 183 و 188 میلیارد ریال بوده و این آمار حاکی از افزایش 29 و 14 درصدی فروش این محصولات بوده است . همچنین دیگر محصول شرکت ، سوسپانسیون ، نیز با رشد 19 درصدی 166 میلیارد ریال فروش داشته است . مقدار تولید کپسول نیز نسبت به تیرماه با رشد 24 درصدی به 70 میلیون عدد در ماه رسیده است .

 

مطالب تصادفی

بررسی بازار محصولات پتروشیمی در آسیا شماره 41/ 11 اکتبر

بررسی بازار محصولات پتروشیمی در آسیا شماره 41/ 11 اکتبر 2019 بنزن – در این هفته، شاخص فوب کره 83/3...

آمار معاملات بازار

آمار معاملات بازار 24 مهر 1398

آمار معاملات بازار 24 مهر 1398 در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک...

آمار معاملات آتی زعفران 23 مهر 98

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید آتی سکه یک ماهه, آتی سکه سه ماهه,...

آمار معاملات بازار

آمار معاملات بازار 23 مهر 1398

آمار معاملات بازار 23 مهر 1398 در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک...